Anmeldelser


Pædagogik
0   9

Drømte mig en drøm

Menneskeheden, kærligheden, livet og lykken er drømmenes rettesnore i denne idealistiske, men lidt ujævne bog.

Undervisning

Skønlitteratur
0   9

Dejlig historie, fantastiske illustrationer

"Hader, hader ikke" er en god historie i en spændende ny serie, der gentænker billedbogsgenren, så også de unge får noget ud af at læse med.

Dansk

Musik
0   20

Musik kræver klasseledelse

Hvis musiktimerne ender i kaos, gråd, larm, svingen i gardinerne og det, der er værre, er der hjælp at hente her. Og hjælpen kan også bruges i andre fag.

Klasseledelse Pædagogik Undervisning

Dansk indskoling
0   7

Alfabet-atlet er et herligt nyt ord

En billed-bogstav-bog med bevægelse. Årets bogstavindlæringsbog.

Dansk

0   7

Evidensbaseret, ontogenetisk, relationsorienteret blik for leg i skolen

Hvis overskriften her er mærkeligt uforståelig og vrøvlet, men alligevel vækker en smule nysgerrighed, fordi den indeholder ordene ”leg i skolen”, så rammer den fornemmelsen, jeg sidder tilbage med efter at have læst antologien ”Leg i skolen”.

Skønlitteratur
0   10

Ord og billeder bliver til romankunst

”Fuglemanden” er med sine mange lag meget velegnet til undervisning i folkeskolens ældste klasser og i ungdomsuddannelserne. Der vil være masser at arbejde med, at prøve at forstå og snakke om.

Dansk

Trivsel
0   9

Når hjælperen behøver hjælp

Hjælpeprofessionerne er i særlig grad udsat for at blive følelsesmæssigt præget af deres arbejde og over tid ramme en tilstand af ”compassion fatique”, hvis man ikke i tide får stoppet op og tænkt sig om. Det har den norske psykolog Per Isdal skrevet en særdeles interessant bog om.

Psykisk arbejdsmiljø Stress Lærerliv Børneliv Arbejdsliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   16

Inklusion, samarbejde og blå grise med gevir og vinger

Wulffmorgenthalers mærkelige hjerne blander sig i skoledebatten med en forrygende børnebog om Mugge og hans mærkelige hjerne.

Dansk

Skønlitteratur
0   28

Strålende fortælle- og tegnekunst

En rigtig skæmtehistorie, en løgnehistorie af de mere fantastiske om grådighed og gerrighed, snyd og bedrag.

Dansk

Ordblind/læsesvag
0   29

Godt ord igen

Materialet er gennemsyret af god kvalitet og i den grad relevant at inddrage i undervisningen. Herfra skal derfor lyde den største anbefaling af "Ord".

Specialundervisning Undervisning

Tysk
0   31

"Ny begynderdidaktik i tysk" er ikke så ny, at det gør noget

Guderne skal vide, at ikke alt, der glimter, er guld. Men et udmærket materiale, især til klasser med mange flersprogede elever.

Natur/teknologi
0   40

Del versus helhed

Mange timers spændende arbejde med faget venter de elever, der får fingrene i et A-, B- eller C-hæfte. Men opgaverne kan ikke bruges uden faglig forberedelse, hvis udbyttet skal være optimalt.

Dansk
0   32

Billet til skriveklubben

"Situeret fremstilling" vil give eleverne adgang til skriveklubben med autentiske skrivesituationer som afsæt. Intentionen er sympatisk og godt underbygget, men der findes ingen mirakelkure i skriveundervisningen.

Dansk overbygning
0   30

13 år senere

... er kvaliteten stadig helt i top. Så det er bare med at komme i sving med at læse og skrive fiktion.

Dansk

Pædagogik
0   26

Læring gennem dialog - en vej til dannelse

Hvordan får vi skabt fagligt dygtige og socialt orienterede samfundsborgere, der trives i og bidrager til demokratiske fællesskaber?

Undervisning

Skoleledelse
0   42

Lille sværvægter

Denne bog rammer plet i skolens store problem med utallige forandringer, som i mange tilfælde føles mere som forstyrrelser og belastninger for mange af de involverede parter.

Ledelse

Dannelse
0   26

Vi er digitalt nyfødte

Meget læseværdig bog om, hvordan digitale medier og internettet påvirker vores samfund. Diskussionen af mobiler og sociale medier bredes ud, så det ikke kun bliver et spørgsmål om den enkeltes ansvar, men også kommer til at handle om de kollektive perspektiver. Og diskussionen kobles til et spørgsmål om (digital) dannelse.

It Mobning Trivsel Sociale medier Læremidler Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Didaktik
0   23

Nå … eller nååhh?

Mundtlighed og fagdidaktik sigter mod at lade lydens mening træde tydeligere frem i undervisningen.

Pædagogik Undervisning

Skoleledelse
1   57

Kære skoleleder: Tag en gårdvagt, og tænk nyt

Tak for inspirerende forskning og tænkning - og synd for jer, at I selv sidder den overhørig. Sådan kunne koncentratet af denne finske hilsen til skolepolitikken i USA lyde. Og det er umuligt ikke at få danske associationer under læsningen.

Ledelse

Dansk overbygning
0   40

Nye spor i inspirerende og alternativt danskmateriale

Uden udpenslede målformuleringer og omfattende evalueringsbatterier lever dansk som dannelsesfag sit liv i dette materiale inden for de officielle bestemmelsers rammer.

Dansk