Anmeldelser


Skønlitteratur
0   0

500 år med Luther

I 2017 fejrer vi 500-året for Martin Luthers oprør mod den etablerede katolske kirkes aflads- og frelseteologi. Det var et magtopgør, der spaltede den vestlige verdens religiøse tankesæt i to ved at tabuisere fasttømrede, normdannende værdier, der hidtil havde været understøttet af gudgivne doktriner.

Kristendomskundskab Dansk

Trivsel
0   18

Hårdt tiltrængt udgivelse

Hvorfor er børn og unge med ikkevestlig baggrund ofte så udfordrede i skolen? Denne bog går bag om en svær problemstilling.

Tosprogede Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   3

En historie, man aldrig glemmer

Med udgangspunkt i sit eget miljø og erfaringsgrundlag, elegant holdt ud i armslængdes afstand, skaber forfatteren en rørende, utrolig og spændende historie.

Dansk

Arbejdsliv
0   4

Ægte professionelle har også følelser

Føler du nogle gange irritation, vrede og utålmodighed i arbejdet med elever eller kollegaer? Og prøver du samtidig at dysse sådanne følelser ned, da de ikke er inkluderet i dit billede af, hvordan man er professionel? Så er denne bog måske noget for dig.

Psykisk arbejdsmiljø Trivsel Pædagogik Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   0

Line lidt for grøn

Der er lovlig meget på spil, og man kan savne fokus i forhold til de mange skæbner, der præsenteres. Historien spiller på stereotyperne.

Dansk

Samfundsfag
0   6

At lære om skat behøver ikke at være kedeligt

Midt i alle skandalerne har Skat udarbejdet en lille guldklump af et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og fortæller om velfærdsstaten. Helt gratis - eller måske snarere betalt via skatten.

Målstyring
0   82

Du skal dø kompetent

Læringsmålstyringen demotiverer elever og lærere, tager det pædagogiske og didaktiske ansvar fra lærerne og virker helt ind i forældrenes optagethed af deres børns hverdag og liv, siger Niels Jakob Pasgaard i ny bog.

Fælles mål Skolepolitik Læringsplatforme Undervisning It Læremidler

Skønlitteratur
0   21

Sjov og pudsig roman

Efter at forskere fra Vesten i årtier har haft noget nær monopol på at udforske klodens "indfødte", vendes rollerne om, og Danmark bliver endevendt af en indisk atropolog i ny roman.

Dansk

Trivsel
0   5

Tanke før handling - også i det sociale

Et meget konkret og direkte anvendeligt læremiddel med inklusionsperspektiv.

ADHD Autisme-spektret Børneliv Specialundervisning Skolen i samfundet Undervisning

Karakterer
0   34

Om at give karakterer på en holdbar måde

Sober, velunderbygget og loyal guide til karaktergivningens og afgangsprøvernes jungle. Ud fra forfatternes ideelle forestillinger om karaktergivning forholder de sig også kritisk til brugen af karakterer i folkeskolen.

Afgangsprøver Undervisning

Uddannelsesvejledning
0   15

Vejledning i konsekvenser

”Konsekvenspædagogisk vejledning” giver en overskuelig og letlæst indføring i både teoretisk ståsted og praktisk udmøntning af vejledning i konsekvenspædagogiske miljøer. Den kan dog med fordel læses af alle med interesse for vejledning.

Skolen i samfundet

Historie
0   118

Underholdende foreningshistorie fra den pædagogiske venstrefløj

Dette er historien om foreningen, forlaget og tidsskriftet ’Unge Pædagoger’ gennem fem årtier. Og det er ikke kedelig læsning.

Skolepolitik DLF Arbejdsliv

Formålsparagraffen
0   111

Folkeskolens formål mellem dannelse og uddannelse

Læseren bliver her klædt godt på til at deltage i den polariserede debat, der for øjeblikket raser.

Folkeskoleloven Skolepolitik

Tosprogede
0   19

Jeg tror, det hjælper min hjerne til at vokse

Svensk antologi beskriver undervisning, der ved at værdsætte og inddrage elevernes samlede sproglige potentiale styrker både sprogudviklingen, fagligheden og selvværdet.

Specialundervisning Undervisning

Musik
0   7

Kunst og kultur - kom nu i gang

Masser af gode ideer til både den nyuddannede og den garvede - men man skal kunne leve med en rodet opsætning.

Dansk Billedkunst Åben skole Motion/bevægelse Skolen i samfundet Børneliv

Dansk overbygning
0   17

Rigtig godt om en drilsk genre

Kortprosa bliver meget nemmere at have med at gøre med dette materiale.

Dansk

Børnehaveklasse
0   10

"Zak i skole"

”Zak i skole” er et gratis hæfte på 68 sider med tilhørende hjemmeside. Materialet er udarbejdet som en hjælp til børn, der skal lære at gå i skole.

Flygtninge Inklusion Indskoling Tosprogede Undervisning

Pædagogik
0   86

Absolut vigtigste psykologisk-pædagogiske bog i årtier

I den endeløse strøm af nye psykologisk-pædagogiske bøger er det opløftende for en gangs skyld at sidde med en bog i hånden, der rent faktisk formidler ny og revolutionerende viden.

Undervisning

Pædagogik
0   11

Hjerne og hjerte på rette sted

Læringsteorier er ikke, hvad de har været, men vi er som mennesker stadig nysgerrige, lærevillige flokdyr. I denne bog er der godt nyt til alle.

Undervisning

Pædagogik
0   12

Uforudsigelighed er et vilkår og en gave

“Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed” er en virkelig god titel på en bog om didaktik. Det er jo det, det hele handler om! Som lærer vil man noget, men der er forskel på det, man har forestillet sig, og det, der rent faktisk sker i situationen.

Didaktik Undervisning