Fra Undervisningsministeriets vejledning

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriet anbefaler:

- at kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere rammer og retningslinjer for skolerejser, lejrskoler, ekskursioner med videre

- at skolebestyrelsen fastsætter nærmere principper herfor

- at det klart fremgår, hvornår der er tale om lejrskoler, ekskursioner og lignende, som er en del af undervisningen

- at det klart fremgår, hvornår der er tale om skolerejser, som er et alternativ til undervisningen, og hvor elevernes deltagelse er frivillig

- at undervisningstiden før og efter en frivillig skolerejse ikke anvendes til forberedelse og efterbehandling af rejsen, til ulempe for de elever, der ikke deltager

- at de elever, der ikke deltager i en skolerejse, som det er frivilligt for eleven at deltage i, får et passende undervisningstilbud i mellemtiden

- at det klart fremgår, at såfremt en elevs deltagelse i en skolerejse forudsætter, at forældrene skal medvirke til at betale, så skal forældrenes betaling hvile på et frivilligt grundlag

- at frivilligheden skal være både åbenbar og reel, således at ingen forældre skal føle sig forpligtet til at lade deres børn deltage i skolerejser med videre, der indebærer forældrebetaling

- at skolerne begrænser deres rejseaktiviteter til et omfang, som er rimeligt og fornuftigt, så tilbudet bliver socialt forsvarligt

- at skolerne giver mulighed for, at elever ikke udelukkes fra deltagelse udelukkende af økonomiske grunde.

Powered by Labrador CMS