Anmeldelser

Medier/film/tv
0   4

Sæt lyd på undervisningen

Anvendelig håndbog om podcast åbner for nye perspektiver i arbejdet med lyd i skolen.

Dansk Undervisning

Dansk indskoling
0   8

Stavehjælp til ordblinde og sprogsvage elever

Alle lærere vil møde elever, som har brug for støtte i stavningen. Dette materiale er en god hjælp, og lærervejledningen bør være til rådighed på alle skoler.

Dansk mellemtrin Ordblind/læsesvag Dansk Specialundervisning Undervisning

Læsning
0   13

Elevers læsevanskeligheder er alle læreres ansvar

Anbefalelsesværdig ny bog giver inspiration til at skabe en didaktik for alle, også de læsesvage, i alle fag.

Ordblind/læsesvag Faglig læsning Trivsel Dansk Specialundervisning Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   6

En roman eller et pædagogisk projekt

Mange af finesserne flyver hen over hovedet på målgruppen i denne sympatiske bog, som vil inspirere børn til at filosofere og udfordre sig selv.

Corona Trivsel Dansk Arbejdsliv Børneliv Skolen i samfundet

Inklusion
0   24

Forstå dine elever

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesituationer, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse. Denne og andre pointer udfoldes i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne gives konkrete redskaber til at udforske disse.

Undervisning

Historie
0   29

At blive historiebevidst og være sig historien bevidst

Historiefaget er et mangfoldigt og alsidigt fag. Når fagets facetterede elementer kan formidles med entusiasme krydret med mange års erfaring, lukker historie kun endnu mere op for den nysgerrige læser.

Didaktik Læremidler Åben skole Fælles mål Målstyring Undervisning Skolen i samfundet

Dansk
0   16

Ser danskfaget sådan ud?

En række undervisere, der for de flestes vedkommende er ansat på læreruddannelsen, har i denne bog skrevet om hver deres discipliner inden for faget dansk. En omfattende og inspirerende bog til brug på læreruddannelsen i dansk.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Læsning
0   18

Gør den svære skrivekunst let - på en svær måde

Mette-Maria Rydén insisterer på sit projekt: Elever skal lære at skrive. Hun har en plan: Elever skal lære at skrive ved at rive ned og bygge op, ved at gennemskue og sammensætte. Hun kræver vedholdenhed og professionalisme, hårdt arbejde og engagement. Til gengæld er der effektgaranti.

Ordblind/læsesvag Genrepædagogik Understøttende undervisning Dansk Specialundervisning Pædagogik Undervisning

Uddannelsesvejledning
0   17

Hvordan formes en udsat ung?

Det er spændende spørgsmål og et sympatisk ærinde, forfatteren er ude i. Hendes poetiske metode udfordrer den traditionelle måde at anskue ungdomsforskningen på. Eller i hvert fald denne anmelders.

Skolen i samfundet

Pædagogik
0   77

Pædagogik fra allerøverste hylde

En lidt nørdet bog med krudt i. Det er, hvad man får serveret, når man giver sig i kast med Lucas Cones nøje udvalgte pædagogiske tekster, der hver på sin måde står alene og på skuldrene af hinanden.

Dannelse Undervisning Skolen i samfundet

Grønland
0   8

Den kommer fra hjertet, men …

Som læser er man ikke i tvivl om, at livet i Grønland er en stor oplevelse for forfatteren, og at han nærer varme følelser for landet, folkene og ikke mindst sine elever. Det er desværre det pæneste, der er at sige om bogen.

Lærerliv Udland Arbejdsliv Skolen i samfundet

Ledelse
0   23

Fra målingsledelse til visionsledelse

Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder ifølge Ledelseskommissionen. Ny bog kan hjælpe konkret på vej.

Skoleledelse

Matematik mellemtrin
0   30

Matematik i system – systemer i matematik

Hvad skal vi med så mange forskellige matematiksystemer? Hvad er forskellene, og hvad er de enige om? Hvorfor bruger så mange matematiklærere matematiksystemer i deres undervisning, og hvordan kan vi undervise uden?

Matematik

Samfundsfag
0   22

Så er kampen for seksuel ligeberettigelse også kommet på skemaet

Bogen "LGBT+-kampen - Polen" er udkommet i temaserien "Unge øjne på Europa", hvorfor da også mange af kilderne er baseret på de unges egne udsagn og erfaringer.

Seksualundervisning Historie Geografi Undervisning

Skønlitteratur
0   39

Syretrip med sprogblomster

En synæstetisk oplevelse af spyt, pølser, blod, løse tænder og negle blandet med ord.

Specialundervisning Dansk Undervisning

Pædagogik
0   47

Klassedannelsens komplekse kalejdoskop

Med denne bog har vi gode forudsætninger for at skabe gunstige, motiverende og pædagogiske rammer for vores kommende udskolingsbørn, når de måske skal i nye udskolingsklasser efter sommerferien. Det er nemlig lettere sagt end gjort.

Trivsel Unge Udskoling Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Matematik
0   33

Med matematikken i livets ulidelige lethed

Kan man bruge matematik til noget fornuftigt? Hvordan påvirker matematikken min hverdag på godt og ondt, uden at jeg opdager det? Hvorfor ved Google altid, hvad jeg vil søge efter? Kan Netflix regne ud, hvad jeg gerne vil se?

It Undervisning

Undervisningsmiljø
0   35

En nøgle til det læredygtige klasserum

Med et øget fokus på de fysiske rammers betydning og potentiale frigives der energi og overskud til læring og trivsel for både skolens børn og voksne.

Pædagogik Didaktik Fysisk arbejdsmiljø Undervisning Arbejdsliv

Evaluering
0   28

Sproglig evaluering under lup

En sproglig evalueringsbølge er skyllet hen over skoler og daginstitutioner. Skarp og tankevækkende bog undersøger hvorfor, hvordan og med hvilken effekt.

Tosprogede Dansk som andetsprog Undervisning

Skoleledelse
6   30

Rette ledelse på rette niveau

Sammenhængende og vidende ledelsesbog går langt dybere end indholdstomme konsulentøvelser.

Ledelse