Regeringens forventer at være færdig med sin udvikling af folkeskolen i 2030, fremgår det af det såkaldte kvalitetsprogram. Men allerede fra næste år kan lærere og elever mærke en forskel, forventer de. Men hvilke tiltag bliver indført først, og hvilke har længere udsigter.

Hvornår sker der noget? Her er tidsplanen for regeringens kvalitetsprogram  

Allerede fra næste skoleår vil lærere og elever kunne mærke effekten af nye tiltag på skoleområdet, men mange af de store forandringer har lange udsigter. Her er den foreløbige tidsplan for fremtidens folkeskole.  

Publiceret

Nye valgfag, mere frihed til skolerne og nye faglokaler.

Der skal både indføres nye ting i skolen, ting skal fjernes, elementer skal justeres, hvis regeringen får politisk opbakning til sit skoleudspil - og så er der også planer, der endnu slet ikke er færdigformet. 

Ifølge planen vil Mattias Tesfaye efter efterårsferien "gå i dialog med praktikere, parter og interessenter i og omkring folkeskolen samt partierne i folkeskoleforligskredsen", mens de politiske forhandlinger først forventes at starte i begyndelsen af næste år.

Meget få af regeringens 35 elementer, der udgør det annoncerede kvalitetsløft, kommer desuden med et datostempel på. 

Men her er, hvad vi ved om tidsplanen for regeringens kvalitetsprogram.

Gammel vin på nye flasker: Mulighed for kortere skoledage og fri kompetencedækning

Nogle af elementerne i regeringens udspil er ”gammel vin på nye flasker” har både statsminister Mette Frederiksen (S) og Mattias Tesfaye udtalt.

Her kan man pege på tiltag som 1) skolernes mulighed for at forkorte skoledagen med op til fire timer om dagen, 2) afskaffelsen af kravet om fuldkompetencedækning, 3) sænkelse af klasseloftet i 0.-2.-klasse og 4) bedre mulighed for at skoleudsætte børn, der ikke er skoleparate.

Skolerne har nemlig siden coronanedlukningen haft mulighed for at sænke timetallet ved at konvertere understøttende undervisning til to-lærerordninger, og kravet om at der skal være en linjefagsuddannet lærer i alle timer, har ligeledes været afskaffet siden nedlukningen. 

Det nye er, at regeringen lægger op til at gøre de to frihedstiltag permanente, men ude på skolerne vil mulighederne altså være de samme i morgen, som de var i går.

I kronologisk forstand kan man sige, at disse ændringer er de første. For de er blevet indført for flere år siden. Godt nok som midlertidige ordninger, der nu bliver permanente.

2024: De næste ”nye” skridt

Sænkelsen af klasseloftet i indskolingen og de bedre muligheder for at skoleudsætte elever er tiltag, der er blev vedtaget i 2021. 

Det betyder, at de nye børnehaveklasser til sommer ikke må være større end 26 elever, og de ikke-skoleparate elever får en økonomisk støttet mulighed for at tage et år mere i børnehaven.

Allerede i august løftede regeringen sløret for en lille del af sit kvalitetsprogram, da den offentliggjorde, at den gerne vil afsætte 35 millioner til intensive læringsforløb i 2024.

Hvor meget intensiv læring skolerne kan bedrive for 35 millioner kan diskuteres, men regeringen har lovet, at beløbet vil stige hvert år frem til 2028, hvor der vil være en halv milliard til rådighed til formålet.

Summa summarum er, at de første turboforløb, som tiltaget også kaldes, kan se dagens lys i løbet af næste år.

2025: Nye faglokaler, økonomisk frihed og juniormesterlære

Med regeringens plan følger en økonomisk tabel, der viser, hvor mange penge der er sat af til de forskellige elementer de kommende år.

Her kan man se, at det først er i 2025, at regeringen først regner med, at flere af de nye elementer kan træde i kraft.

I 2025, 2026 og 2027 er der for eksempel sat penge af til nye og forbedrede faglokaler.

