Anmeldelse

Ny Prisma+

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Ny Prisma" kan ikke opfylde fagets nyeste mål, trinmål og slutmål, så derfor suppleres grundbøger og kopimapper for 8. og 9. klasse med "Ny Prisma+". I en overgangsperiode, indtil et nyt bogsystem kan være på banen, må det betragtes som en rimelig løsning.

I målene lægges særlig vægt på energi og energiforsyning, hvilket afspejler sig i indholdet i "Ny Prisma+", hvor omkring halvdelen af siderne er reserveret til dette emne. Nogle afsnit er blot en opdatering, mens andre er nyskrevne. Energisætningerne behandles kort, hvorefter der gives en grundig gennemgang af samfundets energiforbrug, herunder de forskellige energikilders udnyttelse.

For eksempel kommer bogen ganske aktuelt ind på bioethanol som brændstof til biler. Her bliver der også lejlighed til at repetere lidt organisk kemi.

Under overskriften "Ånd og hånd" får vi to udviklingshistorier om stoffernes opbygning, der starter med de fire elementer og slutter med elektronskymodellen, og naturvidenskabens forestillinger om universet gennem tiderne.

Forfatterne er ikke alle steder lige omhyggelige. For eksempel anvendes betegnelserne kernekraft, kerneenergi og atomenergi tilsyneladende i flæng. Og det kunne være godt nok, hvis de bare gjorde opmærksom på det. Men når lærerne ellers gør ihærdige forsøg på at få eleverne til at forstå, at der er forskel på kraft og energi, er det uheldigt.

Det forekommer mig, at bogen er lidt mere krævende end grundbøgerne, men den vil til gengæld i større udstrækning hjælpe eleverne til at skabe sig en forståelse byggende på brede sammenhængende helheder.

Kopimappens op mod 100 øvelser dækker alle elevbogens emner og mere til. Sammenhængen mellem lærebogsteksterne og øvelserne er ganske tæt. Dette samspil vil utvivlsomt udgøre en væsentlig støtte ved elevernes tilegnelse af stoffet.

Ulykken i Tjernobyl er ikke en helt almindelig overskrift på en fysikøvelse, ikke desto mindre finder vi den her. Efter en kort gennemgang af ulykken skal eleverne blandt andet redegøre for konsekvensen af fastsiddende kontrolstænger i en reaktor.

Øvelsestyperne er varierende og omfatter både teoriøvelser som den omtalte og øvelser med eksperimenter. De gamle klassiske fysikapparater er i vidt omfang skrottet og ofte erstattet med apparater, som mere eller mindre kendes fra hverdagen som solceller og ultravioletsensorer.

I en del øvelser benyttes elektronisk dataopsamling.

Powered by Labrador CMS