Debat: Måske er det fordi, man slet ikke ønsker at have pensionister med i foreningen?

Publiceret

Bemærkninger til læserbrev i Folkeskolen nr. 06

Jeg finder ligesom Emil Johannes Kestler ikke, at det er ordentlighed at lave regler (for kontingentfrihed for pensionister, red.) om med tilbagevirkende ikrafttrædelse, hvilket jeg også har fået bekræftet hos Retsrådgivningen.

Her siger man, at man så har pligt til personligt at give de berørte besked, dvs at det ikke er nok at skrive det i Folkeskolen, da det ikke kan forventes at pensionister er hjemme og læser alt deri.

Desuden har jeg også som Emil Johannes Kestler, anbefalet andre kolleger at blive i foreningen, da de jo var kontingentfri fra deres 75. år.

Men måske er det fordi, man slet ikke ønsker at have pensionister med i foreningen, at man har besluttet dette i hovedstyrelsen!

Hvor kan man finde foreningens regler?

Jeg har som formanden skriver ingen problemer med selve beløbet, hvilket nogen enlige måske kan have, men selve princippet er ikke i orden.

En aftale er en aftale, som ikke uden videre kan laves om af den ene part, hvorfor jeg har henvendt mig først til Tænk, hvor man ikke var inde i foreningsloven og derfor henviste til Retsrådgivningen. Ingen af stederne fandt man det i orden med ændringer med tilbagevirkende ikrafttræden. Retsrådgivningen gjorde opmærksom på at der i foreningsretten netop er et værn mod regler med tilbagevirkende ikrafttræden, at man er behørigt underrettet om ændringen, hvilket man ikke er ved en oplysning derom i Folkeskolen.

Jeg har på opfordring fra min kreds, som jeg har haft sendt et brev til om min opfattelse af denne sag. På deres anbefaling har jeg sendt min mail videre til et hovedbestyresmedlem Niels Lynnerup. Efter en måned har jeg endnu ikke modtaget svar.

Jeg finder i allerhøjeste grad at dette er mangel på ordentlighed at lave en sådan vedtagelse med tilbagevirkende ikrafttræden efter i mange år at have oplyst om kontingentfritagelse fra det 75. år på seniorkurser og lignende.

Svar fra Jørn Kokkendorff, Fraktion 4’s medlem af Hovedstyrelsen

Kære Birgitte

Tak for din henvendelse.

Lad mig først understrege, at pensionisterne er en vigtig og ønsket del af foreningen. Vi pensionerede medlemmer er et stort aktivt både centralt og lokalt, hvor vi bidrager aktivt til både de fagpolitiske drøftelser og til de sociale arrangementer, som de lokale fraktion 4-bestyrelser/arbejdsgrupper arrangerer. Det giver værdi, at vi alle medvirker til at bevare det faglige fællesskab, som man har oplevet i sit aktive lærerliv, og det giver værdi, at vi fortsætter med at lære af hinanden på tværs af generationer. Det gør os alle klogere.

Beslutningen om at lade tidspunktet for kontingentfritagelse for fraktion 4 følge den senere pensionsalder blev truffet på kongressen i 2019. Ændringen trådte efterfølgende i kraft i januar 2021.

Det blev bragt op som et ønske fra nogle af deltagerne på Fraktion 4’s årsmøde i 2019. Der er nogle kredse, hvor det beløb, der bruges på arrangementer for fraktion 4, er afhængigt at kontingentindtægterne fra fraktion 4 medlemmerne. Det var årsmødedeltagere fra nogle af de kredse, der bragte ønsket op for på den måde at få mulighed for at lave flere arrangementer.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Reglerne for pensionister kan findes på Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Der er et link på forsiden til ”Særligt for pensionister”. Her fremgår det, at medlemmer af fraktion 4 betaler et reduceret kontingent, og at du automatisk bliver kontingentfri 12 år efter folkepensionsalderen. Tidligere betalte medlemmer af fraktion 4 kontingent til og med den måned, de fyldte 75 år.

Jeg er ærgerlig over, at der ikke blev sendt et medlemsbrev om kongressens beslutning om at lade tidspunktet for kontingentfritagelse følge den senere pensionsalder. Fraktion 4 skulle have været underrettet behørigt, og både regler og ændringer skal naturligvis være tydelige og gennemskuelige for medlemmerne. Foreningen er siden blevet bedre til at orientere pensionistmedlemmerne om væsentlige ændringer/tiltag – eksempelvis om den kollektive indmeldelse i Faglige Seniorer og om åbning for tilmelding til seniorkurserne.

Med venlig hilsen

Jørn Kokkendorff, Fraktion 4's medlem af Hovedstyrelsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.