Det er også fra 2025, at regeringen begynder at regne værdien af den konverterede understøttende undervisning med i den økonomiske oversigt. 

Ordningen om konvertering af den understøttende undervisning skal nemlig ikke bare forlænges. Hvis det står til regeringen skal ordningen udvides, så skolerne kan veksle 75 procent af midlerne til understøttende timer til alt fra SFO-lønninger til indkøb af materialer i de praktiske fag.

Denne nye økonomiske frihed er en vigtig del af regeringens kvalitetsprogram, og den lader altså til at træde i kraft i 2025, hvis alt går, som regeringen forudser.

Snart kan du blive uddannet i klasseledelse

Juniormesterlære er endnu et af de tiltag, som regeringen forventer vil trække på budgettet fra 2025. 

Ordningen er kort fortalt muligheden for, at de anslåede fem procent af eleverne, der er allermest skoletrætte, kan erstatte to skoledage om ugen fra 7. klasse med en slags mesterlæreforløb i en virksomhed.

Regeringen regner også med, at der fra samme år skal bruges penge på obligatorisk erhvervspraktik og forskellige former for meritlæreruddannelser, der skal gøre det nemmere for folk med andre faglige baggrunde at blive lærer i folkeskolen.

Til sidste men ikke mindst er det også fra 2025, at regeringen ifølge den økonomiske oversigt forventer, at skolerne vil bruge af de penge, der ikke skal bruges på understøttende undervisning, på efteruddannelse. Skolens undervisere trænger ifølge Mattias Tesfaye nemlig til at blive opgraderede indenfor disciplinerne klasseledelse og specialpædagogik, hvis skolen skal lykkes med at løfte alle elever i den almene skole.

På et endnu uvist tidspunkt: Nye valgfag, nye afgangsprøver og færre fællesmål

Nogle af de for lærerne mest konkrete elementer er indtil videre svære at sætte en dato på.

Regeringen har for eksempel et mål om en ”gennemgribende fornyelse og en markant slankning af folkeskolens lærerplaner”, står der i udspillet.

”Vi skal sætte underviserne fri til at lave mere engagerende undervisning med udgangspunkt i de elever, der er i klassen”, står der.

Regeringens mål er at stryge 90 procent af de fælles mål, der lige nu ligger for undervisningen, men hvilke mål, der skal stryges, og hvordan nye mål eventuelt skal defineres og formuleres, er noget, som regeringen vil beslutte i tæt dialog med skolens parter, fremgår det af ”kvalitetsprogrammet”.

”Arbejdet igangsættes i 2024”, men hvornår det slutter fremgår ikke.

Og skulle man ikke have opdaget det, har regeringen også foreslået, at der (på et tidspunkt) igangsættes en kampagne, så skolerne bliver bedre til at bruge den frihed, som de allerede har.

Nye afgangsprøver på vej - en dag

Der er som sagt mange elementer, som skoleverden venter på, men som vi endnu ikke ved, hvornår skal implementeres.

Et af dem, der er værd at nævne er afgangsprøver.

”Afgangsprøver er noget af det første, som vi vil tage fat på sammen med skolernes parter”, sagde Mattias Tesfaye i naturlig forlængelse, da han havde præsenteret regeringens mål om at skolen skulle have 1) flere valgfag i udskolingen, at 2) ét af dem skulle være teknologiforståelse samt 3) at nogle elever ville få mulighed for at erstatte en god del tre års skolegang med en mesterlærerordning.

Disse tre tiltag medfører nemlig et behov for at revurdere de prøver, som eleverne i dag skal igennem i løbet af en skolegang.

Der er desuden generelt for mange prøver, mener ministeren, der lægger op til en alvorlig gentænkning.

Men prøverne er adgangsgivende, og ikke bare sådan at ændre, påpegede Mattias Tesfaye. 

Derfor vil der både skulle en tæt dialog med skolernes parter og en hel del forsøg ude på skolerne til, før regeringen ville kunne fremlægge konkrete planer for afgangsprøverne i fremtidens skole.