Anmeldelser


Dansk som andetsprog
0   13

Sprogtilegnelse med bevægelse og variation – og ringbind og laminering

En kasse fuld af aktiviteter til at få bevægelsen med i arbejdet med ordforrådstilegnelse hos de halv- og helstore tosprogede elever/kursister.

Motion/bevægelse Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   4

Når kærligheden både gør ondt og godt, er det godt

Titlen er den præmis, der gennemsyrer bogen. Kærligheden gør ondt og er smertefuld, selvom der er lindring hos psykologen og dermed lys for enden af tunnelen.

Dansk overbygning Dansk

Trivsel
0   3

Venskab giver kendskab

Tolerancefremmende undervisning er noget, der skal prioriteres i skolernes hverdag – ligesom alt det andet, der skal nås i et skemalagt skoleår. Men husk altid: ”Menneske først, præstationskultur så”.

Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   2

Bøvl og spirende forelskelse

En fin lille bog om det første kys og en spirende forelskelse. At kalde bogen for stor litteratur ville være at skyde langt over målet, men det ville også være at vurdere bogen på ulige vilkår.

Dansk

Madkundskab
1   3

Lidt ensformig økologi

Det ser lækkert, overskueligt og velgennemtænkt ud, men det kræver sin madkundskabslærer at bruge dette materiale. Det skal dog ikke afholde dig fra at gå i gang.

Pædagogik
5   6

Inklusion hele vejen rundt

Bogen her præsenterer et sammenhængende perspektiv på, hvordan vi kan tænke inklusion. Helt fra et politisk niveau til et skole- og individniveau.

Inklusion Fysisk arbejdsmiljø Undervisning Arbejdsliv

Dansk
0   15

Nørderi for feinschmeckere

De etiske læsninger af kendte og mindre kendte tekster af H.C. Andersen foldes ud i denne bog, der perspektiverer til andre tekster med samme etiske problemstillinger. Det tager tid, og det er det hele værd.

Skønlitteratur
0   4

Cikade fortælle historie – Tak Tak Tak

Shaun Tan er en virtuos billedfortæller. Hans billedverden er helt unik og enestående med en usædvanlig varme i både billeder og ord.

Dansk

Pædagogik
0   15

Vurdering er andet end karakterer

Synes du også, der er et unødigt stort fokus på test, prøver og karakterer? Mangler du modspil i forhold til den voksende testkultur? Så er "Fælles om læring" et rigtig godt udgangspunkt. Med blandt andet 25 effektive vurderingsværktøjer bliver du og eleverne i stand til at se, at læring er meget mere end en enkelt slutkarakter.

Undervisning

Pædagogik
0   6

Forskellige relationer mellem teori og praksis

Ved at forstå de forskellige relationer, der kan være mellem teori og praksis, kan man styrke det professionsfaglige arbejde og derved også blive bedre til at forholde sig til forskellige erfaringer inden for det samme felt. Men om bogen er velegnet til de studerende, den er tiltænkt, er mere tvivlsomt.

Undervisning

Dansk
0   23

En god fidus

Grundigt og varieret materiale, hvori der indgår både enkle afkodningstekster og klassisk børnelitteratur.

Dansk indskoling

Dansk mellemtrin
0   17

Grammatik – kommende fans kan begynde her

Nu burde det være muligt at undervise i grammatik og sproglære stramt og grundigt uden at kvæle eleverne i kedsomhed og manglende læring.

Dansk

Trivsel
0   9

Vitaliseringspsykologens modeller modellerer ungdommen

Fire gratis film om psykologisk ilt i skolen måler og vejer trivslen. Gid det ikke var nødvendigt.

Børneliv Skolen i samfundet

Idræt
0   9

Aktivitetsudvikling sætter gang i innovation

Bogens grundlæggende indgang til aktivitetsudvikling bygger på et fundament af didaktik, innovation og idræt, hvilket fastholdes godt og præcist gennem hele materialet. Der sættes tydeligt fokus på ti gode grunde til, at vi skal arbejde med aktivitetsudvikling i skolens arbejde med bevægelse og idræt.

Pædagogik
0   16

Inspireret af Jerome Bruner

"Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er skolen selv. Sådan oplever de fleste elever det, og det bestemmer, hvilken betydning de tillægger den". Jerome Bruner.

Undervisning

Historie
1   9

Masser af stof – lige til at gå til

Materialet fra HistorieLab er både omfattende og godt. Her er rigeligt til, at man kan basere sin undervisning i besættelsestidens Danmark på det, så for de fleste lærere vil øvelsen nok komme til at gå på udvælgelse frem for at finde supplerende materiale. Dog inddrages internationale vinkler ikke i særlig høj grad.

Pædagogik
0   15

Co-teaching er en pardans

Det at være til stede samtidig i klasserummet, have forberedt aktiviteterne sammen, have arbejdsfordelt, hvem der gør hvad, hvordan og hvorfor, ned i detaljen - det er co-teaching.

Undervisning

Matematik
0   17

De voksne kan også være bange

Hos nogle fylder de negative oplevelser med matematikken mest, også på længere sigt. I bogen kaster forfatteren teoretisk og empirisk lys over fænomenet ”matematikangst”, og hun opstiller perspektiver for en ny praksis i faget.

Køn Pædagogik Undervisning

Lærerliv
0   14

Spændende lærerliv pakket ind i ord

Læreren, seminarie- og højskolemanden Niels Holck fortæller om sit lære(r)rige liv.

Arbejdsliv

Dansk
5   18

Et danskfagligt mesterværk

Et af de centrale begreber i denne danskdidaktik er "det integrative danskfag". Nye tendenser i medier, teknologi og børne- og ungdomskulturen skal indarbejdes i fagets helhed, så det hænger sammen på en ny måde.