Bachelorprojekt

Arbejde med litteratur i specialundervisning

Lea Lyngholm Vinding er indstillet til Lærerprofession.dk for sit bachelorprojekt om arbejdet med litteratur i specialundervisning.

Lektor Bo Birk Nielsen fra UCN har indstillet Lea Lyngholm Vinding til en pris for hendes bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Projektets fokus viser nye veje i for hold til at arbejde med litteratur i en kontekst, som der ikke er særlig belyst i anden forskning.

Projektets metode er systematisk og praksisnær og bygger på nyeste forskning om litteraturundervisning i grundskolens almene undervisning. Denne viden redidaktiseres og undersøges i en ny kontekst (specialundervisning)."

Lea Lyngholm har undersøgt, hvordan hun som lærer i et segregeret specialtilbud kan tilrettelægge undersøgende litteraturundervisning med elevernes oplevelse og forståelse for øje.

Hent projektet her:

Undersøgende litteratur-undervisning med elever i et segregeret specialtilbud (pdf)

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.