Anmeldelser


Mobning
1   6

Mr. Fix-it klarer ærterne

Lille lærer til lærer-beskrivelse af, hvad en kompetent lærer gør, når der opstår mobning, vold og grænseoverskridende adfærd, i praksis.

Trivsel Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   1

Svært tilgængelig miniguide

Kan jeg lige få det spørgsmål igen …?

Uddannelsesvejledning Undervisning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   18

Vi keder os, gør vi!

... Og det er et uomgængeligt grundvilkår i det moderne samfund og dets skole.

Undervisning

Musik
0   6

Hvem tæller for?

Denne væsentlige bog er ikke bare en replik, men en alsidig og grundig informations- og inspirationsbog ind i det gensidigt forpligtende samarbejde om musikundervisning, der påhviler folkeskolen, musikskolen og ungdomsskolen.

Dansk overbygning
0   10

God træning til retskrivningsprøven

Bogens indhold, opbygning og de meget varierede opgavetyper giver både god forståelse af retskrivningsprøven og strategier til at klare den bedst muligt.

Dansk

Dansk indskoling
0   1

Rejsen med sansealfabetet

Interaktivt teater er blevet moderne igen. Ønsket om at få børnene til at deltage aktivt, som de i dagligdagen gør på de sociale medier, på iPad og på sms, giver sig tydeligt udtryk i dagens børneteater. I "Knud Romers ABC" har man valgt at inddrage børnene på en dæmpet og venlig måde.

Dansk

Dansk overbygning
0   1

Mærket for livet

Vigtig forestilling om krig, posttraumatisk stress og håb er både nænsom og nuanceret.

Dansk

Dansk indskoling
0   1

Transformerede eventyr

Skuespil og levende billeder arbejder sammen og rammer nutidens medietrænede børn lige mellem øjnene.

Dansk

Køn
0   15

En kort lille bog, der går lige i kødet på kønnet

Litteratur om køn er relevant – og nutiden er ved at finde ud af det. I disse år udkommer efterhånden en del teoribøger med fokus på kønsbevidst pædagogik. Nogle af dem er rimelige, nogle er meget grundige, og andre er som denne – korte, præcise og velskrevne.

Pædagogik Undervisning

Skønlitteratur
0   3

Ordbrodøser med både agt og magt

Spændende young adult-roman og samtidig en mellemting mellem en krimi og en fantasyfortælling.

Dansk

Målstyring
0   23

Kan læringsmål og dannelse gå hånd i hånd?

Der behøver ikke at være nogen modsætning imellem læringsmål og dannelse, mener forfatterne til denne bog. Samtidig påpeger de faldgruber i læringsmålstyret undervisning.

Didaktik Undervisning

Didaktik
0   15

Scenariedidaktik - hvad er dog det?

Et nyt begreb melder sin ankomst i undervisningsverdenen, og det er altid interessant.

Dansk Matematik Undervisning

Skønlitteratur
0   5

Venskab og kærlighed forever!

Ægte og falske robotter i skrubskør og fantastisk historie om venskab og ondskab.

Dansk

Pædagogik
0   20

Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning

Elever med problematisk adfærd kender alle lærere til. Med "Fortabt og fundet" gives et nyt redskab og en grundig beskrevet metode til vores pædagogiske værktøjskasse.

Undervisning

Børnehaveklasse
0   9

Skolestart, højtlæsning og sproglig opmærksomhed

Der er både rart og trist i Noahs verden. Det kan de fleste børn relatere til.

Indskoling Undervisning

It
41   108

Når kritikker bliver for karikerede

Jeg har aldrig sat så mange streger, spørgsmålstegn, stjerner, udråbstegn med mere som i denne bog. Jeg har heller aldrig været så diskussionslysten til en familiepåskefrokost, hvor ingen dog havde mod på at debattere denne bogs både fornuftige pointer og letkøbte tendentiøse slutninger.

Pædagogik Læremidler Undervisning

Skønlitteratur
0   32

Virkelig eller virtuel

Dramatiske episoder udfolder sig med alskens animationer og fæle dæmoner.

Dansk

Pædagogik
2   21

Har du scenariekompetence?

"Kontekstualisering" og "anvendelse" er nøgleord i denne bog, hvor målet er at støtte ”læreren i at undervise scenariebaseret …” ved hjælp af en ”ny didaktisk model”.

Didaktik Undervisning

Madkundskab
0   28

Sæt smagen i centrum

Hvad er smag – fagdidaktisk set – og hvordan kan man undervise i det? Dette spørgsmål giver bogen et velkvalificeret bud på.

Tosprogede
0   107

Dette er ikke en anmeldelse …

Ifølge Pisa-undersøgelser klarer elever med indvandrerbaggrund sig væsentligt dårligere end etnisk danske elever. Ifølge FN’s komité mod racediskrimination, CERD, forskelsbehandler vi i Danmark elever med anden etnisk baggrund og lader dem være underrepræsenteret i de danske læreplaner. Ifølge forfatter og kultursociolog Christian Horst hænger disse to forhold tæt sammen.

Flygtninge Undervisning