Det er et stort problem, at folkeskoleloven gælder alle elever, når man ved, at nogle børn skal behandles anderledes, mener BUPL, men undervisningsministeren vil ikke give generelle dispensationer til at nedsætte skoledagen for elever med vidtgående handicap.

Kommuner får nej til at give specialklasser en kortere skoledag

Udsigten til en længere skoledag fik i foråret kommuner til at søge Undervisningsministeriet om dispensation til at give specialklasser en kortere skoledag, fordi det ikke giver mening med flere faglige timer til elever med vidtgående handicap. Men loven giver ikke mulighed for en generel dispensation.

Publiceret

REGLER OM SKOLEDAGENS LÆNGDE

I et brev til landets kommunalbestyrelser præcisererundervisningsminister Christine Antorini reglerne fraskolereformen. To afsnit om skoledagens længde handler specifikt omelever, som modtager specialundervisning:

  • Der er mulighed for, at kommunalbestyrelsen for så vidt angården understøttende undervisning kan godkende, at reglerne om enmindste varighed af undervisningstiden fraviges. Det skal ske efteransøgning fra skolens leder og efter indhentet udtalelse forskolebestyrelsen. Godkendelsen kan gives i op til et skoleår medhenblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentieringfor bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Dennemulighed er dog alene tiltænkt klasser med særlige behov og skalikke forstås som en begrænsning af mulighederne for at anvendetolærerordninger og andre undervisningsdifferentierende tiltag udenfravigelse af undervisningstiden.
  • Derudover er der i regelsættet indbygget visse muligheder forat gøre undtagelse fra undervisningstidens samlede længde for såvidt angår enkeltelever. Undtagelserne vedrører elever, dermodtager specialundervisning, ligesom der med reformen er givetmulighed for, at skolelederen i begrænset omfang kan give elevernefri til at deltage i musik- eller eliteidrætsundervisning.

Læs hele brevet via linket til højre for artiklen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det skriver pædagogernes fagblad Børn&Unge i en artikel om, at lange skolebørn skader børn med vidtgående handicap. Det fremgår ikke, hvor mange kommuner der har søgt om dispensation, men Esbjerg er en af dem.

"For nogle elever i specialcenterklasserne giver det ikke mening med mere dansk, tysk og biologi. De har brug for noget andet", siger skolechef Henrik Josva Schou.

Esbjerg Kommune valgte derfor at gå i dialog med ministeriet om at planlægge den bedste skoledag for alle elever og benytter sig også af, at den frivillige lektiehjælp kan bruges til at forkorte skoledagen for nogle elever.

Reformen skal løfte alle elever

Det er et stort problem, at folkeskoleloven gælder alle elever, når man ved, at nogle børn skal behandles anderledes, mener faglig sekretær i BUPL Allan Baumann.

Der er ikke udsigt til, at reglerne bliver lempet, dog skrev undervisningsminister Christine Antorini (S) i slutningen af september til landets kommuner, at de selv kan give etårige dispensationer til en kortere skoledag, hvis skolerne veksler tid til understøttende undervisning til flere voksne i klassens undervisning. Det gentager hun i en skriftlig kommentar, som Berlingske Nyhedsbureau bringer i dag.

Antorini præciserer regler fra skolereformen

»Jeg mener ikke, at specialskoler og specialklasser skal kunne få en permanent dispensation for at leve op til reformen, fordi den netop også skal løfte disse elever. Folkeskolereformen skal sikre, at alle børn - også dem med særlige behov eller handicap - får mulighed for at blive så dygtige, som de kan", lyder det fra Christine Antorini.

Skoledagen går ud over læringen i fritidsklubben

Den længere skoledag går ud over børnenes tid i fritidsklubber, hvor de blandt andet lærer at opbygge og vedligeholde venskaber og at stå i kø i Netto, lyder budskabet i Børn&Unge.

Det er netop årsagen til, at Frederiksodde Skolen i Fredericia har fået nedsat skoledagens længde for en gruppe elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Specialskole har fået nedsat timetallet for 30 elever

"Vi kunne imødekomme deres behov med en meget varieret skoledag, men vi har et klubtilbud, som vi gerne vil have, at de deltager i, fordi der også kommer normalt begavede elever", fortalte afdelingsleder Jan Møller Iversen for nylig til folkeskolen.dk.

Elever har brug for pleje og omsorg

I alt har Frederiksodde Skolen fået nedsat timetallet for 30 elever. Den anden halvdel er elever med multiple handicap, som har brug for megen pleje og omsorg.

"Fysio- og ergoterapi fylder en stor del af elevernes hverdag, og de skal have tid til at hvile sig i løbet af dagen. Vi har ikke søgt om en kortere skoledag per automatik. Vi har gjort det, fordi det giver god mening for disse elever. De har stadig en lang læringsdag; der er bare ikke lærere på hele tiden", fortalte Jan Møller Iversen.

KL har ingen samlet opgørelse

KL har ingen samlet opgørelse over, hvor mange kommuner der har benyttet sig af den mulighed for at nedsætte timetallet, men skolerne kan kun få dispensation for et år ad gangen, og det giver usikkerhed for lærere og pædagoger. Derfor vil BUPL arbejde for at loven bliver ændret, lover faglig sekretær Allan Baumann.

Læs artiklen i Børn&Unge via linket til højre.

 

Læs mere

Artiklen i Børn&Unge

Antorinis brev til kommunerne