Tina Kærgaards følelser for skolesammenlægningerne i Høje Taastrup Kommune er blandede. Men nu ser hun fremad.

Første skoledag efter nedlæggelse: 'Ud med sidste skoleår'

En onsdag i august sidste år kaldte inspektøren alle lærere til møde over skolens højtaleranlæg. Gårdvagten blev overladt til sekretærerne, mens lærerne fik besked på, at deres skole sandsynligvis skulle nedlægges.

Publiceret Senest opdateret
Første skoledag i 1.e på Torstorp Skole i Høje Taastrup. Ny klasselærer Tina Kærgaard hjælper med navneskiltene.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden den barske besked, er der gået et år, og i dag begynder Tina Kærgaard fra den nu nedlagte Rønnevangsskolen sit nye arbejde som klasselærer i 1.e på en af Høje-Taastrup Kommunes større skoler. Tina Kærgaard overlevede fyringsrunden i februar og fik det job på Torstorp Skole, hun ønskede sig.

"Jeg fik tre valgmuligheder, så jeg føler ikke, at jeg er blevet 100-procent placeret, selvom det er det, jeg er," siger Tina Kærgaard og fortsætter:

"Jeg kan sådan set sagtens forstå ideen med at nedlægge og sammenlægge skoler i Taastrup, hvor vi har haft mange skoler inden for et meget lille område. Men måden, det blev gjort på, er utilfredsstillende. Alt blev formidlet meget hurtigt og meget sent," forklarer Tina Kærgaard, der havde fungeret som lærer på Rønnevangsskolen i 2 år forud for skolelukningen.

Da det var endeligt besluttet, hvilke skoler i kommunen, der skulle lukke, og hvilke, der ville overtage elever, fik lærerne mulighed for at afgive et ønske i forhold til, hvor de ville overflyttes til. Det er Tina Kærgaards overbevisning, at stort set alle fik deres ønske opfyldt, med undtagelse af de lærere, der mistede jobbet ved skolefusionen.

Alle klasser og lærerteams sammensat på ny

"Jeg er også ny. Ny på skolen og ny i 1.e ligesom jer," siger Tina Kærgaard, da hun og eleverne er blevet ladt alene af de mange forældre, der i anledning af første skoledag var fulgt med ind i klasseværelset.

To af de tyve nyfriserede skoledebutanter genkender deres nye lærer fra gangene på Rønnevangsskolen, men for langt de fleste er Tina Kærgaard et nyt ansigt. Klassekammeraterne, der sidder ved borde opsat i en hestesko, ligner heller ikke dem, eleverne havde i 0. klasse, for i forbindelse med skolesammenlægningen er alle klasser blevet rystet og sammensat på ny. Også alle lærerteams er fra i dag nysammensat.

"Det bliver selvfølgelig udfordrende at starte på en nye skole, i en ny klasse og blandt nye kollegaer. Men jeg glæder mig også meget til at starte på en frisk. Det er rart at kunne smide sidste skoleår ud," siger Tina Kærgaard.

Uvished og nye muligheder

Tina Kærgaard tænker tilbage på sidste skoleår som et hårdt år, der i perioder var særligt frustrerende. Det var tydeligt at mærke, at skolelederne var styret ovenfra, og det var svært at få afklaret, hvornår noget ville blive og det, der blev meldt ud, kunne hurtigt ændre sig, så fremtiden igen var uvis.

I dag er Tina Kærgaard lettet over, at det hele trods al usikkerheden alligevel er faldet på plads.

Hun og de andre lærere fra Rønnevangsskolen har investeret mange timer sammen med Torstorps Skoles lærere og ledelse af hensyn til de nye klassesammensætninger.

"Skolesammenlægningen har givet en mulighed for, at vi har kunnet skille nogle elever ad, der ikke fungerede godt i samme klasse og omvendt har vi også kunnet holde nogen sammen," fortæller Tina Kærgaard, der også er optimistisk på sit nye kollegaskabs vegne.

"Der er på lærermøderne op til skolestart blevet talt meget om, at 'plejer er død' og Torstorps Skoles lærere skal være parate til at inkludere os nye lærere. Og det virker som sådan. Alle er meget åbne," fortæller Tina Kærgaard.

Folkeskolen.dk besøgte Tina Kærgaard på sin første dag på sin nye arbejdsplads. I november måned vil vi vende tilbage til Torstorp Skole for at høre, hvordan det går i de nye arbejdsrammer.