OK24

Gordon Ørskov Madsen foran KL-huset tidligere i forhandlingsforløbet. Med de afsluttende statslige forhandlinger kan de kommunale forhandlinger komme i gang.

DLF: Det er en aftale med mange kompromiser - men vi kan være tilfredse

Undervejs har statens forhandlere stået langt fra hinanden, og dagens aftale indeholder mange kompromiser, "men det til trods står vi med et resultat, jeg synes, vi kan være tilfredse med”, siger lærernes formand. 

Publiceret Senest opdateret

Efter en uges intense forhandlinger i Finansministeriet er CFU, som repræsenterer ansatte,  og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som arbejdsgiverpart nået til enighed om en aftale for ansatte på statslig overenskomst om en økonomisk ramme på 8,8 procent.

Rammen på det statslige område udstikker den økonomiske ramme for de kommende forhandlinger for ansatte i kommuner og regioner. 

Derfor har størrelsen på rammen været den helt store knast i forhandlingerne, siger formand Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

”Det har været lange og svære forhandlinger, der har været præget af, at vi står i en situation med stor usikkerhed om den fremtidige økonomi og udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi har stået langt fra hinanden, og det er en aftale med mange kompromiser, men det til trods står vi med et resultat, jeg synes, vi kan være tilfredse med”, siger lærerformanden i en pressemeddelelse.

Han fremhæver lønstigninger for medarbejderne i staten på 7,4 pct. over de kommende to år, hvoraf hovedparten udmøntes allerede 1. april 2024, såfremt aftalen stemmes igennem.

Hvem er på statsoverenskomst?

Ikke ret mange medlemmer af Danmarks Lærerforening er direkte ansat i staten. Men en række grupper er alligevel ansat på en overenskomst forhandlet med staten som arbejdsgiverpart. 

Det gælder alle lærere mv. på frie grundskoler, herunder også private gymnasiers grundskoler, hvor det er DLF, der forhandler overenskomsten. Det gælder også lærerne på de Frie fagskoler og en lang række undervisere på sosu-skolerne, nemlig dem med baggrund som folkeskolelærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller jordemødre. Og lærerne på Røde Kors' asylcenterskoler.

Der er også en del med lærerbaggrund ansat i Børne- og Undervisningsministeriet og de tilhørende styrelser og på professionshøjskolerne, herunder CFU'erne.

Den resterende ramme skal blandt andet gå til midler til organisationsforhandlinger, skabe bedre rammer for tillidsrepræsentanternes arbejde og sikre bedre barselsvilkår. 

”Aftalen omfatter en reallønsfremgang på 2,5 procent over de næste to år, og langt størstedelen udmøntes, så snart overenskomsten træder i kraft. Det kommer medlemmerne til at kunne mærke. Det er klart, at vi ikke med denne aftale får indhentet alt det tabte efter flere år med rekordhøj inflation, men vi kommer et godt stykke vej, og så bygger vi ovenpå ved OK26”, siger Gordon Ørskov Madsen.

De afsluttende kommunale forhandlinger har været udskudt, da de statslige forhandlinger har trukket ud.

Nu ventes forhandlingerne på det kommunale område at fortsætte i den kommende uge, hvor også de afsluttende regionale forhandlinger ventes at gå i gang.