Gratis foredrag med Heine Andersen om forskningsfrihed

Gratis foredrag med Heine Andersen om forskningsfrihed

DPU Debat inviterer alle interesserede til et gratis oplæg om forskningsfrihed af professor emeritus, Heine Andersen. Lokale A210, Tuborgvej 164 kl. 14-16. Tilmelding er ikke nødvendig. Se mere info på facebook begivenheden: https://www.facebook.com/events/3542756542464753/ Abstract fra Heine: "Danske universiteter er blandt de mest udemokratiske og topstyrede i den demokratiske del af verden. Danmark befinder sig nær bunden blandt EU-lande, når det gælder akademisk frihed. En evaluering af universitetsloven i 2009 pegede på manglende medindflydelse som et alvorligt problem ved danske universiteter. Forskere har i årevis været underlagt mundkurvskontrakter, basismidler anvendes i vidt omfang til medfinansiering af udefra bestemte emner, der sker ulovlige fyringer, og tenure (fast ansættelse) findes ikke. To tredjedele af forskerne er ansat på korte åremål og har ringe indflydelse på valg af emne, metoder mv. Det skader forskningen og dens troværdighed og dermed almindelig oplyst demokrati. I mit foredrag vil jeg gennemgå, hvad forskningsfrihed er, og hvorfor det bør være en bærende værdi i oplyste demokratier. Jeg vil også komme ind på, hvorfor der der så alvorlige problemer som der er, og hvad den historiske baggrund er. Afslutningsvis vil jeg drøfte om der er udsigter til forbedringer, og hvordan de eventuelt kan realiseres".

Start dato: 28. februar 2020
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/3542756542464753/
Pris: 0

Oprettet: 19. februar 2020