Tid til fælles fodslag

Anni Herfort: Nu må vi kæmpe for et bedre resultat

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Én ting er Anni Herfort glad for i disse dage - at 47.000 lærere - mange flere end ved tidligere urafstemninger - brugte deres stemmeret. Lidt over halvdelen brugte den til at sige nej, og dermed er det nej'et, der gælder:

'Sådan er demokratiets spilleregler. Nu er det tid til at finde fælles fodslag, og det var en enig hovedstyrelse, der vedtog konflikttemaet - sikring af tid til forberedelse'.

Anni Herfort har da heller ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at svagheden i den aftale, hun lagde frem for medlemmerne, var, at den ikke centralt helt sikrede forberedelsestiden til de lærere, der har rigtig mange undervisningstimer. Ressourcerne ligger der, men nogle af dem skal fordeles lokalt.

Nu skal hun så under det system, som forligsmand Mette Christensen leder, forsøge at få lavet de ændringer i arbejdstidsaftalen, som kan få et flertal til at stemme ja ved endnu en urafstemning. Det egentlige mandat for forhandlingerne blev givet i hovedstyrelsen i mandags og bliver bag de lukkede døre. Men Anni Herfort siger til Folkeskolen:

'Det er mit klare indtryk af det, jeg har hørt i hovedstyrelsen og ude på medlemsmøderne, at vi kan fortsætte forhandlingerne inden for principperne i den aftale, der lå til afstemning. Det er flere centrale sikringer i aftalen, der skal forhandles om'.

ILO-dom

Konfliktforberedelserne er i fuld gang i Lærerforeningen og i de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation. Der er varslet strejke til start den 20. maj, men Mette Christensen har mulighed for at udskyde den to uger. Dermed kan 9. og 10. klasses afgangsprøver blive berørt. Men som det er blevet beskrevet i aviserne, er der også risikoen for, at hun udskyder konflikten yderligere to uger, og så er det pludselig ikke afgangsprøverne, men sommerferien, lærerne kommer til at strejke i. Til det siger Anni Herfort:

'Selvfølgelig vil det ikke være spor bekvemt for os. Men det ændrer ikke ved, at jeg faktisk mener, at Mette Christensen ikke kan udskyde konflikten to gange. Anden gang skal normalt være begrundet i vigtige samfundsmæssige hensyn, og det fremgår tydeligt af efterårets dom fra FN-organisationen ILO, at lærerarbejdet ikke hører under den kategori. Så hvis regeringen mener det alvorligt med de FN-konventioner, Danmark har underskrevet, så kan konflikten ikke udskydes mere end én gang'.

Men i første omgang satser Lærerforeningen på forhandling. Ganske vist mener Anni Herfort, at hun har udnyttet truslen om strejke allerede i de første forhandlinger. Men:

'Hvad der kommer til at ske, kommer også an på arbejdsgiverne. Det må være lige så vigtigt for dem som for os, at vi får løst det her problem'.

Hovedårsagen til nej'et er efter Anni Herforts vurdering, at mange lærere er skeptiske over for kommunernes vilje til at sørge for forberedelsestid nok til de lærere, der har mange undervisningstimer:

'Det er jo ikke nyt, det så vi også i vores medlemsundersøgelse - medlemmerne mangler tillid til, at kommunerne vil sætte ind og bruge de ressourcer, der skal til at skabe et godt skolevæsen', siger hun og tilføjer, at hun selvfølgelig også ydmygt må konstatere, at medlemmerne ikke er tilfredse med resultatet. Så nu er det om igen!

Powered by Labrador CMS