Anmeldelse

Introduktion til sensitive børn

Letfordøjelig introduktion til sensitivitet

Ifølge bogens forfattere har disse i denne bog samlet de væsentligste pointer fra forgængeren, ”Sensitive børn”, der udkom sidste år. Ifølge anmelderen får man meget for pengene.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I de seneste år er der i medierne kommet et øget fokus på sensitive mennesker. Debat har det også skabt. For på den ene side kan en forståelsesramme eller forklaringsmodel som en diagnose eller et personlighedstræk bidrage til en mere nuanceret forståelse og skabe nye handlemuligheder. Men på den anden side kan netop ønsket om at sætte mennesker i kasser også virke stigmatiserende, skabe begrænsninger og risiko for at overse for eksempel psykiske lidelser.

Fakta:

Titel: Introduktion til sensitive børn

Forfatter: Athina Delskov og Lene Sonne

Pris: 99,95

Sider: 104

Forlag: Aronsen

At være særligt sensitiv er ikke en diagnose, men et ”personlighedstræk” der betyder, at man ”bearbejder sanseindtryk med flere nuancer og større dybde end andre”. ”Introduktion til sensitive børn” henvender sig til forældre, bedsteforældre og øvrig familie, men indeholder også bidrag til diverse fagpersoner med ønsket om et samarbejde om ”at skabe den rigtige forståelse af barnet”.

Efter en introduktion til bogen indføres læseren kort i det særligt sensitive personlighedstræk. Herefter følger et spørgeskema med udsagn karakteristiske for sensitive børn. Dette skal ses som et arbejdsredskab, der kan belyse, om og hvordan barnet er særligt sensitivt. Her er tillige en QR-kode, så skemaet kan udfyldes online.

De næste to kapitler henvender sig primært til forældre, der gives viden og anbefalinger, i forhold til hvordan de bedst støtter deres sensitive barn. Bogens sidste kapitler henvender sig med pædagogiske principper til blandt andre pædagoger i daginstitutioner og lærere i skolen.

Uanset om man anerkender det sensitive personlighedstræk eller ej, er det vel indiskutabelt, at nogle børn virker mere følsomme end andre. Personligt mener jeg, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt et spørgeskema er et tilstrækkeligt nuanceret redskab til at kunne fastslå et personlighedstræk – og om man skal dette? Med dette in mente, så giver denne bog en god viden og yderst anvendelige anbefalinger til, hvordan jeg som fagperson kan tilgodese og hjælpe netop disse børn og unge. ”Introduktion til sensitive børn” er en velskrevet og relevant bog, der kan læses af alle, der ønsker en god introduktion på relativt få sider.