Anmeldelser

Dannelse
0   7

Så et dannelsesfrø

Klog, klog bog får næsten anmelderen til at falde i svime. Hvor er det skønt.

Pædagogik Dansk Kristendomskundskab Natur/teknologi Skolen i samfundet Undervisning

Madkundskab
0   1

Skoleelever til kamp mod madspild

Too Good to Go er kommet på banen med et spændende, webbaseret undervisningsmateriale om madspild.

Samfundsfag Klima Natur/teknologi Geografi Biologi Skolen i samfundet

Trivsel
0   12

Små skuldre, der skal bære alt for meget

Ny bog fortæller om det fællesmenneskelige i de udfordringer, børn har, når far eller mor rammes alvorligt af livet. Den har jeg sukket efter.

Skole-hjem-samarbejde Børneliv Skolen i samfundet

Idræt
1   2

Talentudvikling under forandring

Med tydeligt udgangspunkt i processer og relationer, der udvikles i samspillet mellem skole og elitesport, er bogen her et vigtigt debatindlæg om talentarbejde, og hvilken rolle skolen skal spille i denne forbindelse.

Talentfokus/særligt begavede Niveaudeling Undervisning

Pædagogik
0   2

Fantastiske relationer

"Flere fantastiske forbindelser” er en ujævn antologi om relationer i pædagogisk arbejde. Der er dog en del inspirerende bidrag fra især de danske bidragydere.

Undervisning

Skolepolitik
0   20

Evidensmedicin uden bivirkninger?

12 forskere bidrager til et mere nuanceret blik på det herskende evidensparadigme, der i modsætning til sit ophav, den medicinske forskning, ordinerer handlinger uden skelen til bivirkninger.

Undervisning

Fravær
0   17

Fravær betyder både mistet læring, manglende fællesskab og en usikker fremtid - og nej, det er ikke barnets skyld!

De allernyeste resultater af undersøgelser af årsager og indsatser - og fra så mange forskellige synsvinkler, at man næsten bliver svimmel. Nye læsere kan begynde her.

Trivsel Mobning Inklusion Autisme-spektret Undervisning Børneliv Specialundervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   9

Jamen, der sker jo ikke noget - eller gør der?

En klasse er på lejrskole. Ellers sker der ikke rigtig noget i denne korte roman. Men det poetiske og sansende sprog og alt det, der alligevel sker mellem personerne - og mellem linjerne - giver stof til spændende litteratursamtaler i klassen.

Lejrskoler/skolerejser Dansk Undervisning

Pædagogik
0   12

Et spændende indblik i uro i skolen

Gennem en forskningsoversigt og podcast får praktikeren indblik i undervisningsforstyrrende uro i skolen: Det er komplekst, og løsningerne ligger hos de fagprofessionelle.

Undervisning

Dannelse
4   104

Ny bog til en ny tid

Der blæser nye vinde. Lærernes bindinger af målstyringen skal løsnes. Og hvis det viser sig, at disse vinde kan bære, så kommer denne bog til rette tid, skriver Jens Raahauge i denne anmeldelse. Så... Så dan... Så dannelse!

Dansk Matematik Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Tysk Fransk Geografi Skolen i samfundet

Natur/teknologi
0   18

Vi elsker alle plastik

Plast er genialt. Det er billigt og kan erstatte masser af andre materialer. Desværre er der som bekendt en bagside. Vi hader alle plastaffald. Plastik i naturen, plast i dyrenes maver, "plastøer" i havene. Hvilken vej skal vi gå?

Ordblind/læsesvag
0   27

Nærmest genialt

OrdblindeLab rammer nogle nicher, der gør det yderst anvendeligt i skolesammenhæng.

It Specialundervisning Undervisning

Trivsel
0   15

Mindfulness for mellemtrinnet

Hvis du er på udkig efter en praksisbog til mindfulness på mellemtrinnet, kan denne bog være et godt bud. Uden så mange akademiske mellemregninger præsenteres en praktisk tilgang til mindfulness i børnehøjde.

Børneliv Skolen i samfundet

Madkundskab
0   12

For at forstå metodik kræves eksempler

Med indførelse af begrebet praksisfaglighed har Undervisningsministeriet ønsket at styrke blandt andet madkundskab. Det kan kun ske på et solidt teoretisk fundament og med kompetente undervisere, mener denne bogs forfatter.

Trivsel
0   14

Næsten for meget af det gode

Demokratisk dannelse er måske skolens vigtigste fag, og derfor er det godt, hvis alle kender til undervisningsmaterialet "Udenfor". Men de gode intentioner skal nok doseres lidt forsigtigt af læreren.

Dannelse Samfundsfag Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Fysik/kemi
0   11

Naturfagsundervisning? Ja, beSTEMt

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står her bag udgivelsen af et webmateriale, der tilbyder et solidt fundament for grundskolens undervisning i naturfagene. Skønhedspletterne udgøres af en til tider ringe sproglig formidling af det faglige stof.

Historie
1   35

Fem fede film om Færøerne

For mange unge er Færøerne blot nogle klippeøer et eller andet sted i det nordatlantiske. Men mon ikke Donald Trumps interesse for og bizarre opførsel i forbindelse med Grønland må have skabt en øget interesse for rigsfællesskabet?

Samfundsfag

Dansk overbygning
0   15

Rå tone og holdninger på spidsen

Nyt, overskueligt forløb åbner muligheder for at arbejde med ekstreme holdninger på nettet. Vi tager afsæt i på overfladen uskyldige videoer, der rummer det ekstreme i mere eller mindre fordækt grad.

Samfundsfag Trivsel Kristendomskundskab Dannelse Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   15

Skolen belønner middelklassens læsning

”Literacy i skolen” er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer.

Faglig læsning Læsning

Skoleledelse
0   16

Er din skole moden?

Endnu en bog i rækken, der taler for at arbejde i stærkere læringsfællesskaber i skolen. Bliver distribueret ledelse gjort af et rent hjerte, kan det styrke engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere og i sidste ende elevernes læring.

Ledelse