Anmeldelser

Trivsel
0   1

Næsten for meget af det gode

Demokratisk dannelse er måske skolens vigtigste fag, og derfor er det godt, hvis alle kender til undervisningsmaterialet "Udenfor". Men de gode intentioner skal nok doseres lidt forsigtigt af læreren.

Dannelse Samfundsfag Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Fysik/kemi
0   1

Naturfagsundervisning? Ja, beSTEMt

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står her bag udgivelsen af et webmateriale, der tilbyder et solidt fundament for grundskolens undervisning i naturfagene. Skønhedspletterne udgøres af en til tider ringe sproglig formidling af det faglige stof.

Historie
1   25

Fem fede film om Færøerne

For mange unge er Færøerne blot nogle klippeøer et eller andet sted i det nordatlantiske. Men mon ikke Donald Trumps interesse for og bizarre opførsel i forbindelse med Grønland må have skabt en øget interesse for rigsfællesskabet?

Samfundsfag

Dansk overbygning
0   7

Rå tone og holdninger på spidsen

Nyt, overskueligt forløb åbner muligheder for at arbejde med ekstreme holdninger på nettet. Vi tager afsæt i på overfladen uskyldige videoer, der rummer det ekstreme i mere eller mindre fordækt grad.

Samfundsfag Trivsel Kristendomskundskab Dannelse Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   6

Skolen belønner middelklassens læsning

”Literacy i skolen” er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer.

Faglig læsning Læsning

Skoleledelse
0   8

Er din skole moden?

Endnu en bog i rækken, der taler for at arbejde i stærkere læringsfællesskaber i skolen. Bliver distribueret ledelse gjort af et rent hjerte, kan det styrke engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere og i sidste ende elevernes læring.

Ledelse

Åben skole
1   11

Bræk murene ned

Hvordan skabes der sammenhæng mellem klasselokalet og verden udenfor? Hvad skal der til for at skabe autentisk læring? Kan skole-virksomhed-samarbejde med udgangspunkt i STEM-fagene være murbrækkeren for åben skole i praksis?

Natur/teknologi Biologi Fysik/kemi Geografi Naturfag Skolen i samfundet

Natur/teknologi
0   18

Verdensmål.nu – og på Matematikkens Dag

To udgivelser, der tilsammen tilbyder lang tids solid og relevant beskæftigelse med de største og vigtigste emner i mange fag og på alle klassetrin. I verdensmål.nu beskrives dog fysikeksperimenter, der kun virker på papiret.

Fysik/kemi Biologi Geografi

Inklusion
0   17

Endnu en vellykket og inspirerende bog om Nest

Læseren får fuld valuta for pengene i denne bog, hvor Nest-programmets metoder præsenteres. Metoderne er grundigt beskrevet og direkte anvendelige, uanset om disse bruges i fuld udstrækning som Nest-model eller blot som inspiration mod en mere inkluderende praksis.

Specialundervisning Pædagogik Undervisning

Idræt
0   10

Idrætsundervisning skal være "vild med dans"

"Dans 22" giver et tydeligt billede af hele dansens verden gennem 22 forskellige danse- og bevægelsesgenrer som folkedans, ballet, vals, hiphop, yoga, salsa og swingdans.

Pædagogik
0   23

En håndsrækning og et skulderklap i bogform

Bogen er en præsentation af sydhavnspædagogik som et værktøj og en personlig fortælling om et lærerliv målrettet kommende lærere og pædagoger i folkeskolen.

Ny lærer Undervisning Lærerliv Arbejdsliv

Matematik mellemtrin
1   15

Fra matematikundervisning til matematiklæring

Hvordan skal vi tilrettelægge vores matematikundervisning, så eleverne får mulighed for at lære det, som er vigtigt i faget? Og hvad skal de lære i matematik? Og hvad er vigtigst: At kunne regne eller kunne tænke matematisk?

Didaktik Matematik Undervisning

Trivsel
0   19

Træningsbog til sårbare unge, der skal lære ikke at bekymre sig

Mentaltræning er måske kun noget af vejen, måske handler det bare om at se på de unge som de dejlige mennesker, de er. Hvis vi viser dem, at det nok skal gå, så går det nok meget bedre.

Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   30

Kafka i klassen?

Velargumenteret og sympatisk opfordring til at give plads til den mere obskure og besynderlige litteratur i danskundervisningen.

Dannelse Skolen i samfundet

Kristendomskundskab
0   18

Religionsundervisningen kommer godt fra start i år

Nyudgivelse om fagmetodikker i religionsundervisningen giver et hurtigt, men godt indblik i faget. Forfatterne ved, hvad de taler om, og teorierne er på plads.

Didaktik Undervisning

Skoleledelse
0   51

Hvad får Mohammed ud af det her?

Rani Hørlyck er en markant leder i den danske folkeskole, og derfor er hun en inciterende kilde til inspiration og til debat.

Arbejdsliv Psykisk arbejdsmiljø Tosprogede Vold/trusler Skole-hjem-samarbejde Ledelse Undervisning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   13

Kort og godt om co-teaching

Vi kommer med helt ind i klasseværelset i denne bog, hvor teorien bag co-teaching udfoldes i praksis. Hvis du skal læse én bog om samarbejdsformen, er denne introduktion et rigtigt godt bud.

To-lærer-ordning Inklusion Undervisning

Didaktik
0   14

Et grundlæggende spørgsmål

"Hvad er didaktik?" er foruden at være titlen på denne bog også et eksistentielt spørgsmål, som lærere såvel som lærerstuderende kontinuerligt stiller sig selv både på studiet og i den ”virkelige” skoleverden.

Evaluering Undervisning

Dansk indskoling
0   9

Originalitet efterlyses

Der findes efterhånden uendelig meget materiale og praktiske vejledninger til undervisning i dansk og matematik. Bogen ”Sammen om dansk” kan være udmærket som idékatalog til nye lærere og pædagoger. For den mere erfarne savnes nyskabelserne.

Understøttende undervisning Dansk Undervisning

It
0   7

Virkelig og virtuel

Teknologi i skolen har store konsekvenser for hverdagen og undervisningen. Denne bog har fagligheden i orden, men leder du efter konkrete løsninger, så led et andet sted.

Didaktik Læremidler Undervisning