Anmeldelse:

En ny dag truer...

Depression er ikke for børn, men de bliver af og til ramt af den alligevel. Klog norsk billedbog forstår og forklarer hvordan det er at være overvældet af livet lige fra morgenstunden

Publiceret

Fakta:

Dagen

Forfatter: Gro Dahle

Illustrator: Kaia Dahle Nyhus

330 kroner

48 sider

Forlag: Jensen & Dalgaard

Så er der atter godt og spændende nyt fra det børnelitterære kraftværk i Norge, Dahle, Nyhus & Dahle Nyhus. Billedbogen ”Dagen” er skabt af Gro Dahle (tekst) og Kaia Dahle Nyhus (illustrationer). Gro Dahle har igennem tiderne haft fat i flere alvorlige og gedigne emner, bl.a. vold i hjemmet og skolevægring.

”Dagen” handler om pigen Po, der oplever dagens begyndelse som den 'store umådelige morgen', som Benny Andersen engang har udtrykt det. Men Gro Dahle går videre endnu, hun sender Po helt ned i kulkælderen i den dybeste depression. Po’s far forsøger at hjælpe alt det, han har lært, med mange gode ord: 'Tag dig sammen' og 'grib dagen', mens Po’s mor er lidt mere med på Po’s holdning til den gryende dag, der ligger som en tung skygge over Po. Dagen er dum, og alle dagens mange aktivitetsmuligheder står i en uoverstigelig kø. De skygger for Po’s udsyn, holder hende nede. Helt nede i hullet, i tomheden.

Imidlertid handler ”Dagen” også om at komme op i lyset fra depressionens mørke kulkælder. Heldigvis er der gode mennesker omkring Po, mor, far, mormor, der på forbilledlig vis tager Po ved hånden og leder hende op i lyset igen. Også Dagen hjælper til, men du må selv gå, siger den klogt til Po. Mormor er også varm, venlig og imødekommende, men alle hendes gode forslag forkastes af Po. Heldigvis letter det for Po jo længere hun kommer op ad kældertrappen, og da hun kommer op i lyset, ud i det grønne, bliver det hele nemmere for Po. Der er vind i bladene og luft og lys. Hun oplever nu Dagen som en ven, der løber gennem græsset. Der er udsigt til smilegræs og sol – og verdens bedste spaghetti!

Det er en modig og klog billedbog, mor og datter har skabt. Depression, ked-af-det-hed, er noget svært noget, men ”Dagen” er god at få forstand af, helst med en voksen ved siden af!