Erik Schmidt fylder 70 år

Erik Schmidt, der uberettiget fik en tjenstlig advarsel for på et personalemøde i foråret 2014 at have råbt noget i stil med "Nu må det her vanvid stoppe", fylder 70 år.

Publiceret

”Det kom bag på mig, at vi vandt. Jeg er nærmest lykkelig”.

En helt bestemt novemberaften i 2018 står formentlig lysende klar på tidligere dansklærer Erik Schmidts nethinde.

Odense Lærerforenings lokale til tillidsrepræsentanter er for en aften forvandlet til et festrum med hvide duge, roser, flag, kransekage. Her holder Erik Schmidt tale til forsamlingen af omkring 50 mennesker, som alle er kommet for at hylde hans sejr efter en fire år lang kamp mod Odense Kommune.

Selv troede han, at han ville tabe sagen, som han havde gjort to år tidligere i byretten. Men den afgørelse omgjorde Østre Landsret og slog fast, at det var uberettiget, at han fik en tjenstlig advarsel for på et personalemøde i foråret 2014 at have råbt noget i stil med "Nu må det her vanvid stoppe" og kritiseret sin leder for at bedrive lukket ledelse.

Afgørelsen blev af mange set som en sejr for offentligt ansattes ret til at ytre sig kritisk mod ledelsen, og derfor blev sagen fulgt tæt gennem alle fire år. For sin kamp mod kommunen vandt Erik Schmidt i 2015 Stinusprisen, der gives til personer, som har bidraget til udviklingen af folkeskolen, og han blev også nomineret til Årets Fynbo.

Som konsekvens af ledelsens behandling valgte Erik Schmidt dog at stoppe helt som lærer efter næsten 34 år på Agedrup Skole.

Afskeden med lærergerningen var dog langtfra et farvel til folkeskolen, for han har fortsat tilknytning til skoleverdenen. Erik Schmidt er redaktør for LærerBladet, som udgives af Odense Lærerforening, og han er også stifter og ejer af forlaget Fjord-ager, der udgiver bøger om uddannelse, pædagogik og dannelse.

Generelt har Erik Schmidt leveret mange skrevne ord om skolen gennem årene. Blandt andet kan nævnes, at han i 1980’erne stod bag lærebøger, og i 1990’erne blev det til to debatbøger.

Når det ikke handler om skolen, skriver Erik Schmidt om sit lokalområde i bladet Agedrup Rundt, som han er medstifter af og redaktør for på nu 28. år. Erik Schmidt er desuden medstifter af tænketanken Sophia, der har fokus på pædagogik og dannelse, og i årene 2005-2010 arrangerede han Det Alternative Sorømøde på Askov Højskole.

Også privat bliver der formentlig snakket meget skole, da fødselaren er gift med Lissen Møller, der er tidligere skolechef i Assens og tidligere leder på Abildgårdskolen.

På arbejdernes internationale kampdag, 1. maj, fylder en af skolens store forkæmpere 70 år