Anmeldelser


Trivsel
0   5

Venskabsyoga sikrer større læringspotentiale

En bog for dig, der gerne vil sikre bevægelse, pauser i dagligdagen, venskaber på tværs af forskellighed og større læringspotentiale. Skoledagen er lang, der er mere fokus på faglighed, og derfor er det også vigtigt med små pauser og bevægelse i dagligdagen. Det kan denne bog give et lettilgængeligt bud på at løse.

Mobning Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Tosprogede
0   0

Ser vi de flersprogede børn, der har sproglige vanskeligheder?

Flersprogethed i sig selv forårsager ikke sprogforstyrrelser, men flersprogede børn kan ligesom alle andre børn have problemer med den generelle sprogudvikling.

Undervisning

Dansk overbygning
0   0

Overskuelige og inspirerende analysecirkler

At lade sig inspirere af indholdet i hæfterne var så populært, at det ikke kun var mine egne elever, der var glade for dem. Også elever fra de andre 8.-klasser kom og spurgte, om de kunne låne dem.

Dansk

Lockout 2013
0   0

Fra min sommerferielæsning

Chill-pills og hverdagsliv under lockouten i 13.

Skønlitteratur Overenskomst Dansk Arbejdsliv

Motion/bevægelse
0   0

Vamos

Måske kan spil på tablet og computer blive sat på en længere pause, for her kan vi gøre noget sammen, der også er sjovt.

Børneliv Skolen i samfundet

Autisme-spektret
0   0

Når tilknytningen bliver forstyrret - af autisme

Hønen eller ægget? Er det autismen, der giver tilknytningsskader, eller giver tilknytningsskader autisme? Denne fine udgivelse peger på, at det tidlige samspil er så komplekst, at spørgsmålet ikke dur. Det intense samspil mellem forældre og barn er en fintunet proces, hvor selv små forstyrrelser påvirker begge parter.

Specialundervisning Undervisning

Inklusion
0   16

Gennemarbejdet og grundig introduktion til Mediated Learning Experience

Alle kan lære – og Mediated Learning Experience handler overordnet om, hvordan den voksne via det relationelle kan understøtte barnets tænkefærdigheder.

Undervisning

It
0   13

Nyttigt materiale om undervisning i programmering

Materialet bør indgå i undervisningen på enhver læreruddannelse og på skoler, hvor man gerne vil i gang – eller forbedre det, man allerede gør.

Matematik Fysik/kemi Natur/teknologi Læremidler Undervisning

Letlæsning
0   0

Sebastian Klein er et læsepædagogisk hit

Klassiske emner, men serveret overbevisende.

Læsning Dansk

Trivsel
0   1

Samarbejdet i skolen udfordres af politisk agenda

Der er dømt samarbejde fra centralt hold. Børn skal inkluderes, lærer-pædagog-samarbejdet styrkes, og Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings rolle skal redefineres. Men det viser sig at være svært at implementere tankerne, når hverken personalet har ejerskab, eller den nødvendige tid følger med.

Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
2   0

Selvkontrol - en grundlæggende mental kompetence

Selvkontrol er noget, børn indlærer, og er vigtigere end intelligens i forhold til en succesfuld fremtid. Mangel på samme ligger bag mange af tidens diagnoser. Når selvkontrollageret er udtømt, går undervisningen i fisk. Batteriet skal genoplades via øvelser, lege og slappe af-aktiviteter i skolehverdagen.

Undervisning

Historie
0   4

Fokusér bredt

Når man tænker på, hvordan der på tv anvendes ord og udtryk, der ligger langt fra deres oprindelse, må der siges at være behov for en sproglig bevidsthed.

Geografi Samfundsfag Kristendomskundskab

Historie
0   21

Et indblik i de skjulte danmarkshistorier

I dette korte forløb tages vi med bag facaden i et Danmark, som de færreste kender til. Måske endda ønsker at kende til. Vi får indblik i de skæve eksistensers verden i fortiden og nutiden, når vi besøger fattiggården i Svendborg.

Samfundsfag

Pædagogik
0   10

En perlerække af gode artikler

Udfordrende bog om meningen med undervisning.

Undervisning

Ungdomsuddannelser
0   0

Kodeknækkeri - light

Det meget komprimerede indhold er både styrken og svagheden i den lille håndbog ”Kodeknækkeren – din vej ind i gymnasiet”, som Turbine-forlaget har udgivet.

Uddannelsesvejledning Skolen i samfundet

Inklusion
0   3

Samarbejdets mange dilemmaer

Inklusion kræver samarbejde, men samarbejde hvordan? Det er det, denne lille sag handler om, og et godt udgangspunkt for det gode samarbejde mellem pædagoger, lærere, ledere og forældre – og ikke mindst med børnene.

Specialundervisning Undervisning

Pædagogik
0   1

Eleverne skal lære af hinanden

Bogen her finder sine udgangspunkter langt fra klasseværelset, hvilket ikke gavner dens inspirationspotentiale.

Undervisning

Matematik mellemtrin
0   1

Ny lærervejledning til "KonteXt" – med mange plusser

En opdatering i overensstemmelse med forenklede Fælles Mål gør en god lærervejledning endnu bedre.

Fælles mål Matematik Målstyring Undervisning

Trivsel
0   3

Elevtrivsel med yoga i skolen

Trivsel i skolen og især stressregulering er blevet et voksende marked inden for faglitteratur til skolen. Denne bog leverer en lidt alternativ tilgang med yoga og er i sin grundform en letanvendelig praksisbog.

Motion/bevægelse Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   28

Feedback skal få eleverne til at tænke

Forfatterne indfører os nuanceret, inspirerende og velunderbygget i de mange muligheder i den uundværlige feedback: fra lærer til elev, elever imellem, fra elev til lærer og elevens feedback til sig selv.

Undervisning