Anmeldelser


Didaktik
0   1

Nå … eller nååhh?

Mundtlighed og fagdidaktik sigter mod at lade lydens mening træde tydeligere frem i undervisningen.

Pædagogik Undervisning

Skoleledelse
1   15

Kære skoleleder: Tag en gårdvagt, og tænk nyt

Tak for inspirerende forskning og tænkning - og synd for jer, at I selv sidder den overhørig. Sådan kunne koncentratet af denne finske hilsen til skolepolitikken i USA lyde. Og det er umuligt ikke at få danske associationer under læsningen.

Ledelse

Dansk overbygning
0   10

Nye spor i inspirerende og alternativt danskmateriale

Uden udpenslede målformuleringer og omfattende evalueringsbatterier lever dansk som dannelsesfag sit liv i dette materiale inden for de officielle bestemmelsers rammer.

Dansk

Skønlitteratur
0   1

64 + moms og still going …

"Hjaltes kamp" er en universel historie, og Charlotte Blay har altid et sikkert blik for sine hovedpersoners udvikling.

Historie Dansk

Samfundsfag
0   19

Demokratiske verdensmestre

Det er naturligvis et åbent spørgsmål, om dannelse kan undersøges i en kvantitativ undersøgelse som ICCS 2016. Men det er spændende læsning hele vejen igennem.

Skønlitteratur
0   3

Helt unik fortællekunst

God og grum historie med smukke illustrationer.

Dansk

Samfundsfag
0   7

Gang i samfundsfaget

Meget brugbar lærervejledning, der kan udmøntes i en grundig arbejdsgang og effektiv indlæring.

It
0   2

Ramt over målet

Hæftet her er kun for du særligt interesserede, og selv her rammer det ikke helt rent.

Læremidler Undervisning

Dansk indskoling
0   13

Den første mediebog

Et veltilrettelagt forløb til den første undervisning i medier.

Sociale medier Medier/film/tv Dansk It Læremidler Undervisning

Læsning
0   25

Literacy som rettighed

Antologien væver literacybegrebet sammen med hverdagen, hvilket er en nyskabelse i forhold til tidligere udgivelser om emnet.

Didaktik Faglig læsning Ordblind/læsesvag Tosprogede Dansk Historie Kristendomskundskab Matematik Undervisning Specialundervisning

Pædagogik
0   30

Magi i klasseværelset

Denne bog kræver selvransagelse. Er du en af dem, der siger: ”Det har vi prøvet” eller ”Han er uden for pædagogisk rækkevidde”? Så kan bogen være et kærkomment los i retning mod det pædagogiske selvrefleksionsspejl. Kunne det måske være mig selv, der skulle ændre noget i relationen, og ikke barnet?

Trivsel Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Læsning
0   14

Æ si’r jeg

Det spegede forhold mellem bogstav og lyd i dansk vendes grundigt i nuanceret lærebog om fonetik.

Dansk

Idræt
0   8

Parkour til lærerstuderende

Ikke en guide, men interessant læsning for interesserede.

Trivsel
2   11

Børn med angst

En selvhjælpsbog til forældre med angstlidende børn.

Skønlitteratur Børneliv Dansk Skolen i samfundet

Pædagogik
0   22

Sommerfuglens syntese-psykologi

God og grundig indføring i de vigtigste læringspsykologiske positioner i de sidste 100 år. Bogen kommer godt omkring og følger fint positionernes indre udviklingshistorie. I bogen forsøges også en syntese af de forskellige positioner i en almen læringspsykologi, der dog kommer i stand ved at hugge en hæl og klippe en tå.

Undervisning

Didaktik
0   12

På opdagelse i den didaktiske forsknings overdådige eksperimentarium

En række artikler om almen- og fagdidaktik er samlet i en omfattende bog. Der er god grund til at følge invitationen i den til at deltage i dens undersøgende og afsøgende tilgang til et forskningsområde, som blomstrer, men som også er præget af en nyt felts manglende stabilitet og afgrænsning.

Undervisning

Fransk
0   8

Lækker samling af franske opgaver

Franskportal.dk er både brugervenlig, varieret og billig.

Dansk som andetsprog
0   11

Solid påklædning til den nye - inspirerende gentænkning til den erfarne

I ny KvaN-udgivelse føres man gedigent og trygt rundt om basisundervisningen i dansk som andetsprog af nyankomne elever. Det er en af den slags bøger, der kan gøre en forskel for undervisningen allerede i morgen.

Kristendomskundskab
2   10

De andres liv og tro

Fire korte dokumentarfilm om fire børns trosretninger giver god grobund for undervisning i øjenhøjde.

Læreruddannelsen
0   10

Casen som bindeled mellem adskilte praksisser

Nogle studerende oplever afstand mellem uddannelse og job. Der er for lidt "virkelighed" på deres uddannelse. Kan anvendelse af cases virke som en formildende omstændighed? Det er værd at prøve.

Pædagogik Teamsamarbejde Undervisning Lærerliv Arbejdsliv