Debat

Juhu, dér slap vi af med skolevejlederne

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var med stigende forbløffelse og vrede, at jeg læste lederen 'Fornuftig reform' i Folkeskolen nummer 43, der fuldstændig ukritisk roser lovforslaget om vejledning af unge.

Skolevejledningen skal nemlig ifølge lovforslaget ikke professionaliseres, som lederskribenten skriver; den skal nedlægges! Resurserne skal flyttes fra skolerne til nye fælleskommunale enheder benævnt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De vejledere, der ansættes af UU (ikke af en skoleleder), kan have undervisningsforpligtelser, hvis kommunerne og skolerne kan blive enige om det. Men der står ikke i lovforslaget, at UU-vejlederen skal være tilknyttet skolen; der står, at vejledningen af skoleelever skal finde sted på elevens skole. Det betyder, at lovforslaget giver mulighed for at ansætte 'flyvende vejledere', der kommer ud på skolerne og har vejledningssamtaler med eleverne i 6.-10. klasse. Det vil så være begrænset, hvor meget kendskab UU-vejlederen har til skolens kultur, læringsmål, lærersamarbejde, elever og skole-hjem-samarbejde. Dette kendskab er af afgørende betydning for kvaliteten af vejledningen og undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA).

UEA skal fortsat være et timeløst emne på 1.-10. klassetrin. UU rådgiver om undervisningen i UEA. Der vil altså ikke nødvendigvis være en lærer på skolen med særligt kendskab til UEA.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Rådet for Uddannelses- og Erhvervsorientering (RUE) nedlægges, så de materialer, lærerne ellers kunne holde sig til i 6.-7., 8. og 9. klasse, vil ikke findes mere. Om UU udarbejder tilsvarende materialer, vil være lige så forskelligt fra sted til sted, som tildelingen af resurser til skolevejledningen er det nu.

Når skolevejledningen forsvinder, forsvinder også det nære kendskab til eleverne, den lette adgang for lærerne til at få en snak om UEA og hjælp til undervisningen i emnet, gennemførelsesvejledningen bliver alene klasselærerens/lærerteamets, eventuelt med bistand fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, men uden skolevejlederen som sparringspartner.

Lederskribenten skriver, at lovforslaget minder om Rapport om tværsektoriel vejledning. Dette er ikke rigtigt, idet rapporten ikke foreslog skolevejledningen nedlagt.

Det vil være et fejlgreb med uoverskuelige konsekvenser at nedlægge folkeskolens skolevejledningsordning. Skolevejledningen bør bevares, meget gerne opkvalificeres, og selvfølgelig deltage i et forpligtende samarbejde med de øvrige vejledningsordninger. UU kunne være et organisatorisk forum, der sikrede, at dette samarbejde rent faktisk kommer til at finde sted.

Det er mit håb, at der i Pædagogisk Udvalg, der skal udarbejde høringssvaret, findes medlemmer med et større kendskab til skolevejledningens betydning i skolens hverdag end det, der kom til udtryk i lederen!

Mette Bure

koordinator for skolevejlederne i Søllerød

Svar

Som det fremgik af lederen i nummer 43, var det Folkeskolens opfattelse, at de centre, ministeren ønsker at oprette, skal opbygges på samme måde som det vellykkede vejledningscenter i Sønderjylland, der samler vejlederne fra de enkelte skoler. Imidlertid er det ministerens intention, at vejlederne skal være ansat på vejledningscentret. Redaktionen fastholder dog, at professionalisering og en højnelse af vejledernes vidensniveau er en rigtig god ide.

Redaktionen

Powered by Labrador CMS