Trivsel
0   424

Gravid lærer fyret – vandt sag i Ligebehandlings-nævn

Københavns Kommune har sagt en lærer op i strid med ligebehandlingsloven. Læreren blev opfordret til at søge fast stilling, men blev fyret, da hendes graviditets-gener blev så voldsomme, at hun måtte sygemelde sig. "Det værste var, at de kørte på min faglighed", siger læreren, der har fået 220.000 kroner i godtgørelse.

Louise Rix har arbejdet på én af Københavns skoler i vikariater på i alt et år. På skolen var de tilsyneladende glade for hendes arbejdskraft, for mens hun var på barsel med barn nummer to, ringede ledelsen og spurgte, om hun ikke ville arbejde i et vikariat mere hos dem. Hun takkede nej på grund af barslen. Men to måneder før hendes barsel sluttede, ringede lederen igen og opfordrede hende til at søge en fast stilling på skolen.

Hun fik jobbet og begyndte i stillingen 1. august 2014. Hun var blandt andet kontaktlærer for både en 1.- og en 2.-klasse.

Artiklen fortsætter under banneret

I slutningen af august har hun barns første sygedag, og dagen efter er hun selv syg. Hun kommer på arbejde igen, men må melde sig syg i september. Hun har netop konstateret, at hun er gravid. Lægen sygemelder hende i 7-14 dage.

"Jeg kastede op hele tiden, kunne ikke holde noget i mig og havde blodsprængte øjne. Jeg tabte mig og var helt afkræftet. Sådan har jeg også haft det tidligere, når jeg var gravid", fortæller Louise Rix.

 

Presset og gravid

Allerede dagen efter skolen har modtaget lægeerklæringen, bliver hun indkaldt til en mulighedssamtale om, hvornår hun regner med at kunne være tilbage på arbejdet.

"Jeg kunne godt se på brevet, at jeg skulle tage én med fra Københavns Lærerforening. Ledelsen på skolen fortalte, at de kunne se, at jeg ville overskride antallet af sygedage på de 10 procent, jeg måtte have. Jeg kunne høre, at de ønskede at sige mig op i prøvetiden. Da jeg arbejdede på skolen under en tidligere graviditet, havde jeg besvimelsesanfald og kastede også meget op. Men jeg meldte mig sjældent syg", siger hun.

Louise Rix fortæller ledelsen, at hendes sygemelding skyldes graviditeten, og så at arbejdet er hårdt. Hun er både presset og gravid.

I afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet står: "Ifølge referatet fra samtalen oplyste klager, at hun var gravid, kastede op og tabte sig. Det fremgik videre, at klager tilkendegav, at hun havde et skema, der stressede hende, og at det både handlede om graviditet og stress. Desuden fremgik det af referatet, at klager oplevede at have to meget resursekrævende klasser, herunder med flere udadreagerende børn. Klager kunne ikke sige noget om sin forventede tilbagevenden. Sluttelig fremgik det af referatet, at skolelederen ville sende fraværssagen til vurdering i forvaltningen. Spørgsmålet om mulighedserklæring blev ikke drøftet på mødet".

Louise Rix forsøger at få tilføjet referatet en bemærkning om, at arbejdspresset blev forværret på grund af graviditetgener, og at det ikke ville være et problem at varetage opgaverne, hvis hun ikke var gravid. Men bemærkningerne blev ikke tilføjet.

"Min læge understreger overfor mig, at jeg er syg og jo ikke er sygemeldt for sjovt. Jeg lå hele tiden med hovedet i en spand".

 

Fyret i prøvetiden

Louise Rix bliver senere i september indkaldt til sygefraværssamtale nummer to. Hun møder op med sin syge søn og en veninde til at passe drengen udenfor under samtalen.

