Debat

'Skoleskak skaber en unik dynamik, hvor eleverne er nødt til at forholde sig til hinanden på en konstruktiv måde,' lyder det i dagens debatindlæg.
"Skoleskak skaber en unik dynamik, hvor eleverne er nødt til at forholde sig til hinanden på en konstruktiv måde," lyder det i dagens debatindlæg.

Udviklingschef: Alle skoler bør arbejde med skoleskak

Hvis skoler arbejder systematisk med skoleskak, vil det både gavne elevernes trivsel og indlæring, ligesom de vil opbygge kompetencer for livet. Derfor opfordrer udviklingschefen for Dansk Skoleskak alle skoler til at overveje, hvordan de kan komme i gang med at arbejde med det gamle spil.

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Danske skoleelever fortjener en rolig skole med plads til fordybelse og sunde fællesskaber på tværs af både alder og udfordringer. Hvis det skal lykkes, skylder vi eleverne at gøre noget, der virker. 

Vi skylder dem at sætte et konkret, systematisk arbejde i gang, som rent faktisk flytter noget, så det ikke kun er noget, vi taler om. Et godt bud på noget, der virker på både læring og trivsel, er skoleskak.

På tværs af Danmark arbejder mere end 60.000 elever med skoleskak på de mere end 500 skoler, der er medlem af Dansk Skoleskak. Både forskning, store evalueringer og ikke mindst praksiserfaringer peger på det systematiske arbejde med skoleskak som en effektiv metode til at styrke fællesskabet og elevernes kognitive og sociale færdigheder. Det sker i et team af lærere og pædagoger, der anvender Dansk Skoleskaks læringsprogrammer til at indfri konkrete pædagogiske mål. Programmerne bygger på didaktiserede udgaver af skakspillet, hvor hvert enkelt tema, lektion og øvelse har et tydeligt pædagogisk formål og en veldefineret didaktisk ramme.

Giver kompetencer for livet

Adspurgt om de oplevede effekter af systematisk arbejde med skoleskak, svarer medlemsskoler, at de oplever op mod 40 procent mere ro. Der skabes plads til ro, fordybelse og koncentration i en analog og struktureret ramme. Dette er især vigtigt i en tid, hvor elevernes opmærksomhed udfordres af digitale distraktioner. Eleverne styrker evnen til koncentration og opmærksomhed. De træner evnen til at fokusere på komplekse opgaver i længere tid ad gangen. Vigtige kompetencer i alle fag og fælles aktiviteter i skolen.

Gennem arbejdet med skoleskak træner eleverne også personlige og sociale kompetencer, der medvirker til et langt mere tolerant og inkluderende miljø. Skoler, der arbejder systematisk med skoleskak, oplever, at 30 procent af deres elever får nye venner på tværs af årgange, alder og ikke mindst udfordringer. Elever lærer ikke kun at konkurrere, men også at respektere modstanderen og håndtere både sejre og nederlag. Skoleskak skaber en unik dynamik, hvor eleverne er nødt til at forholde sig til hinanden på en konstruktiv måde. Denne sociale dimension er afgørende for at opbygge et positivt læringsmiljø og udvikle sociale kompetencer, som er værdifulde i både skolelivet og senere i livet.

Understøtter et inkluderende læringsmiljø

Arbejdet involverer tilpasninger og differentierede tilgange, hvilket muliggør deltagelse for alle elever, uanset deres fysiske eller kognitive udfordringer. I sidste ende er skoleskak ikke blot et spil eller et undervisningsredskab; det er en brobygger mellem elever, der skaber sunde fællesskaber på tværs af alder, årgang og udfordringer.

Systematisk arbejde med skoleskak er ikke kun en investering i den enkelte elevs mentale sundhed, men også i et inkluderende og støttende læringsmiljø, der har en positiv indvirkning på hele skolekulturen. Ved at dyrke disse fællesskaber gennem skoleskak giver vi eleverne redskaberne til at blive mentalt stærke individer, samtidig med at vi bygger en skole, hvor alle føler sig velkomne, værdsatte og støttede. Bekymrende skolefravær mindskes betydeligt, og evalueringen af Dansk Skoleskaks seneste indsats på specialområdet peger desuden på, at 76 procent af eleverne oplever øget tro på egne evner.

Vi skylder eleverne at gøre noget der virker. Hvis vi reelt vil flytte noget på børneliv og på en skole, der peger på en mere inkluderende og motiverende kultur, er det afgørende at arbejde systematisk med en metode, der rent faktisk er effektfuld. En af de metoder er skoleskak.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS