Trusler er strafbare

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En dom på 14 dages fængsel er ikke en usædvanlig dom for at true en lærer, mener Vagn Greve, som er professor i strafferet på Københavns Universitet. Det er også helt normalt, at den dømte betaler erstatning for den tid, den forurettede har været sygemeldt.

Folkeskolen har talt med en lærer, som blev truet af en elevs far. Truslen blev anmeldt, og dommen lød på 14 dages ubetinget fængsel og erstatning. Vagn Greve kender ikke til den konkrete sag, men udtaler sig generelt.

I retssager bliver anklager om trusler behandlet på samme måde som anklager om fysisk vold.

»I begge typer sager er der en bestemmelse i straffeloven, der er overtrådt«, siger Vagn Greve.

Til gengæld er der forskel på, hvordan sagen bliver behandlet, alt efter om volden har forbindelse til den krænkedes arbejde eller ej.

»Når en person bliver angrebet i forbindelse med sin arbejdsfunktion, skal sagen bedømmes alvorligere, end hvis angrebet ikke har noget med arbejdsfunktionen at gøre«, siger han.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldte forbrydelser, som går under »vold mod tjenestemand«, er steget fra 1.401 i 1995 til 1.877 i 2000 og 2.931 anmeldelser i 2005.

lkp@dlf.org

Powered by Labrador CMS