Ifølge referat af dette møde handler det om hvilke forhold, der stresser hende, og ledelsen tilkendegiver at udfordringerne var noget, der skulle arbejdes med generelt i teamet og individuelt. Hendes graviditet er slet ikke nævnt her. Men som Ligebehandlingsnævnet skriver: "Dog fremgår det af skolelederens notat fra mødet, at klager var ude og kaste op under mødet".

"Jeg måtte løbe to gange under mødet. Det handlede altså ikke om, at jeg ikke ville arbejde. Jeg var syg", siger Louise Rix.

"Jeg kan mærke, at de slet ikke leder efter muligheder for at jeg kan blive i jobbet. De vil bare have mig fyret".

I oktober 2014 sender Københavns Kommune hende en partshøring om påtænkt afskedigelse i prøvetiden med begrundelsen at prøvetiden ikke er forløbet tilfredsstillende.

Hendes læge skriver til kommunen: "Min vurdering er, at hendes uarbejdsdygtighed skyldes både graviditetsbetinget sygdom samt sygdom udløst af arbejdsmæssig belastning. Ydermere er det min vurdering at hendes graviditetsbetingede sygdom blev klart forværret af den arbejdsmæssige belastning".

16. oktober 2014 blev Louise Rix afskediget. Ledelsen skriver, at det ikke er deres opfattelse, at der er tale om særlige resursekrævende klasser eller opgaver, og de er derfor af den opfattelse, at hun ikke magter opgaven.

 

Forlig mislykkes

Da sagen skal til Ligebehandlingsnævnet overgiver Københavns Lærerforening den til DLF centralt. Sagen indbringes for nævnet i marts 2015. Inden da mødes DLF med kommunen for at undersøge om sagen kan forliges, men Københavns Kommune vil kun give en måneds løn til læreren. Det mente DLF ikke var nok i godtgørelse og derfor indbringer DLF sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Sagsbehandler i DLF Marianne Fruelund fortæller, at Københavns Kommune har forhalet processen, og at hun har måtte rykke mange gange undervejs.

"Skolen har selv ringet og opfordret hende til at søge stillingen. Allerede i første sygefraværssamtale oplyser hun, at hun er gravid. Dér er hun kun nogle uger henne i graviditeten", siger Marianne Fruelund.

"Det er utroligt, at de holder den anden sygefraværssamtale uden at nævne, at Louise Rix er gravid og har graviditetsgener, samtidig med at de noterer, at hun er ude at kaste op to gange i løbet af samtalen".

Hvis kommunen ønsker at afskedige en lærer på grund af inkompetence, så skal kommunen selv løfte bevisbyrden for at opsigelsen ikke skyldes graviditeten men alene skyldes faglig inkompetence. Det kunne Københavns Kommune ikke og derfor tabte de sagen, fortæller Marianne Fruelund.

 

Har fået nyt arbejde

Det har været en lang og hård sag for Louise Rix.

"Det værste er, at de kører på min faglighed. De kender mig udmærket som lærer, men nu siger de, at jeg ikke er fagligt stærk nok til at være lærer. De taler min faglighed ned. Det er dét, der rammer mig hårdest. Samtidig er jeg på barsel med tre små børn og på dagpenge", siger hun.

Men nu er der faldet afgørelse i Ligebehandlingsnævnet, og Københavns Kommune skal inden to uger fra afgørelsen betale Louise Rix en godtgørelse på 220.000 kroner med procesrente fra 12. marts 2015, hvor Ligebehandlingsnævnet modtog klagen.

"Det var i strid med ligebehandlingsloven, at Louise Rix blev afskediget under sin graviditet", lyder nævnets klare afgørelse.

"Det er dejligt at få at vide, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet, sådan som jeg har oplevet det. Det har været hårdt undervejs, og jeg havde slet ikke klaret det uden hjælp fra Københavns Lærerforening og DLF. De er årsag til, at jeg nu endelig oplever, at der er retfærdighed til".

Dertil kommer at Louise Rix nu er ansat som lærer i en anden kommune.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