Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds afholder den ordinære generalforsamling, torsdag den 17. juni 2021 kl. 16 i Jernløsehallen. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 10. juni. Vi starter med spisning/sandwich. Tilmelding til spisning hos TR eller kredskontoret senest 10. juni.

Start dato: 17. juni 2021
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 26. april 2021