Anmeldelse:

Bliv klog på de begavede børn

Dea Francks bog bygger på mange års erfaringer i arbejdet med højt begavede mennesker. Hun har et dybtgående kendskab til psykologiske teorier om intelligens, men hun har også en særlig personlig interesse i at skrive bogen.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Kort & Godt om Høj Begavelse

Forfatter: Dea Franck

195 kroner

171 sider

Serie: Kort & godt om

Dansk Psykologisk Forlag

Hvad er høj begavelse? Hvad er forskellen på talent og klogskab? Disse spørgsmål bliver omhyggeligt besvaret i bogen, hvis målgruppe er alle, der gerne vil vide mere om højt begavede. Det kan være forældre, lærere, pædagoger, ledere, psykologer, psykoterapeuter, læger og andet sundhedspersonale og så er der naturligvis de højt begavede.

Forfatteren, Dea Franck, er autoriseret psykolog og specialist i højt begavede børn, unge og voksne. Hun er medlem af ekspertgruppen i Børne- og Undervisningsministeriet, som skal styrke et fokus på højtbegavede elever. Dea Franck er selv højtbegavet og medlem af Mensa.

Allerede i den første uge af livet, kan vi iagttage den ydre begavelse. Det tyder på at den er arvelig eller genetisk funderet. De højtbegavede er ifølge Dea Franck mennesker, som fra naturens hånd har særlige intellektuelle evner, men de har ikke nødvendigvis de skarpeste kompetencer, da de over tid bliver påvirket af miljøet.

Bogen forklarer forskellige tilgange til begavelse. I intelligenstestning bruger man i dag IQ-kvotienten, der pr. definition skal være normalfordelt omkring det normale, som de fleste er eller skal være. IQ-begrebet læner sig op ad CHC-teorien.

Man kan godt savner et stikordsregister i bogen. Til gengæld kommer den ind på, hvorfor det er vigtigt at intelligensteste og undersøge børn. Der er mange forskellige tests, der giver en total IQ: et mål for sproglige evner, ikke sproglige evner og hukommelse.

For at understøtte fremstillingens redegørende afsnit, findes der i bogen mange praktiske eksempler, der er hentet fra dagligdagen. Tidlige kendetegn på højbegavelse viser sig som omtalt allerede fra fødslen. Bogen har beskrivelser af iagttagelser, hentet fra vuggestue og børnehave og skolealderen.

Det højtbegavede barn genkender og forstår ofte følelser på en meget intens måde. De mærker hele følelsesspektret glæde, vrede, sorg, angst, begejstring og afsky. Barnet kan reagere meget stærkt på det, de hører eller ser. Eksistentielle tanker om livets udløbsdato udvikles ofte før skolestart og det kan være svært at håndtere. De højtbegavede børn er gerne mærket af perfektionisme og med den høje begavelse får de ofte en følelse af at være anderledes eller forkerte.

Når det højt begavede barn starter i skole sammen med jævnaldrende, kan det hurtigt blive skuffet. Ofte kan det læse inden skolestart. Det kan derfor virke meget frustrerende at skulle deltage i timer, hvor klassen skal lære, at A er det første bogstav i alfabetet, og skal skrive bogstavet mange gange. Barnet kan flyttes op i en klasse, der kan stimulere den højtbegavedes sultne hjerne, men i den fysiske udvikling og socialt set vil det så gerne være bagud i forhold til de andre.

Bogen er meget brugbar, den giver læseren meget viden om, hvad højt begavelse og intelligens og testning er. Der er mange gode råd til forældre, pædagoger og lærer om, hvordan de bedst understøtter højtbegavede børn i deres udvikling.

Rettelse: Det fremgik tidligere af anmeldelsen, at bogen ikke forklarer, hvad CHC-teorien er. Dette er imidlertid ikke korrekt. I bogen er CHC-teorien forklaret på side 28. Redaktionen beklager fejlen.

Powered by Labrador CMS