Eleverne får mulighed for at trække sig og stadig være en del af fællesskabet, når Stensagerskolen til august flytter fra Viby til Gellerup i Aarhus.

Specialskole får millionbeløb til nyt indretningskoncept

Stensagerskolen har fået 5,5 millioner kroner i fondsmidler til at realisere indretningskonceptet Ud-af-boksen. Det skal give elever med særlige behov plads til at færdes og fungere, når skolen til sommer flytter ind i en nedlagt folkeskole i det vestlige Aarhus.

Publiceret

Indeklima, dårlig akustik og massive trafikale udfordringer har længe præget Stensagerskolen, som på sin adresse i Aarhus-forstaden Viby underviser cirka 240 elever med store specialpædagogiske behov.

Aarhus Kommune har i flere år haft planer om at forbedre forholdene, og til august flytter Stensagerskolen til Gellerup i Brabrand for at overtage bygningerne efter Tovshøjskolen, der blev nedlagt i 2020.

Her får Stensagerskolen glæde af et varmtvandsbassin, niveaufri adgang til lokaler og bedre trafik- og parkeringsforhold end i Viby. Samtidig investerer kommunen 121 millioner kroner i en omfattende modernisering og udvidelse for at give sin største specialskole tidsvarende rammer.

For at skabe gode fysiske rammer for elevernes trivsel og læring ønsker Stensagerskolen at indrette skolen efter det nyudviklede koncept Ud-af-boksen, som skal sikre, at de fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde med eleverne. Det finansieres af en bevilling på knap 5,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Elever har normalt brug for mange kvadratmeter

Stensagerskolens elever er mentalt retarderede i varierende grad, og en stor del har specifikke vanskeligheder sprogligt og kommunikativt, motorisk og sensorisk, og nogle har vanskeligheder opmærksomhedsmæssigt, socialt og følelsesmæssigt.

Elevernes særlige udfordringer og behov betyder grundlæggende, at der er brug for plads til, at de kan færdes og fungere med pladskrævende hjælpemidler, og rum til at eleverne kan trække sig fra det sociale rum og blive skærmet fysisk og sansemæssigt.

Derfor er specialpædagogiske skoler ofte indrettet som en uoverskuelig labyrint af mange små rum – en til en-bokse. Det kræver rigtig mange kvadratmeter, og samtidig elmineres den rumlige invitation til social interaktion.

Elever i klynger

Stensagerskolen og afdeling Skovhøj fra dagtilbuddet Skovbrynet flytter til august sammen i Aarhus-forstaden Gellerup. Tilbuddet kommer til at rumme 270 børn og unge med særlige behov. Anlægssummen til ombygning og udvidelse af lokalerne er på 121 millioner kroner. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 5.470.000 kroner til indretning af Stensagerskolen efter konceptet Ud-af-boksen. Eleverne samles i alderstrin på tværs af diagnoser og udviklingstrin, og tre klasser med hver seks-til ni elever grupperes i klynger. Hver klynge rummer tre klasselokaler inklusive tekøkken og stort toilet, fællesareal med legerum, fælles grupperum, fælles ’saferum’, to hygiejnerum, depot- og rengøringsrum, elevgarderober og opbevaring af hjælpemidler og Ud-af-boksen med rum-i-rummet. Læringsmiljøet til hver klasse indrettes i et klasseværelse i den tidligere folkeskole i Gellerup. Lokalet består af en central del med fri gulvplads flankeret af en køkkenniche, en åben niche, et semiåbent grupperum og et lukket grupperum med direkte adgang udefra. Akustiklofter og vægbeklædning med perforeret træfiner sikrer et optimalt akustisk læringsmiljø.

Læs mere om den nye skole her.

I stedet for at tilføje ekstra kvadratmeter og bygge et stort antal en til en-bokse indrettes den nye Stensagerskolen med små afskærmede rum, som giver eleverne mulighed for at trække sig fra de andre elever, så de ikke bliver overstimulerede og stressede. På den måde kan de deltage i undervisningen på egne præmisser.

Eleverne indgår stadig i fællesskabet

Samtidig med at anerkende elevernes specielle behov inviterer det nye specialpædagogiske læringsmiljø til social interaktion på ’kanten’. Derfor hedder konceptet Ud-af-boksen.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu får mulighed for at give eleverne de fysiske rammer, som vi ved spiller så stor en rolle for deres trivsel og mulighed for læring. At eleverne har mindre rum, de kan trække sig tilbage til, men stadig være en del af fællesskabet, er afgørende for, at vi kan tilbyde dem en god og meningsfuld undervisning”, siger skoleleder Susanne Vestergaard Hjermitslev i en pressemeddelelse.

Stensagerskolen har selv været med til at udvikle konceptet i samarbejde med tegnestuen RUM.

”Jeg forventer, at indretningen vil nedbringe elevernes stressniveau og dermed antallet af konflikter i hverdagen”, siger Susanne Vestergaard Hjermitslev.