Anmeldelser


Pædagogik
0   3

Ny grundbog om pædagogikkens rolle for læreren

Er du én af de studerende, som er startet på læreruddannelsen i 2017? Eller overvejer du at starte i 2018? Så kan denne nye grundbog om pædagogik og lærerfaglighed være noget for dig.

Undervisning

Dansk overbygning
0   11

Konkurrencegenet får et kick

Muligheden for at træne stavning og tegnsætning og spille mod klassekammeraterne virker motiverende - ikke mindst for de lavt præsterende elever.

Dansk

Trivsel
0   5

Skrid ind, før du brænder ud

Moderne hjerneforskning hjælper os til at forstå, hvad der sker, når vi bliver overbelastede, og amygdala (mandlen) producerer for mange negative tanker, og hvad der skal til, for at hippocampus (søhesten) kommer til at vokse.

Arbejdsliv Psykisk arbejdsmiljø Lærerliv Børneliv Skolen i samfundet

Dansk indskoling
0   3

Hjælp til at sætte dansk i bevægelse

Materialet er tiltrængt, men det, der er endnu mere tiltrængt, er en lignende bog om bevægelsesaktiviteter til mellemtrin og udskoling.

Motion/bevægelse Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   28

Skolen er for god til at blive forbedret

Folkeskolen kan vanskeligt blive bedre, siger professor Per Fibæk Laursen. Alligevel skriver han en ny bog om kvalitetsundervisning i skolen – dialogisk undervisning, som han siger. Det er en læseværdig, interessant og praksisnær bog. Og på flere måder en lidt pudsig bog.

Undervisning

Matematik
0   4

Matematik med glæde

Det giver ikke mening at forsøge at lære alle elever at programmere. Det giver derimod mening at søge at sikre, at alle elever har indsigt i, hvad programmering er, og hvad man bruger det til.

Skoleledelse
0   4

Born in the USA

Denne bog har intet med Bruce Springsteen at gøre - bortset fra at dens indhold er "born in the USA". Den byder sig til for de skoleledere herhjemme, der vil anvende datainformationer med henblik på at skabe præstationsbaserede skoler med forbedrede elevresultater.

Ledelse

Samfundsfag
0   15

Forrygende, fornyede film fra Folketinget

Folketinget har fået opdateret sine undervisningsfilm i serien ”Dit demokrati”. 17 velproducerede og informative film tager os ud i folkestyrets finurligheder.

Håndværk og design
0   4

Håndværk og design - en fagmetodik

Hvis bogens bredt reflekterende tilgang tages for gode varer, følger der i de forskellige kapitler en kvalificeret vifte af inspiration, der alt efter læserens tilgang og elevernes faglige niveau vil kunne udmøntes i talrige gode undervisningsforløb.

Matematik
0   3

Talkaniner gør Ninusdage til plusdage

Alle elever i klassen stifter bekendtskab med de fjorten kaniner, der gennem mange varierede aktiviteter skal lære dem at anvende hensigtsmæssige tælle- og regnestrategier i den grundlæggende matematik.

Pædagogik
0   54

Stridsskrift mod buzzwords

Synes du også, det går hurtigt i vores samtid med hensyn til meninger, buzzwords og nye pædagogiske retninger? Måske lidt for hurtigt? Så kan dette være en bog for dig.

Undervisning

Billedkunst
0   5

Tag ånden med i billedkunstlokalet

Kreativitet er en betegnelse for menneskers evne til at skabe noget nyt og overraskende. Med denne bog i hånden er du og dine elever et skridt i den rigtige retning.

Uddannelsesvejledning
0   27

Dér, hvor det hele starter

Det kan være særdeles berigende at få sat nyt lys på ens vante tanker. Det er, hvad der er tilfældet i denne lille bog om mere lighed i uddannelse. Bogen er hurtigt læst; de tanker, den sætter gang i, er ikke sådan lige at slippe af med igen.

Skolen i samfundet

Dansk
0   44

50 år er gået, slingret, løbet, hoppet og valset hid og did …

Rigtig god fagbog til dansklæreren, der ønsker et overskueligt, men ikke overfladisk værk om dansk børnelitteratur. Desuden er den noget så appetitlig som et forholdsvis teoretisk værk, der lukker og slukker med et praksisorienteret kapitel, der sender læseren ud af teksten og tilbage i klasseværelset. God stil.

Matematik
0   26

Genvej til læring i matematik

Det er svært at finde vej, hvis man ikke kender målet eller retningen. Det er det lette svar på, hvorfor feedback er og skal være en del af enhver matematikundervisning på alle niveauer.

Evaluering
1   11

Det er svært at evaluere

Nu er der kommet en god og grundig bog om emnet i al sin bredde.

Pædagogik Undervisning

Specialundervisning
0   27

Specialdidaktik - et nyt begreb

Der præsenteres i bogen et par videreudviklede modeller, hvor relationen til eleven, menneskesyn, selvværd og mestring inddrages. Modellerne har absolut noget at tilføje til de didaktiske refleksioner, der finder sted i specialpædagogisk praksis.

Undervisning

Skolepolitik
0   21

Der er noget at komme efter

Andet bind af Ritt Bjerregaards erindringer er et velskrevet kig ind i det politiske livs maskinrum og stærke refleksioner over det virkelige livs vilkår. Man føler sig både underholdt og beriget, mens man sluger bogen.

Matematik
0   5

Særdeles brugbar bog om matematikvanskeligheder

Beskrivelse af arbejdet med at hjælpe elever i gymnasiet med læringsvanskeligheder i matematik kan også inspirere til arbejdet i folkeskolen.

Engelsk
0   7

En stor, solid mundfuld

Eleverne i 4. klasse skal videre med deres sprog, og de skal udfordres på den kontekst, som sproget opleves og bruges i. "A Piece of Cake 4" bygger sprogligt og emnemæssigt videre på elevernes skills omkring det nære og lægger op til udsyn til større vidder.