Anmeldelser

Pædagogik
3   10

Jeg præsterer, altså er jeg. Og jeg er, hvad jeg tænker

"Det gode tankesæt" handler om at gøre eleverne ansvarlige for egen læring i et dynamisk og procesorienteret læringssystem.

Undervisning

Pædagogik
0   3

Starter du på pædagogisk antropologi til sommer?

Skal du starte på pædagogisk antropologi efter sommerferien, eller er du i gang med at uddanne dig til pædagog? Så er denne rigtig god at have ved hånden.

Læreruddannelsen Efteruddannelse Undervisning Arbejdsliv

Madkundskab
1   4

Madkundskabs udviklinghistorie - fra A til Z og lidt til

Jette Benn samler op på mange års arbejde med og forskning i hjemkundskabsfaget, og hun runder af med forslag til fremtiden for det fag, der i dag hedder madkundskab.

Didaktik Læreruddannelsen Undervisning Læreruddannelsen

Trivsel
0   5

Leg er menneskeligt!

”Perspektiver på leg” tager legen alvorligt. Bogen tager også skiftende tiders syn på legen alvorligt, hvilket medfører, at bogen inspirerer til refleksion og stillingtagen.

Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   12

Samtalen som et bærende element i faglig formidling

Praktiske bud på, hvordan man kan kvalificere samtalen i undervisningen.

Trivsel Læreruddannelsen Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Pædagogik
0   10

Et miljø, hvor det er okay at fejle

"Motiverende læringsmiljøer i praksis" er to film med en ny læringsforståelse.

Undervisning

Trivsel
0   11

Tal om angsten

Angstforeningens nye materiale er med til at aftabuisere et udbredt problem, hvilket er fremragende. Men lærere skal ikke være terapeuter.

Børneliv Skolen i samfundet

It
0   15

Til dig, der ikke forstår børns medieforbrug

En kompleks problematik beskrevet, så det er til at forstå, og uden dommedagsprofetier. Værd at læse trods en vis ensidighed.

Læremidler Undervisning

Lærerliv
0   16

Trivial pursuit i skolebogsbind

Det store spørgsmål er, om et spil, der reklamerer med at genskabe tiden i folkeskolen, vil være værd at bruge tid og penge på?

Arbejdsliv

Matematik
0   16

Let's do it?

I en frugtbar vekselvirkning mellem teori og eksempler fra praksis præsenteres læseren for vigtig baggrundsviden om og tilgange til feltet ”it i matematikundervisningen”. Et igangværende ph.d.-projekt vidner dog om, at begejstringen ikke er udelt.

It Læremidler Undervisning

It
2   35

Diskussion om digital dannelse

Næste gang jeg skal læse denne Digital Dannelse vil det være som lydbog på en lang biltur. Jeg vil sætte den på og pause den undervejs, så jeg kan diskutere bogens dilemmaer med mine to teenagebørn - og jeg vil glæde mig til samtalen.

Sociale medier Læremidler Undervisning

Teamsamarbejde
0   22

Gode redskaber til teamsamarbejde

Hvor man tidligere har sagt, at læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevens læring, er bogens budskab, at ”teamet” er vigtigere. Dette afspejles i det fokus, der i dag er på det kollaborative aspekt af skolens virke.

Klasseledelse Lærerliv Pædagogik Arbejdsliv Undervisning

Pædagogik
0   23

Læreren skal blive hjemme hos sig selv!

Ud fra et velargumenteret grundlag får vi syn for, hvordan et tryghedsskabende miljø med gode læringsresultater kan etableres, men også en indirekte udstilling af, hvad der sker, når undervisning erstattes af læringsmålenes tunnelsyn.

Folkeskolereform Skoleledelse Undervisning Folkeskoleloven Ledelse Skolepolitik

Skønlitteratur
0   22

Velskrevet, intens og spændende

Eventyr om mod, menneskelighed og søsterkærlighed. Læs det endelig højt for klassen.

Dansk

Pædagogik
0   29

Mislyde i orkestergraven

Det enorme opbud af tiltag, anbefalinger, øvelser med mere er på en og samme tid udgivelsens styrke og svaghed. Materialet er lettilgængeligt og let omsætteligt, men mængden af stof gør, at jeg som læser drukner i et hav af piktogrammer, kasser, symboler og metaforer.

AKT Indskoling Inklusion Undervisning

Pædagogik
10   625

Anmelder: Træk Hattie-bog tilbage

I sin anmeldelse roser Thorkild Thejsen Keld Skovmand og de øvrige forfattere for i en ny bog at sætte fokus på kommunalt brug og misbrug af Hattie og på fejl i oversættelsen af ”Synlig Læring” fra 2013. Thejsen mener, at Dafolo bør overveje at trække 2013-bogen tilbage og afluse den for fejl.

Skolepolitik Evaluering Visible learning Undervisning

Historie
0   34

Sigurds historietime

Sigurd Barrett kan formidle for børn, og han ønsker at styrke børns dannelse og indsigt gennem historiefortælling. Det gælder introduktion til jazz og kristendom eller, som nu, fortælling af danmarkshistorie.

Musik Dansk mellemtrin Kristendomskundskab Dansk

Trivsel
0   45

Skilsmisse - fra traumatisk krise til udviklingskrise

Den hidtil bedste bog om børn og skilsmisse.

Børneliv Skolen i samfundet

Engelsk
0   23

Trafikinformation til engelsklærere

Bogen anviser ikke en let, velasfalteret vej, som elever med dysleksi kan vælge, når de gerne vil suse mod mestring af det engelske sprog. ”Veje til engelsk” er en beskrivelse af, hvorfor det er så vanskeligt at lære fremmedsprog, hvis man har læse- eller skrivevanskeligheder.

Ordblind/læsesvag Specialundervisning Undervisning

Teamsamarbejde
0   64

Er det sådan, lærerne skal samarbejde?

Omdrejningspunktet for udvikling i skolen er professionelle læringsfællesskaber med hovedvægten på teamsamarbejde. Det er denne bogs budskab. Den sprudler af ideer og strør om sig med praksisnære eksempler, men det er et spørgsmål om, hvorvidt dens model, som er udviklet i USA, passer til danske forhold.

Pædagogik Skoleledelse Evaluering Undervisning Lærerliv Ledelse Arbejdsliv