Thomas Aastrup Rømer får Trykkefrihedsselskabets pris for at stå vagt om dannelsen

Få måneder efter hans fyring fra DPU hædrer Trykkefrihedsselskabet den pædagogiske filosof med Sappho-prisen

Publiceret Senest opdateret

Det danske forening Trykkefrihedsselskabet giver sin årlige hæderspris Sappho-prisen til skoleforskeren, pædagogisk filosof og debattør Thomas Aastrup Rømer . Det sker den 11. marts, et par måneder efter at han og syv andre blev afskediget fra DPU, Aarhus Universitet, hvor han har forsket og undervist.

"Thomas Aastrup Rømer modtager Sappho-prisen 2023 for kompromisløst at holde fast i forskningsfriheden og den enkelte forskers ret til at indgå i en åben og udogmatisk diskussion i såvel det pædagogiske forskningsmiljø som i samfundsdebatten. Thomas Aastrup Rømers omfattende forskning har igennem en årrække givet og giver fortsat kvalificeret modspil til de seneste årtiers tiltagende åndløse målstyring i uddannelsessystemet på bekostning af den dannelsestradition, der har været bærende for det danske demokrati og folkestyre."

Sappho-prisen

Trykkefrihedsselskabets ytringsfrihedspris, Sappho-prisen, gives til en person, der har udvist uforfærdethed og kompromisløshed i kampen for det frie ord.

Med prisen følger en skulptur af digterinden Sappho - symbolet på ukonventionel frihedstrang og menneskeligt ligeværd. Skulpturen er skabt af kunstneren Uwe Max Jensen.

Trykkefrihedsselskabet af 2004 er en dansk forening, der med egne ord "har til formål at beskytte det frie ord, hvor det trues". Selskabet har især markeret sig med kritik af islamisme, som det ser som tidens største trussel mod ytringsfriheden.

Kilde: Trykkefrihedsselskabet og Wikipedia

"Det er meget pinligt for Aarhus Universitet, at en af de centrale begrundelser for prisen vedrører 'forskningsfriheden'.- Og det er også meget pinligt for DPU, at en anden af de centrale begrundelser angår mit arbejde med at forsvare Danmarks pædagogiske og demokratiske tradition imod den skolereformsfilosofi, som DPU’s ledelse jo netop er stor tilhænger af", lyder Thomas Rømers egen kommentar på Facebook.

Foruden sin intense deltagelse i debatten om både grundskole, forskningsfrihed og coronanedlukninger har Thomas Rømer som DPU-forsker udgivet et stort antal bøger. Sammen med professorerne Svend Brinkmann og Lene Tanggaard satte han i bogen 'Sidste chance' spørgsmålstegn ved, hvordan vi fortsat kan værne om begrebet “dannelse” til fordel for effektmåling og mere synlig læring. Og sidste år udgav han moppedrengen ”Skolens Formål”, hvori han gennemgik formålsparagraffens historie.

”Linjen er, at formålet faktisk ikke ændrer sig radikalt. Formuleringerne har hele tiden rod i kulturpædagogiske dialoger, og det bliver justeret og omorganiseret, men i virkeligheden er det netop det, der kendetegner en god skoletradition, at det grundlæggende formål på en måde er konstant. Til gengæld ændrer måden, man forstår ordene, sig. Og ikke mindst måden man bruger dem politisk”, forklarede han i et interview.

Prisoverrækkelsen finder sted lørdag den 11. marts kl. 15 i Vartov i København. Tilmelding kan ske her

(Rettet 4/2: Der stod tidligere, at Rømer er den første danske prismodtager siden 2008. Det er ikke korrekt/red.)