Debat

Efteruddannelse skal være velovervejet

Lærerne skal efteruddannes. Men skal det være korte eller lange forløb, og skal de selv bidrage med penge eller tid?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærernes kompetencer er afgørende for elevernes udbytte. Det skal selvfølgelig først og fremmest sikres gennem en god grunduddannelse af lærere. Men efteruddannelse og løbende kompetenceudvikling på skolen er også vigtige faktorer.

Det store spørgsmål er: Hvilke lærere skal efteruddannes og i hvad? I formandskabet for Skolerådet har vi kigget på, hvad man ved om efteruddannelse og kompetenceudvikling. Og et centralt resultat er, at efteruddannelse skal medføre ændringer i lærerens (og gerne også kollegers) praksis. Det betyder for det første, at det enkelte efteruddannelsesforløb skal have et betydeligt omfang og være af længere varighed. Korte kurser virker ikke! For det andet skal efteruddannelsen være på områder, hvor skolen selv ser et stort behov for at styrke sine kompetencer. Efteruddannelse, der ikke ændrer undervisningspraksis, eller hvor forandringer ikke har høj prioritet på skolen, er spild af resurser.

Det er urealistisk, at der vil være resurser nok til alle velbegrundede efteruddannelsesforløb. Derfor er det meget afgørende, at skoleledelsen laver en samlet prioritering af, hvor skolen har størst behov for styrkede kompetencer gennem efteruddannelse. Det er også ledelsens opgave at skabe fælles læringsprojekter blandt lærere på skolen, herunder sådan at nye kompetencer hos dem, der deltager i efteruddannelse, spredes til andre i lærerkorpset.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Staten og kommunerne må sikre, at der afsættes resurser til efteruddannelse på de områder, hvor skolerne har størst behov - lige nu, hvor dagsordenen er færre børn i specialskoler, har mange skoler behov for efteruddannelse inden for specialpædagogik.

Svar fra Ane Søegaard:

Skolerne skal selv vurdere deres kompetencebehov, skriver du. Enig! Lærerne er uddannede, professionelle og ved, hvornår - og om overhovedet - der er behov for at ændre i undervisningspraksis. I samarbejde med skoleledelserne lægger vi strategien for brugen af de sparsomme efteruddannelsesresurser.

Og indimellem er det det korte kursus i faglig læsning, som styrker undervisningen, indimellem en master i specialpædagogik.

Hav blot tillid til, at vi prioriterer det, som giver bedst mening for undervisningen. |