Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 10. juni 2021 kl. 16.30. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9. Generalforsamlingen afvikles virtuelt via Teams som følge af covid-19. Der vil i løbet af maj måned blive udsendt nærmere information herom. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 27. maj kl. 10.00. På kredsstyrelsens vegne Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 10. juni 2021
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 28. april 2021