I juli 2010 var der 92 langtidsledige lærere i Lærernes A-kasse. I juli i år var det tal steget til 293.

Antallet af langtidsledige lærere eksploderer

På tre år er antallet af langtidsledige lærere tredoblet, viser nye tal fra Lærernes A-kasse. Mens langtidsledigheden falder på det private arbejdsmarked, eksploderer problemet blandt folkeskolelærerne. Vi skal hjælpe de ledige lærere, der er, siger a-kasse-formand Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I juli 2010 var der 92 langtidsledige lærere i Lærernes A-kasse. I juli i år var det tal steget til 293. Lærernes A-kasse definerer langtidsledighed sådan: at man har været uden arbejde i 40-41 uger inden for de seneste 52 uger. "Tallene viser, vi har en kæmpestor udfordring med at sørge for, at de mange mennesker får et job.  Det er svært at komme ind, hvis du har været ude bare et halvt år. Derfor er det vigtigt, at vi skaffer de her mennesker om ikke en varig beskæftigelse, så i hvert fald rigtigt arbejde i perioder, hvor de ellers ville gå uden arbejde", siger Gordon Ørskov.

Ung lærer knokler - og risikerer alligevel kontanthjæp

Kommunerne nedlægger lærerstillinger Forklaringen på de mange langtidsledige skal ifølge Gordon Ørskov Madsen findes i, at kommunerne nu gennem flere år har afskediget lærere og skåret ned på antallet af lærerstillinger. Lærernes A-kasse gør meget for at få folk i arbejde - og det er også vigtigt, pointerer Gordon Ørskov Madsen. "Alternativet er, at de på et tidspunkt ryger helt ud af lærerområdet og får et eller andet tilfældigt job, hvilket jeg godt kan forstå. For skal man forsørge familien, så er man er på et tidspunkt nødt til at tage et hvilket som helst tilfældigt job. Men lige nu er der rigtig mange, som desperat mangler et job for ikke at miste dagpengeretten".

DLF opfordrer politikerne til at ændre på reglerne, så ledige ikke ryger ud af dagpengesystemet. "Vi opfordrer til at gøre det muligt at optjene ny dagpengeret i løntilskudsjob, lette adgangen til at genoptjene ret til dagpenge, åbne for brug af orlovsordninger, jobrotation uden begrænsninger i form af puljeordningen og så er der også vores eget forslag om at ansætte lærere på deltid med en beskæftigelsesgrad, der svarer til dagpenge", lyder det fra Gordon Ørskov.

Tusindvis af lærerjobs allerede nedlagt i 2011

Markant fald i langtidsledighed i det private Det er kun på det offentlige område, at antallet af langtidsledige eksploderer. Langtidsledigheden i mange a-kasser på det private arbejdsmarked er begyndt at dykke. Især a-kasser inden for bygge- og anlæg samt industrien har oplevet et markant fald i antallet af langtidsledige medlemmer. Ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda er over 3.000 medlemmer af 3F's A-kasse det seneste år kommet ud af langtidsledighed. Det svarer til et fald på godt 22 procent. Det står i skarp modsætning til ikke bare lærernes, men også socialpædagogernes, børne- og ungdomspædagogernes og FOA's a-kasser, hvor langtidsledigheden er steget mellem 23 og 47 procent. Lærerne står for den allerstørste stigning i langtidsledigheden. "Jeg tror, det er tegn på, at der nogle steder er gang i den og andre steder ikke. Men på det offentlige kan man se, at der sker nedskæringer, og der er også planlagt flere nedskæringer, selv om regeringen siger, at de vil investere i uddannelse som en vej ud af krisen, kan vi ikke se, der sker investeringer på de områder, vi har med at gøre - tværtimod", siger Gordon Ørskov Madsen.

Dovne Robert er ikke en lærer Gordon Ørskov synes, at samfundsdebatten for tiden går i den helt forkerte retning - han mener, at ændringen af dagpengereglerne er en kæmpe udfordring for velfærdssystemet. "Vi kan se, at der bliver rigtig mange langtidsledige, og at de forsvinder ud af dagpengene, og det er en den største politiske udfordring, man står med i Danmark lige nu". "Det er helt vanvittigt, at de politiske diskussioner og overvejelser tager udgangspunkt i folk som "Dovne Robert".  Jeg vil garantere, at alle de medlemmer, vi har, der står uden arbejde forfærdeligt gerne have et arbejde. Så giv dem dog en chance. I stedet bliver de sendt ud i løntilskudsordninger, hvor de ikke får noget arbejde af det - og efterfølgende ryger ud af dagpengesystemet, selv om de har arbejdet fuld tid for det offentlige uden løn i den periode, de har modtaget dagpenge. Det er misbrug af folks arbejdskraft".

Ledige lærere underviser på dagpenge

Læs mere

Agenda:Langtidsledigheden falder markant

 

DLFs resolution "Der er brug for helearbejdsstyrken"