Afspænding øger indlæring

Børn kan få den tabte selvtillid tilbage med enkle øvelser

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selvom børn tilsyneladende har det hele i dag, får flere og flere problemer med selvtilliden.

Problemet kan afhjælpes med mentaltræning, mener cand.pæd.psych. Ingrid Orthmann, leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Vallensbæk Kommune. En fremgangsmåde, der i stigende grad søger hen imod og arbejder med den tilstand af ro og indre stilhed, hvor børnene bliver modtagelige for indlæring.

Hun er uddannet lærer og har undervist i syv år. I de sidste 20 år har hun arbejdet som psykolog i kommunalt regi med skolen som et af serviceområderne og har i tidens løb haft utallige børn i samtaleterapi.

- Det er børn med manglende selvtillid, manglende koncentrationsevne, adfærds- og indlæringsvanskeligheder og kammeratskabsproblemer. De har svært ved at slappe af, svært ved at lytte, og de mangler en grundlæggende tro på, at de selv kan gøre noget ved deres situation. Man kan også tale om et opmærksomhedsproblem på den måde, at børnene på forhånd ikke tror på, de kan leve op til det, de bliver bedt om, siger Ingrid Orthmann.

Der kan være mange grunde til børnenes måde at reagere på. Det kan være en medfødt følsomhed eller sårbarhed, men det er også børn, der gennem opvæksten ikke har fået troen på, at de kan noget. De kommer ikke nødvendigvis fra dårlige eller svage familier. Tværtimod mener Ingrid Orthmann, at der ofte er tale om børn fra et overbeskyttet miljø, hvor forældre påtager sig alle opgaver for børnene, så de af den grund bliver sårbare og mister troen på, at de selv kan.

Ingrid Orthmann har i mange år arbejdet med mentaltræning for voksne. Filosofien er, at man med visualiseringsteknikker kan ændre et menneskes opfattelse af sig selv ved at omprogrammere negative opfattelser, lære at håndtere sin egen situation og ændre på negative mønstre. Det var også en voksen klient, der for godt fire år siden opfordrede hende til at forsøge at overføre teknikken til børn. Siden har hun selv redigeret og indtalt afspændingsøvelser på bånd, og i dag tilbyder hun metoden til de børn, der er interesserede, og altid efter aftale med forældrene.

- Mange børn er i dag urolige og stressede og derfor ikke umiddelbart i en tilstand, hvor de er modtagelige for indlæring. Men når man arbejder med afslappende mentaltræning, hjælper det barnet til at komme ned i et roligere niveau, til en slags indre stilhed, hvor man begynder at lytte. Det skærper evnen til at være opmærksom og se de positive ting i det, der sker omkring en. Det er netop i det neddæmpede leje, at ændringerne kan begynde at ske, siger Ingrid Orthmann.

Afspændingsbåndet, der er en blanding af tale og musik, består af en morgenøvelse af 10-15 minutters varighed inden skoletid. Det er en øvelse, hvor barnet gør sig parat til dagen og indstiller sig på de opgaver, der venter. Det øger evnen til at være til stede her og nu og dermed evnen til indlæring og til bedre at klare samværet med kammeraterne.

På båndets anden side har Ingrid Orthmann udviklet en afspændingsøvelse, der specielt går på at stimulere selvtilliden. Den er god at høre efter skoletid eller inden sengetid. Ved at lytte til båndet mange gange skærpes ikke alene opmærksomheden og koncentrationsevnen, men det hjælper også barnet til at bryde de negative mønstre.

Hun anbefaler børn at træne minimum et par gange om ugen, enten alene eller i meget små grupper, og gerne i selskab med en voksen, det være sig forældre, specialundervisningslærer eller psykolog. Hvis barnet skal træne hjemme, er forældrenes opbakning afgørende. Ellers har det ingen mening.

Skal man som lærer arbejde med mentaltræning, forudsætter det først og fremmest, at man er positivt indstillet over for tankegangen.

- Læreren skal selv være med i det. Det er vigtigt, at man selv er interesseret og tror på, at det nytter at arbejde med negativt indlærte mønstre. Allerhelst skal læreren selv have arbejdet med teknikken, siger Ingrid Orthmann.

Hun understreger, at der ikke er noget mystisk i mentaltræning og visualisering. Det er tværtimod en meget jordnær træning af ens positive og alment menneskelige egenskaber, det at kunne koncentrere sig og indlære, som tidens almindelige uro har vanskeliggjort.

Ingrid Orthmann anbefaler teknikken til specialundervisningslærere, der arbejder med elever enkeltvis eller i meget små grupper. For en hel klasse vil det nok være svært at gennemføre et længerevarende forløb, mener hun. Men hun kan sagtens se for sig, hvordan en time kunne starte med nogle få minutters afspænding, hvor klassen mentalt indstiller sig på det, man skal igennem, og på den måde får skabt en positiv stemning som optakt til undervisningen.

- Men det kræver mod at gøre tingene på en anden måde. Det er også vigtigt at starte så tidligt som muligt, helst i børnehaveklassen, så børnene vænner sig til det som en naturlig del af hverdagen. Så er der til gengæld heller ingen tvivl om, at det kan være til meget stor gavn for alle parter.

Ulla Schade er freelancejournalist.

Ingrid Orthmann kan kontaktes på telefon 3927 0970, bedst efter klokken 17.

Mange børn er i dag urolige og stressede og derfor ikke umiddelbart i en tilstand, hvor de er modtagelige for indlæring

Powered by Labrador CMS