Anmeldelse:

Matematik skal give mening

Hvorfor er det lige at vores elever skal lære matematik? Og hvilken værdi har det, når eller hvis matematikken giver mening for eleverne? Læs denne bog før din matematiklærerkollega.

Publiceret

Fakta:

Matematik med mening

Forfatter: Morten Misfeldt

129,95 kroner inklusiv e-bog.

100 kroner for e- eller lydbog

E-eller lydbog er gratis for DLF-medlemmer, som også kan få rabat på papirudgaven. Se mere her

72 sider

Serie: Pædagogisk rækkevidde

Aarhus Universitetsforlag

'Matematik med mening' er en debatbog, som stiller spørgsmål til indhold og form af vores matematikundervisning i grundskolen. Forfatterens mål er inspirere os til at udvikle matematikundervisningen, så den er meningsfuld og relevant for eleverne. Lige som samfundet udvikler og forandres, skal matematikundervisningen også gøre det. Eleverne skal ikke kun lære at regne – de skal forstå, hvordan og hvorfor matematikken har betydning for deres eget liv og for samfundet, og hvordan de kan bruge matematik i mødet med de store omvæltninger, verden står overfor.

Politiske beslutninger træffes på baggrund af matematiske modeller, og sociale medier beslutter ved hjælp af algoritmer, hvilke nyheder vi hver især skal præsenteres for. Vi er nødt til at rumme disse udfordringer i vores undervisning. Vi skal ruste vores elever til at deltage i den demokratiske debat om digital teknologi og til at handle på klimaforandringer. Det er derfor ikke nok at formidle matematisk viden. Vi skal også give dem erfaring med og lyst til at være matematisk undersøgende og handlende er forfatterens budskab.

'Matematik med mening' er ikke en færdig opskriftsbog, men inviterer læseren til at tænke over, hvordan vi introducerer matematik i skolen, så eleverne oplever, at matematik giver mening og en vigtig måde at forholde sig til verden på. Matematikundervisning handler ikke kun om tilegnelse af viden. Det handler i lige så høj grad om at lære en bestemt måde at tænke og handle på.

'Matematik med mening' er en pixibog i ordets allerfineste betydning. Den er overskuelig i omfang og lægger op til eftertanke i forhold til egen praksis. Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle læser bogen inden næste fagudvalgsmøde i matematikfaggruppen, hvor eneste punkt på dagsordenen bør være, hvordan vi sammen skaber matematikundervisning med mening.

Powered by Labrador CMS