Anmeldelse

Ledelse i en inkluderende skole

Ledelse i en inkluderende skole

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Inklusion er på alles læber, især efter de mange besparelsesrunder, der rundt om i kommunerne har tvunget os til at tænke anderledes i forhold til det specialiserede område. Det har smittet af på almenområdet, der nu i højere grad end tidligere skal inkludere elever med særlige behov. Der er blevet holdt adskillige konferencer og skrevet større rapporter om inklusion på både det praktiske og det ledelsesmæssige plan. Konklusionerne har i store træk været ens.

Fakta:

Titel: Ledelse i en inkluderende skole

ISBN: 9788772816562

Pris: 218 kroner

Sider: 111 sider

Type: Bog

Forlag: DafoloDanmarks Lærerforening

I denne lille bog er det så de ledelsesmæssige udfordringer, der stilles skarpt på, med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra blandt andet forskellige skoler rundt om i landet. Bogens intention er, som der står i indledningen, at være et "oplæg til refleksion over egen ledelsespraksis og skolens pædagogiske videreudviklingsmuligheder". I bogen giver personer på forskellige niveauer og fra forskellige organisationer deres bud på vellykket inklusion, og hvad der skal medtænkes alle steder i organisationen - både lokalt og kommunalt.

Ikke overraskende er konklusionerne også her de samme som på de mange konferencer og i de mange rapporter. Der er derfor ikke megen ny viden at hente fra bogen. At den så alligevel er interessant at læse, skal ses i relation til bogens intention, hvor man undervejs  ikke kan undgå netop at tænke over sin egen praksis - det være sig både organisatorisk og ledelsesmæssigt. Så hvis det er refleksion, man ønsker sig, er bogen ganske anvendelig. Søger man derimod nye tanker om og syn på inklusion og inkluderende processer, er det ikke i bogen her, at disse skal findes.