Debat

Sovepude for kongressen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På kongressen blev regnskabet for årene 2001 og 2002 enstemmigt godkendt uden debat, har jeg fået at vide af en delegeret. Kun et enkelt medlem var utilfreds med uensartede kursuspriser. Først i 2004 får medlemmerne lidt sent regnskabet præsenteret i Folkeskolen nummer 3.

Men hvorfor er fondenes regnskab ikke offentliggjort i bladet? Hvor stort er egentlig afkastet af formuen især efter »strejkeinvesteringen« i Kyst­gården ved Storebæltscenteret og har der været overførsel fra Særlig Fond til kredsenes fond?

Når kongressen ikke vil, vil jeg gerne stille et par spørgsmål til årsregnskabet for 2002.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

I status er hovedstyrelseslejlighedernes værdi udeladt. Hvorfor?

I udgifter mangler der vist et minus foran skattebeløbet, for at »resultat før henlæggelser« stemmer.

Driftsudgifterne er på 156,394 millioner, men økonomichefen for DLF, Oskar Trieb, har i et læ­serbrevssvar i Folkeskolen nummer 20/2003 oplyst, »at for­eningens samlede driftsudgifter i budgettet for 2004 ligger på cirka 157 millioner kroner«.

Jeg undrer mig over økonomichefens svar den 15. maj 2003 i bladet, for så må DLF da være vidende om, at udgiftstallet allerede i 2002 er det budgetterede i 2004, og derfor får foreningen et underskud på lidt over fire millioner i 2002. Det havde kongressen ingen bemærkninger til, hvilket undrer mig.

Hvordan regnskabet så bliver i 2003, får kongressen først til behandling i efteråret 2005 og læ­serne af bladet i 2006.

Men selv om jeg som den eneste tidligere her i bladet har rejst kritik af foreningens regnskabsgodkendelse kun på ulige år med toårig frekvens, er mit ønske stadig et dugfrisk drifts- og formue­årsregnskab som i andre foreninger. Kongressen opfordres derfor til at lave paragraf 20,2 om, så man som medlem bedre rettidigt kan blive informeret om foreningens nu dårlige økonomi.

Svar

Det er ikke hele regnskabet, således som det er fremlagt på kongressen, der optrykkes i Folkeskolen. Den skriftlige beretnings afsnit om regnskaber fylder 69 sider, og vi har valgt at undlade et fuldstændigt optryk af disse regnskaber i Folkeskolen og har i stedet nøjedes med at trykke det regnskab på seks sider, som du har læst i nummer 3. Det betyder, at der er en lang række detailtal, som i sagens natur ikke er medtaget i de optrykte regnskaber.

Overskuddet af hovedkassens formue kan du umiddelbart aflæse i de optrykte regnskaber, idet de svarer til årets resultater på henholdsvis 3,2 millioner kroner i 2001 og -4,3 millioner i 2002. Med en formue på henholdsvis 123,1 million ultimo 2000 og 105,5 millioner ultimo 2001 var afkastet i 2001 2,6 procent, og i 2002 var det minus 4,1 procent.

Overskuddet i Særlig Fond var i 2001 på 47,5 millioner (egenkapitalen var ultimo 2000 på 1.282,3 millioner) og i 2002 på 13,6 millioner (egenkapitalen var ultimo 2001 på 1.291,4 millioner), hvilket svarer til afkast på henholdsvis 3,7 procent og 1,1 procent. Købet af Kystgården er først sket i 2003 og påvirker derfor ikke regnskaberne for hverken 2001 eller 2002. Der er ikke sket overførsel af midler fra den centrale særlige fond til kredsenes særlige fonde.

Oskar Trieb, økonomichef, DLF

Powered by Labrador CMS