En prøve med mange benspænd

Alle er enige om, at det skal være en god oplevelse, første gang eleverne går til afgangsprøve. Men det er lettere sagt end gjort, for de praktiske valgfagsprøver i 8. klasse har været hårdt ramt af corona.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Undervisningen i valgfag kan i visse tilfælde gennemføres på tværs af stamklasser med ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag".

Sådan står der i en ny vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet, der ellers lægger op til at udskyde undervisningen til senere på skoleåret eller holde den inden for stamklasserne.

Dermed er de praktisk-musiske valgfag i 7.-8. klasse igen hårdt ramt af restriktioner som følge af coronapandemien, og lærere og ledere kan begynde januar med at omlægge skemaer og se på, hvordan skolerne kan nå i mål med undervisningen, der skal munde ud i en obligatorisk afgangsprøve for eleverne.

De nye obligatoriske toårige praktisk-musiske valgfag med afsluttende eksamen i 8. klasse har lige siden deres første leveår været ramt af en byge af problemer. De første elever kunne begynde på hånd­værk og design, madkundskab, musik eller billedkunst i sommeren 2019. Her kæmpede lærere og skoleledere for at være klar til et helt nyt fag og en helt ny prøve, hvis rammer løbende - og for sent ifølge mange lærere - blev meldt ud fra Undervisningsmini­steriet.

I marts 2020 ramte coronaen så skoler­ne - og i særlig grad de praktisk-musiske fag. Fagene blev nogle steder helt droppet under nedlukningerne og andre steder reduceret el­ler forsøgt gennemført virtuelt ifølge lærerne i meget varierende kvalitet, da der jo er tale om værkstedsfag. Samtidig har hver­ken lærere eller censorer haft mulighed for at få den efteruddannelse, der var planlagt for at sikre kvaliteten af undervisningen. Da de første 8.-klasser så skulle til de afsluttende prøver sidste sommer, endte prøverne - efter megen tovtrækkeri - med helt at blive aflyst.

I år forsøger man så igen. En del skoler havde valgt at lægge undervisnin­gen sådan, at eleverne ville afslutte faget i december. Men igen ramte coronaen skolerne. Udmeldingen om at sende eleverne hjem til onlineundervisning den 15. december kolliderede flere steder med de planlagte vinterterminer, og en ny vej­ledning om, at skolerne kunne vælge at gennemføre prøverne fysisk til trods for nedlukningen, nåede ikke alle skoleledere, før de havde sat maskineriet i gang for at ændre datoerne for den tredelte prøve.

Efter jul opstod ny forvirring, fordi børne- og undervisningsministeren gav udtryk for, at stamklasserne ikke måtte blandes i valgfagene. Men en opdateret vejledning slog 6. januar fast, at skolerne i visse tilfælde kan gennemføre undervisningen på tværs af stamklasser med ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag.

De faglige foreninger anbefaler, at man aflyser prøverne og ophøjer standpunktskarak­teren, ligesom man gjorde sidste år. Formæn­dene er enige om, at det er uhensigtsmæssigt at afholde prøver i vinterterminen, både fordi de mener, at man dermed komprimerer faget, fordi undervisningen er mere sårbar over for sygdom, når den ligger samlet i klumper på færre dage, og fordi de mener, at eleverne er mere modne i slutningen af 8. klasse.

Powered by Labrador CMS