Anmeldelser

Innovation
0   1

Elever som forandringsskabere og aktører i eget liv

I en entreprenant undervisningsform er det centrale at lære gennem produktion frem for reproduktion og fortolkning frem for gentagelse.

Pædagogik Didaktik Undervisning

Trivsel
0   3

Nærværet i cyberspace har trange kår

Der loves en ny og banebrydende innovativ digital platform, men nærværet mellem barn og voksen drukner i klinisk tale om klienter.

Børneliv Skolen i samfundet

Ordblind/læsesvag
0   5

Knæk læsekoden

Nyt ”lydspil” bør indkøbes til alle skoler.

Læsning Specialundervisning Dansk Undervisning

0   12

Litterært oprør mod et rigidt system

Ungdomsroman, som med tegneserievirkemidler og et ungt sprog giver et letlæst og yderst sympatisk indblik i en udskældt ungdomskultur.

Tosprogede
0   9

Tell & show - fag & sprog

Tre nye film til professionelle. De faglige budskaber om undervisning i det flersprogede klasserum får fundament og krop, når man kan se, hvad der tales om i praksis.

Flygtninge Undervisning

It
4   16

At skærme skolen mod virkeligheden

“Skærme i skolen” er en debatbog, der har sin styrke i sine holdninger om at begrænse elevernes adgang til digitale devices i undervisningstiden. Den er mindre stærk, når den diskuterer synspunkter, som forfatteren ikke er enig i. Her bliver bogen meget generaliserende og unuanceret.

Trivsel Klasseledelse Sociale medier Undervisning Børneliv Pædagogik Skolen i samfundet

Trivsel
0   14

Fjerde udgave, samme triste budskab

Ny viden og ny lovgivning kræver endnu en ny udgave af en ellers god håndbog. Den er nødvendig, og gid den ikke var.

Skole-hjem-samarbejde Tosprogede Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   21

Vil dialogisk undervisning skabe en ny didaktisk revolution?

Forfatteren giver i denne bog et overblik over forskellige tendenser og perspektiver på den dialogiske undervisning, men der mangler stillingtagen til de mange undertiden modstridende tendenser.

Didaktik Dannelse Undervisning Skolen i samfundet

Dansk
0   24

Kloge voksne læser børnebøger

Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det, står der i Markusevangeliet. Måske kunne den formaning overføres til forholdet til børnelitteratur.

Skønlitteratur Læsning

Skolepolitik
0   16

Tiden er inde?

Tiden er moden til at skabe en reform, der lykkes. Det står klart, hvorfor folkeskolereformen kuldsejlede, men her præsenteres de positive drivere, der kan bringe skolen fremad. Men står analysen af dårligdommene ikke stærkere end tanken om det, der kan lykkes?

Folkeskoleloven Skolen i samfundet Formålsparagraffen

Læsning
0   12

Farvel til den fælles læsebog

Guided Reading er en tilgang, der vender op og ned på alt det, vi plejer at gøre i den danske folkeskole, med en spændende tilgang til begynderlæsning.

Dansk

Pædagogik
0   82

Sammen på et nyt niveau

Vi står i skolen over for problemstillinger, der er både komplekse og udfordrende. Vi har brug for at finde nye veje – og vi kan kun gøre det sammen. Vi skal på tværs af fagligheder og ståsteder sammen løse opgaven – og vi skal løse den i praksis.

Teamsamarbejde Ledelse Skoleledelse Undervisning Lærerliv Arbejdsliv

Lærerliv
1   56

I en fjern fortid for ikke så længe siden

Man tror næsten, det er løgn, når Thomas Ubbesen fortæller om sin og kammeraternes tid i forskolen i Sønder Ydby i Thy. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at bogens indhold er opdigtet, men en ægte gyser er den under alle omstændigheder.

Historie Arbejdsliv

Læsning
0   32

Fut under lystlæsningen

Med "Læselyst - Ideer til at skabe læselyst i klasserummet" deler forfatterne ud af en godtepose fuld af ideer til arbejdet med læsning på alle klassetrin med fokus på at øge læselysten, samtidig med at eleverne udvikler deres læsekompetencer.

Dansk

Skønlitteratur
0   18

Når Ulvekongen hyler, bryder helvede løs

I Søren Jessens seneste grafiske roman får vi serveret et oplagt hovedværk til udskolingen, hvor fortælling, illustrationer og intertekstualitet smelter sammen i en kontant fortælling om håbløshed, vold, hærværk og ungdomstrængsler.

Dansk

Skønlitteratur
0   26

Sorg og sportsvogne

"Det røde lyn" fortæller uden så mange dikkedarer om en teenagepige, der skal finde vej igennem tabet af sin far og ind i voksenlivet.

Dansk

Dansk
4   48

Nu skal I høre en historie …

Omfangsrig portal med mundtlige fortællinger til de fleste fag er et righoldigt reservoir af muligheder. Grib dem!

Tysk Samfundsfag Natur/teknologi Engelsk Biologi Kristendomskundskab Geografi Historie Håndværk og design

Pædagogik
0   35

Sådan bliver du klar til co-teaching

Denne bog har manglet på anmelderens boghylde. På relativt få sider præsenteres læseren for de vigtigste aspekter af co-teaching og hjælpes godt i gang med praksis.

Teamsamarbejde Inklusion Undervisning Lærerliv Arbejdsliv

Specialundervisning
0   30

Mød eleven med et åbent sind

Bogen handler om, hvorledes vi som fagprofessionelle møder børn, der har en problemskabende adfærd. Vi skal møde dem med empati, sympati og omsorg. Med andre ord møde dem med compassion. Herved bliver pædagogisk praksis mindre konfliktfyldt.

Vold/trusler Psykisk arbejdsmiljø Inklusion Undervisning Arbejdsliv

Madkundskab
0   36

En madkundskabsbog fuld af lag

Første teoribog til madkundskab, som er skrevet til eleven for at få eleven til at opleve fagets mange lag.