Dommerne i den nationale kategori er i gang med at lytte og notere. Fra højre ses lektor ved professionshøjskolen Absalon Malene Erkmann, underviser på Køge Handelsskole Flemming Wervog, chefkonsulent ved Stil David Garde-Tschertok og pædagogisk it-konsulent i Ringsted Kommune Emil Ellekrog Zeuthen.

Samarbejde, salgstaler og innovation på skoleskemaet

Køge Kommunes 7.-klasser har igen i år været samlet på Asgård Skole til Iværksættermessen. Messens officielle mål er at lære eleverne om innovation, iværksætteri og nye it-muligheder. Men projektet er også en god forberedelse til de afsluttende prøver.

Publiceret

  • Det er sjette år i træk, at Køge Kommune afholderIværksættermessen.
  • Til Iværksættermessen dyster eleverne om at finde på den bedsteog mest innovative løsning indenfor tre kategorier: Det lokale, Det nationale ogDet globale. 
  • Inden Iværksættermessen holder skolerne deres egen lokalekonkurrence, hvor eleverne fremlægger deres ide eller løsning.De/det bedste projekt går videre til Iværksættermessen, hvoreleverne kæmper mod de andre kommunale skoler og skal stå foran etdommerpanel.
  • Ideen med Iværksættermessen er at lære eleverne om innovationog iværksætteri. Derfor besøger skolerne blandt andet eleverne påKøge Handelsskoles innovationsstudieretning som en del afforløbet.
  • Under Iværksættermessen er der workshops til de elever, derikke gik videre i skolernes lokale konkurrencer. Her kan de blandtandet programmere robotter, bygge kuglebaner og udviklespil.  
  • Vinderne inden for de tre kategorier i Iværksættermessen, fårlov til at komme med til Læringsfestivallen og vise deres projektfrem. 
Amalie Holmberg, Marizia Yousofi og Samaa Habib fra 7.c på Asgård Skole har med deres app Guide My Way forsøgt at gøre tilværelsen lettere for hjemløse i fremtidens Danmark.
En gruppe fra Herfølge Skole er i gang med at præsentere The Namm Egg for dommerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er vores tur om ét minut!"

En pige hopper lidt nervøst frem og tilbage, mens hun kigger over på gruppen af dommere og elever, der står ved en af de andre stande. Her er fire elever fra Herfølge Skole i gang med at præsentere "The Namm Egg" - En æggeformet stol, der kan skifte farve, spille musik og give eleverne arbejdsro.  

Over 600 elever fra Køge Kommune er mødt op i hallen på Asgård Skole. Før messen har de arbejdet med innovation og iværksætteri inden for tre kategorier på deres egne skoler. På Asgård Skole bliver vinderprojekterne fra hver skole samlet. Her får eleverne lov til at pitche deres ide foran et dommerpanel, der udpeger tre projekter, som foruden at vinde pokaler og æren skal med til Danmarks Læringsfestival 2019.

Om Iværksættermessen

"Overordnet kigger vi efter, om eleverne præsenterer en nyskabende og gennemarbejdet ide. De skal reflektere over deres samarbejde og deres til- og fravalg i forhold til produktet. Og så skal de overbevise os med en god salgstale og en flot stand", siger David Garde-Tschertok, der er chefkonsulent hos Styrelsen for It og Læring og i dagens anledning dommer.

Lærer til lærer: Meget andet en 'blot' iværksætter...

Forberedelse til projektuge og prøver

Bag en af standene sidder Amalie Holmberg, Samaa Habib og Marzia Yousofi fra 7.c på Asgård Skole. På bagsiden af deres stand står der "Guide My Way". Det er navnet på deres app, der skal gøre tilværelsen nemmere for hjemløse.

"De kan både se, hvor de kan få gratis overskudsmad, de har telefonnumrene på alle de steder, de kan få hjælp og de kan også chatte med hinanden", fortæller Marzia Yousofi.

Pigerne fortæller, at de især føler sig bedre rustet til afgangsprøverne, efter at de har prøvet kræfter med Iværksættermessen.

"Det har ikke altid været nemt at skulle bestemme så meget selv, men vi er helt sikkert blevet bedre til at samarbejde og få en flyvsk ide til at blive til noget bestemt. Vi har også lært, hvordan man taler foran andre og kun tager de vigtigste ting med i en fremlæggelse", siger Amalie Holmberg.

Og netop at arbejde med lange projekter og derefter fremlægge dem, ser skolelærer Rikke Weirup Jensen fra Ellemarkskolen som en stor fordel ved Iværksættermessen.

"Jeg hører ofte lærere, der siger, at de glæder sig til elevernes projektopgave efter Iværksættermessen. For foruden viden om nye teknologier som kodning eller 3D-print så lærer eleverne virkelig, hvad det vil sige at ideudvikle, samarbejde og reflektere over egen arbejdsproces", siger hun.

Lærerne kan også blive klogere

Men det er ikke kun eleverne, der skal lære at være innovative. Lærerne må også meget gerne blive inspireret af arbejdsprocesserne og de nye teknologiske muligheder, forklarer David Garde-Tschertok.

"Håbet er, at lærerne får en masse praksis inspiration med hjem. Iværksættermessen og hele optakten ude i klasserne kan godt ses som kompetenceudvikling. Men hvis lærerne skal blive innovative, kan det være en god ide, at der sættes tid af til at reflektere over, hvad de har lavet med eleverne, og hvad der eventuelt kan bruges i den almindelige undervisning", siger han.

Skolelærer Rikke Weirup Jensen er enig i, at lærerene kan tage mange gode erfaringer med hjem fra Iværksættermessen, hvis skolerne og lærerene er vedholdende.

"Der er meget at lære på Iværksættermessen, også for lærerne. Her arbejder vi med it-løsninger, som vi ikke nødvendigvis er vant til at bruge i undervisningen, og vi lærer, hvordan vi hjælper eleverne med at ideudvikle og samarbejde under længere projekter. Trods de mange forskellige ting vi som lærere skal nå, mener jeg, at det er vigtigt at holde fast i arbejdet med de mange nye løsninger og undervisningsmuligheder, når Iværksættermessen er slut, så både lærere og elever kan øve sig i de nye kompetencer", siger hun.