Debat

DLF mener: Glem ikke smertensbørnene

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tillykke til alle de nyvalgte kommunalpolitikere! Jeg håber, der etableres et rigtigt godt samarbejde om folkeskolen i kommunerne, så den igen bliver alle forældres førstevalg for deres børn, og så flere uddannede lærere ønsker at arbejde i den. Det er nødvendigt med fokus på begge dele for vores fælles folkeskoles skyld, og lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere ved, hvad der skal til.

Udsendelsen på TV 2 "Smertensbørn" viste med al uhyggelig tydelighed, hvad der er på spil. Det er langtfra alle steder, at situationen er så kaotisk som i det tilfælde, der blev vist i udsendelsen, men næsten alle lærere oplever, at der er elever, som ikke får den undervisning, de egentlig har krav på. Fagbladet Folkeskolen viste i en undersøgelse, at mere end 80 procent af lærerne har elever siddende i klassen, som bliver svigtet. I det viste eksempel i TV 2 var problemet synligt med en lærer, som skulle bruge uforholdsmæssigt meget tid på urolige elever, der forstyrrede undervisningen, men også i klasser med ro og orden sidder der elever, som læreren ikke når.

Lærernes ambitioner om at gøre det godt for alle elever ligger bag ønsket om mere tid og mere fleksibilitet. Tid og fleksibilitet skal bruges på tilrettelæggelse af undervisningen, så alle elevers behov kan medtænkes. Ambitionerne ligger også bag ønsket om at kunne være to lærere i klassen. Disse ønsker fra lærerne er også anbefalinger fra forskningen. "Teachers need time outside the classroom in order to do well in the classroom", siger OECD, og at "co-teaching" giver bedre resultater for alle, er også understreget af eksperter.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Hvis man som ny kommunalpolitiker ikke lige orker at læse forskningsresultater, kan man nøjes med at lytte til kommunens lærere og ledere. I alle kommuner vil læreres ønske om at kunne imødekomme alle elevers behov ligge øverst på listen. Det kaldes også at "klare inklusionsopgaven". Der er værdifulde erfaringer fra tiden med de gradvise genåbninger efter coronatiden, som man med fordel kan lytte til.

Ifølge arbejdstidsaftalen skal skoleledere samarbejde med lærere og børnehaveklasseledere og tage dem med på råd, når der skal prioriteres resurser på skolerne, og kommunen skal fremlægge en redegørelse for økonomien for det kommende år til drøftelse med lærerkredsen. Lad os huske smertensbørnene - både dem, der forstyrrer, og dem, der er alt for stille. Alle børn har krav på undervisning - og lærerne brænder for at kunne komme til at møde alle elevers behov.

Powered by Labrador CMS