Anmeldelse

Informationssøgning til bachelorprojektet
Informationssøgning til bachelorprojektet

Begrænset hjælp til informationssøgningen

Ny bog vil hjælpe med bachelorprojektet, men har desværre betydelige mangler.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Trine Toft har med denne udgivelse formået at skrive en kort og læsevenlig bog for professionsbachelorstuderende om informationssøgning i forbindelse med bachelorprojektet. Formålet med bogen er at lette arbejdet omkring selve opgaveskrivningen og imødekomme de studerendes behov. Bogen skal yderligere give værktøjer til den mest basale informationssøgning.

Fakta:

Titel: Informationssøgning til bachelorprojektet

Forfatter: Trine Toft

ISBN: 9788759316382

Pris: 120

Sider: 106

Serie: Studieteknikserien

Forlag: Samfundslitteratur

Det skal her nævnes, at forfatteren påstår, at faget metode er en del af pensum alle steder – hvilket ikke er korrekt. Faget eksisterer for eksempel ikke på hverken læreruddannelsen eller pædagoguddannelsen. Men af denne grund kan man så også sige, at en bog som denne har endnu mere relevans.

Bogen indledes med en guide til udvælgelse af emner og problemformulering. Man kan diskutere, om det giver mening i forhod til bogens formål.   

Der bruges en del plads på introduktion til folkebiblioteket og bibliotek.dk – man kan diskutere, om det er nødvendigt. Afsnittet om emnesøgning burde i så fald være blevet mere uddybet, da det her virker meget uoverskueligt.

Da bogens målgruppe er professionsbachelorstuderende, der er i gang med at skrive deres bachelorprojekt, bør afsnittet om kildekritik være unødvendigt.

Afsnittet om databaser er derimod yderst relevant, da det ofte er her, de studerende kommer til kort. Dog ville det have gjort overskueligheden lettere, hvis man havde brugt det samme søgeord hele vejen igennem som eksempel.

Konkrete eksempler på søgekriterier giver ikke mening, når det handler om internettet, da det udvikler sig så hurtigt. Det skal være mere generelt, hvis det skal give mening. Målgruppen – de er unge og er vant til at bruge nettet.

Powered by Labrador CMS