Inspiration - DSA

Helena Lund er psykolog hos den internationale menneskerettighedsorganisation Dignity, der arbejder for en verden fri for tortur og vold.

Tre råd: Sådan hjælper du elever med traumer

I mange folkeskoleklasser sidder elever med flygtningebaggrund, som bærer på traumer efter krig, flugt og konflikt. Lærere har en vigtig rolle, når det kommer til at identificere eleven og hjælpe på vej, skriver Helena Lund, der er børnepsykolog hos Dignity.

Publiceret Senest opdateret

Det kan være, som om de bærer hele verdens kriser og problemer på deres små skuldre. For de kan have oplevet helvede på jord, selv om de kun er otte år.

I denne uge er landets børn og unge vendt tilbage til skolen efter en lang juleferie. For de fleste børn har ferien været præget af hygge og afslapning med julefilm og Disneys juleshow. Men for mange flygtningefamilier har nyheder om krig og konflikter kørt som underliggende baggrundstema, og derfor kan deres egne traumer blive vækket til live af billeder af blod, død og ødelæggelse.

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

I mit arbejde som børnepsykolog for traumatiserede børn og unge med flygtningebaggrund møder jeg mange forældre og fagprofessionelle, som fortæller om udfordringer med at tolke og forstå traumatiserede børns reaktioner og adfærdsmønstre. Adfærd og reaktioner på hverdagens udfordringer, der kan skifte fra dag til dag og pege i forskellige retninger.

Barnet og familien ender ofte på lange ventelister til udredning i psykiatrien eller bliver henvist til kommunen med mistanke om familiære problemer, som skal undersøges og løses lokalt. Andre bliver helt overset og/eller forklaret med tværkulturelle forskelle, som ”man jo ikke bør blande sig i”.

Traumer hos børn kan vise sig på mange forskellige måder. Nogle børn kravler på væggene både i timerne og i frikvarteret, og de kan have vanskeligheder med at danne relationer og venskaber. Andre er mere tilbageholdende, stille og nærmest frosne i udtrykket. De klager ofte over søvnmangel, mavepine, hovedpine og svingende humør og overskud.

1. Inviter ind og tag hensyn

Langt de fleste børn, som er flygtet fra krig og ødelæggelse, længes efter en normal hverdag med skole, venner og fritidsaktiviteter, men de har svært ved at rumme for mange forandringer, nye indtryk og nye mennesker. Traumer påvirker måden børn og voksne bearbejder nye indtryk, og derfor kan de hurtigt opleve at blive overvældet eller ligefrem paniske, hvis tingene går for hurtigt. Det er derfor særligt vigtigt med en langsom indføring til nye aktiviteter, mennesker, forandringer og initiativer. Det betyder ikke, at man skal undgå at invitere eller opfordre til deltagelse, men blot gøre det i god tid og give barnet god tid til at forberede sig. Det er også vigtigt, at der er mulighed for at trække sig, eller takke nej uden at blive udelukket eller glemt ved næste mulighed for en ny invitation.

Fælles for de fleste børn med flygtningebaggrund er, at de har oplevet en kaotisk omvæltning og en ufrivillig adskillelse fra alt det velkendte og trygge. Nogle børn har oplevet krig, bombninger, flere dage med mangel på basale fornødenheder, og at død og ødelæggelse truer ved hvert gadehjørne. Andre har også oplevet tab af nærtstående og adskillelse fra forældre, søskende, bedsteforældre og venner.

Uanset hvordan bagagen ser ud, er den tung at bære. For barnet, for familien, og for de fagprofessionelle omkring dem, som skal hjælpe med integration, opbyggelse af en stabil hverdag og fremadrettet udvikling i et nyt land.

Det er en svær opgave at tage på sig, når man mistænker, at barnet og familien har et eller ofte flere traumer som forhindring i denne udvikling. For bør man spørge ind til deres fortid? Risikerer man at ”vække traumerne til live”, når man spørger eller presser for meget? Mange fagprofessionelle genkender at blive ramt af en berøringsangst, hvor de enten møder familierne med en overdreven hensyntagen eller går langt udenom for ikke at gøre noget forkert.

