Anmeldelser


Didaktik
0   10

Fagdidaktik og fællesskaber

Ny dansk antologi giver et indblik i, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan skabe rammer om fagdidaktisk udvikling mellem lærere. De bedste af bidragene er virkelig spændende at gå i dialog med.

Pædagogik Matematik Dansk Natur/teknologi Undervisning

It
0   10

"It-didaktik i teori og praksis – Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv"

Bogens titel kan nemt tage pusten fra en og sortere fra i potentielle læsere. Og selve bogen er bestemt ikke smart i en fart eller lægger op til et quick-fix af anvendelse af it i klasseværelset. Bogen holder, hvad den lover, og kommer omkring en vigtig diskussion af anvendelsen af it i folkeskolen, selvom det præsenteres en kende akademisk.

Didaktik Læremidler Undervisning

Pædagogik
1   1

Er din undervisning pædagogisk up to date?

Spændende bog, som opsummerer 100 års psykologisk-pædagogisk teori, forbinder den til evidensforskning og derved muliggør et refleksionsrum for enhver underviser i forhold til vedkommendes læringsstrategi og pædagogiske praksis.

Undervisning

Historie
0   1

Danmarks dystre fortid fortalt for (store) børn

Her i 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte sine kolonier i Caribien til USA. Dermed var et omdiskuteret kapitel i danmarkshistorien slut, og dette markerer HistorieLab med et omfattende historiemateriale for udskolingen.

Didaktik
0   4

Konsensus og diskrepans i teorier og forestillinger om undervisning

Det sidste værk, Hans Jørgen Kristensen kom til at bidrage til, leverer et gedigent overblik over didaktikkens historie og de hovedretninger, som dansk skole- og uddannelsestradition forlader sig på, fulgt op af fremstillinger og diskussioner af en række didaktiske temaer.

Formålsparagraffen Målstyring Fælles mål Evaluering Klasseledelse Læremidler It Undervisning Folkeskoleloven Pædagogik Skolepolitik

Skønlitteratur
0   1

Et anderledes og skræmmende eventyr

Det er en skræmmende og dyster udgave af klassikeren "Fyrtøjet", Sally Gardner har skrevet. For eventyr er ikke pussenussede.

Dansk

Pædagogik
0   3

Verden skal undersøges

... også af lærerstuderende.

Læreruddannelsen Didaktik Undervisning Læreruddannelsen

Sundhed
0   6

Bevægelse og motion skal være en del af elevernes hverdag

Bogen giver både en teoretisk og praksisorienteret tilgang, hvor der skabes et klart overblik over grundlaget for forberedelsen og gennemførelse af bevægelse og motion i skolens hverdag. Gennem et tydeligt sigte med at etablere folkeskolelovens krav gennem bevægelse og motion som en alsidig del af elevernes skoledag.

Motion/bevægelse Idræt Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   0

Forenkling eller forsimpling

Forfatteren til denne lille bog forsøger at gennemgå elementære begreber i dansk grammatik så enkelt som muligt. Lidt for enkelt.

Trivsel
0   8

Smukke og barske historier om pårørende til handicappede

"Sondemad og flødeboller" indeholder historier om 15 personer mellem otte og 64 år, der er vidt forskellige steder i deres liv og i deres roller som søskende til mennesker med handicap. De fortæller om at være pårørende, og på helt unik vis formidler de et kig ind i en verden og en hverdag, som kun de færreste af os kender.

Autisme-spektret ADHD Børneliv Specialundervisning Skolen i samfundet Undervisning

Skønlitteratur
0   0

Smukke, poetiske og følsomme billedbøger fra Brasilien

Børnebøger fra den anden side af jorden om at være anderledes.

Dansk

0   3

Sidder man godt mellem to stole?

Når tiden er knap, kan det være en fordel med materiale, der på en gang tilgodeser den konkrete undervisning og diskuterer didaktik og sprosyn.

Dansk
0   2

Fortæl og forstå

Marianne Horsdals "Tilværelsens fortællinger" leverer et solidt og fascinerende afsæt for at forstå og bruge livsfortællingen i det pædagogiske arbejde.

Pædagogik Trivsel Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Tosprogede
0   5

Sprogudviklende undervisning – helt tæt på fagene

Har du flersprogede elever i din undervisning, er der god viden og konkrete eksempler at hente her. Og man må godt plukke ud.

Skole-hjem-samarbejde Didaktik Læremidler Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   3

Lille og meget smuk roman

Martha Flyvholm Todes lille fine debutroman er en intens og fortættet kortroman om en ung pige i sorg.

Dansk

Matematik
0   1

"Formler og fagord" – mere end slagord?

Rettesnoren er forenklede Fælles Mål, hvilket blandt andet afspejler sig i behandlingen af de matematiske kompetencer og i det øgede fokus på fagsprog. Formelsamlingen skal dog ikke længere ses som en autoriseret pensumliste: Der kan – og må nødvendigvis - suppleres med andre tilgange og flere eksempler.

Didaktik
17   10

Hvordan skal lærerne formulere faglige mål?

Begreberne dannelse, kompetencer, læringsmål og evidens nuanceres i denne tankevækkende og inspirerende rapport. Ud fra en fagdidaktisk synsvinkel problematiseres Undervisningsministeriets udmeldinger om læringsmålstyret undervisning, og der skabes et rum for en begyndende værdifuld, fagdidaktisk debat om formulering af mål i fag og tværfagligt - et forsømt område.

Målstyring Dansk Engelsk Fransk Tysk Samfundsfag Natur/teknologi Undervisning

Natur/teknologi
0   10

Omfattende emne - lille materiale

Indholdet spænder meget vidt, og ”Bæredygtig fremtid” placerer sig mellem flere didaktiske stole.

Trivsel
0   15

Et godt børneliv kræver robusthed

Per Schultz Jørgensen skriver engageret om komplekst og vigtigt emne: det gode børneliv. Og hvor er det godt, han gør det.

Børneliv Skolen i samfundet

Autisme-spektret
0   2

God håndbog, der holder, hvad den lover

Som lærer for børn eller unge med autisme og alle deres klassekammerater er her en mængde helt konkrete råd, aktiviteter og værktøjer til umiddelbar brug i klassen.

Inklusion Specialundervisning Undervisning