Anmeldelser


Skønlitteratur
0   0

Ordbrodøser med både agt og magt

Spændende young adult-roman og samtidig en mellemting mellem en krimi og en fantasyfortælling.

Dansk

Målstyring
0   7

Kan læringsmål og dannelse gå hånd i hånd?

Der behøver ikke at være nogen modsætning imellem læringsmål og dannelse, mener forfatterne til denne bog. Samtidig påpeger de faldgruber i læringsmålstyret undervisning.

Didaktik Undervisning

Didaktik
0   13

Scenariedidaktik - hvad er dog det?

Et nyt begreb melder sin ankomst i undervisningsverdenen, og det er altid interessant.

Dansk Matematik Undervisning

Skønlitteratur
0   3

Venskab og kærlighed forever!

Ægte og falske robotter i skrubskør og fantastisk historie om venskab og ondskab.

Dansk

Pædagogik
0   6

Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning

Elever med problematisk adfærd kender alle lærere til. Med "Fortabt og fundet" gives et nyt redskab og en grundig beskrevet metode til vores pædagogiske værktøjskasse.

Undervisning

Børnehaveklasse
0   4

Skolestart, højtlæsning og sproglig opmærksomhed

Der er både rart og trist i Noahs verden. Det kan de fleste børn relatere til.

Indskoling Undervisning

It
40   100

Når kritikker bliver for karikerede

Jeg har aldrig sat så mange streger, spørgsmålstegn, stjerner, udråbstegn med mere som i denne bog. Jeg har heller aldrig været så diskussionslysten til en familiepåskefrokost, hvor ingen dog havde mod på at debattere denne bogs både fornuftige pointer og letkøbte tendentiøse slutninger.

Pædagogik Læremidler Undervisning

Skønlitteratur
0   28

Virkelig eller virtuel

Dramatiske episoder udfolder sig med alskens animationer og fæle dæmoner.

Dansk

Pædagogik
2   20

Har du scenariekompetence?

"Kontekstualisering" og "anvendelse" er nøgleord i denne bog, hvor målet er at støtte ”læreren i at undervise scenariebaseret …” ved hjælp af en ”ny didaktisk model”.

Didaktik Undervisning

Madkundskab
0   26

Sæt smagen i centrum

Hvad er smag – fagdidaktisk set – og hvordan kan man undervise i det? Dette spørgsmål giver bogen et velkvalificeret bud på.

Tosprogede
0   104

Dette er ikke en anmeldelse …

Ifølge Pisa-undersøgelser klarer elever med indvandrerbaggrund sig væsentligt dårligere end etnisk danske elever. Ifølge FN’s komité mod racediskrimination, CERD, forskelsbehandler vi i Danmark elever med anden etnisk baggrund og lader dem være underrepræsenteret i de danske læreplaner. Ifølge forfatter og kultursociolog Christian Horst hænger disse to forhold tæt sammen.

Flygtninge Undervisning

Natur/teknologi
0   49

Tag pulsen på sekseren

Sidste skud på stammen i et fysisk bogsystem, der som helhed hjælper den erfarne såvel som den mindre prøvede lærer med at varetage en sammenhængende og fagligt forsvarlig undervisning i faget.

Pædagogik
6   102

Mellem teori, empiri og praksis

Empirisk dannelsesforskning kan kaste lys på vigtige sammenhænge i skolens undervisning og læring, som test og snæver evidensfokusering ikke ser, siger forfattere til ny bog.

Undervisning Forskning

Engelsk
0   60

Nogenlunde klar

Materialet er en håndsrækning til dig, der for første gang skal have 9. klasse og have 9. klasse til prøve i engelsk. Det hjælper med at skabe overblik over de formelle rammer og giver ideer til indholdssiden, selvom man skal være opmærksom på aktualitetsaspektet.

It
0   85

Digital produktion er mere end bare kodning

Jeg var super begejstret, da jeg fik denne bog ind ad brevsprækken. Her er bogen, der vil rammesætte, at eleverne reelt bliver mere produktive i skolen. Efter første kapitel var jeg lidt desillusioneret, men så skete der noget interessant.

Pædagogik Læringsplatforme Læremidler Undervisning

Pædagogik
0   69

For den engagerede lærer

Godt struktureret bog, der dog ikke er videre læsevenlig.

Undervisning

Trivsel
0   57

Saga Norén som indskolingsbarn

Michelle G. Winners metode, ”Social tænkning”, er oversat til dansk.

Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   62

Rørende, vedkommende og smuk historie

Forfatteren Mette Vedsø er enormt dygtig til at finde den helt rigtige sprogtone til sine historier. Det gælder også den aktuelle "Langt fra Det Hvide Hus", hvor hun denne gang er gået ind i hovedet på George, kaldet Bush, 15 år – første drengehovedperson i forfatterskabet.

Dansk

Kristendomskundskab
0   60

To kirker i et fælles perspektiv

I dette forløb rejser to troende unge mennesker til Rom og Wittenberg for at blive klogere på forskelle og ligheder mellem katolicismen og protestantismen. Vi kommer langt omkring, og vi inspireres uden at få presset religionen ned over hovedet.

Letlæsning
0   51

Milo på flere eventyr

Tid er imaginær. Vi er i den særlige ramme, hvor børn oplever fantastiske ting, som forældrene ikke har nogen anelse om. Som voksen kan man kun have sympati for serien, som kan karakteriseres både som et moderne eventyr og som en spændingshistorie.

Læsning Dansk