Anmeldelse:

En nyklassiker er blevet opdateret

2. udgave af et omfattende opslagsværk om håndværk og design-faget omfatter nu også valgfagets krav og udfordringer og der er nye læringsforløb at hente inspiration i.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Håndværk & Design – et fag i skolen

2. udgave

Forfattere: Rachel Zachariassen og Ole Krog Eskildsen:

450 kroner

478 sider

Hans Reitzels Forlag

Denne anden, reviderede og forøgede udgave af bogen kommer på et godt tidspunkt, idet der er også er reviderede formelle rammer for faget håndværk og design. Rammer, der er kortfattet, men grundigt beskrevet i afsnittene om henholdsvis det obligatoriske forløb, der nu også omfatter tredje klasse, og om valgfaget, der udbydes på syvende og ottende klassetrin.

Blandt de øvrige tilføjelser er afsnit om forskellige tilgange til praksisfaglighed og materialesikkerhed som nye elementer, der skal implementeres i fagforståelsen. I forordet skriver forfatterne desuden, at det har været et af deres mål at inspirere såvel studerende, som lærere og pædagoger, der har relation til faget håndværk og design. Bogen lægger op til, at ikke alle undervisningsforløb skal indeholde alle elementer eller materialer, men at der overordnet set bør lægges vægt på udformning af en alsidig årsplan.

Om bogen og dens brug forklares i en introduktion, at der i de syv første afsnit er fokus på teori og didaktik, mens der i det sidste store afsnit er fokus på eksemplariske forløb. Dertil kommer, at bogen med sine i 536 sider ikke tænkes læst fra ende til anden, men mere skal opfattes som et fagligt opslagsværk. Det giver god mening. Mange læsere vil måske vælge først at kaste sig over de 30 forslag til undervisningsforløb, mens andre vil fordybe sig i de afsnit, der introducerer forståelse for og mulig praksis i forbindelse med krav og forventninger til prøven i håndværk og design. Ingen tvivl om, at dette prøveforberedende element har stor betydning for såvel indholdet i faget, som de mere fremadrettede faglige udfoldelsesmuligheder. Sidstnævnte ikke mindst set i relation til de arbejds- og udtryksområder, der ligger i forlængelse af de mere formelle begreber håndværk-forarbejdning, håndværk-materialer og design.

Trods det, at en del af de mere generelt betonede afsnit er uforandrede fra førsteudgaven fra 2016, sidder man som læser tilbage med en god fornemmelse af, at her har der været kritiske blikke ind over alle beskrivelser og detaljer. Der hvor der har været anledning til at skrive nyt, for eksempel i forlængelse af nye formelle bestemmelser, er det sket. Klart og tydeligt beskrevet og illustreret, så alle kan være med. Det giver en god og professionel tilgang til det at bruge bogen på mange niveauer – som lærer kan man blive klædt godt på til at introducere faget for kolleger og forældre, som ansvarlig for faglokaler og materialeindkøb kan man danne sig et godt overblik. Og endelig kan man, som erfaren lærer danne sig et billede af de mange muligheder som det forholdsvis nye fag håndværk og design faktisk har at byde ind med.

Ud af de 31 oplæg, bogen indeholder, er cirka en tredjedel nye i forhold til den tidligere udgave, så der er rigtig meget gods at tage afsæt i

Godt halvdelen af bogens indhold er målrettet inspiration til læringsforløb og ideer til undervisningsforløb. Ud af de 31 oplæg, bogen indeholder, er cirka en tredjedel nye i forhold til den tidligere udgave, så der er rigtig meget gods at tage afsæt i. Indholdet bygger på konkrete afprøvninger med elever og studerende på forskellige niveauer, hvilket giver en høj inspirationsværdi, uanset om det gælder planlægning af forløb til mellemtrin eller på valghold. Hver enkelt forløb introduceres med et skriftligt forslag til opgavebeskrivelse fulgt af en mere skematisk introduktion i form af forslag til konkrete mål og forløb. Dernæst følger forskellige former for introduktion. I nogle forløb ultrakorte i form af stikord og illustrationer, i andre lidt mere omfattende i form af beskrivelser og uddybninger.

Bogen kan i sin nuværende form betragtes som fagligt kulturbærende for en aktuel og ikke mindst fremadrettet forståelse og udfoldelse af skolefaget håndværk og design. Revisionen af 2016-udgaven er varetaget med stor grundighed i forhold til de formelle rammer og bestemmelser og med tydelig inddragelse af erfaringer gjort i den mellemliggende periode. Der tegner sig omridset af en gedigen klassiker.

Powered by Labrador CMS