2. Spørg åbent og nysgerrigt

Mange børn med traumatiske oplevelser i bagagen har forældre, som har risikeret alt og sat deres liv og tilværelse på spil for at give barnet en tryg opvækst. De fleste forældre lægger også deres egen smerte til side for at installere barnet i en tryg hverdag her i Danmark, i håb om at barnet hurtigt kommer sig. Det er derfor almindeligt, at deres grusomme oplevelser fra krigen ofte bliver et tabu at tale om i hjemmet, og derfor forbliver traumerne ubearbejdede. Børnene fortæller ofte, at de troede, at når bare de var i tryghed, ville de få det godt, men at de i stedet føler, at krigen er flyttet ind i deres nervesystem og deres mareridt. Så de bliver gode til at undgå at tænke på det, tale om det, og føle det, de rent faktisk føler. Og forældrenes berøringsangst smitter af på både børnene og andre voksne. Det er derfor vigtigt at vide, at spørgsmål om deres tilstand, trivsel og oplevelser kan virke som en ventil i forhold til at starte en samtale og komme tættere på en større forståelse for, hvorfor alt ikke pludseligt bliver i den skønneste orden, når de nu befinder sig i et land uden krig.

Bemærker man et flygtningebarn i mistrivsel, så spørg åbent og nysgerrigt ind. Spørg ind til tidligere oplevelser med skolegang, kammerater, familie og ankomst til Danmark.

Det er en god ide at tage temperaturen, inden du spørger ind til oplevelser fra krig eller flugt. Spørg ind til neutrale emner først. For eksempel kan du spørge om, hvad de har været igennem, hvis de vil fortælle om det. Det kan du gøre ved at spørge åbent ind til, om de har oplevet noget, som giver mareridt, ubehag eller noget, som de gør alt for at glemme.

Det er en vanskelig og vigtig opgave at hjælpe et traumatiseret barnesind tilbage til en tro på, at verden er et trygt sted, hvor man kan stole på, at der er sikkerhed og ro. Det kan også være overvældende at høre om barnets oplevelser og se dets smerte og kamp for at fungere i hverdagen.

Den forudsigelighed, ramme og stabilitet, som folkeskolen kan tilbyde, er uundværlig, og din rolle som lærer er en af de vigtigste for barnet. Derfor er det afgørende, at der er adgang til viden, støtte, opkvalificering og rådgivning til alle fagprofessionelle, som arbejder med og omkring børn med traumatiske oplevelser i bagagen.

Det er også afgørende, at du ved, at der er professionel hjælp at hente for barnet og familien i et af landets specialiserede centre, som behandler og støtter traumeramte flygtninge.

3. Forståelse er det bedste værktøj

Traumer hos børn kan også ligne kaotisk og sommetider konfliktsøgende adfærd. Børn reagerer på deres oplevelser ud fra kropslige signaler, og et barn, der befinder sig i krig, oplever ofte forvirring, magtesløshed, panik/rædsel og et indre kaos. Mange børn fortæller, at de følte, de frøs til is i selve situationen og lukkede ned for sanser, tanker og følelser og havde det som om, de slet ikke kunne bevæge sig, på trods af at følelsen af frygt boblede over inde i dem. Det er en almindelig og menneskelig reaktion på en oplevelse, som er overvældende og umenneskelig. Når de efterfølgende skal have en hverdag til at fungere, er det som om, kan de reaktioner vise sig i situationer, hvor de virker unødvendige. Og det kan se ud som vrede, uro, modstand og trods i klasselokalet eller i frikvarteret.

Forståelse er det bedste værktøj i forhold til regulering af kaotisk adfærd hos et traumatiseret barn. Hjælp barnet med at sætte ord på den indre tilstand, og vær barnets allierede i at finde metoder til selvregulering. Det kan være en god ide at skabe rum til pauser, hvor barnet kan få udløst den overboblende energi med støtte til regulering fra en voksen. Det kan for eksempel være med en øvelse, hvor barnet starter med at spænde alle muskler i hele kroppen, ligesom en rå spaghetti, for så at afspænde alle muskler ligesom en kogt spaghetti. Eller strække sig så højt op i luften som et træ, for derefter at krybe sammen som en lille bitte busk. Kropskontakt kan også være en god ide: en beroligende hånd på skulderen, eller klappe-kage-leg med hænderne. Det er dog altid vigtigt at spørge og/eller forberede barnet på berøring.