Generalforsamling i Herlev Lærerforening Kreds 23

Generalforsamling i Herlev Lærerforening Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16 - 18 Generalforsamlingen afholdes virtuelt, hvis forholdene ikke er til at afholde den fysisk. Kan vi samles fysisk afholdes den i Herlev Medborgerhus. Nærmere information om de praktiske forhold følger senest med udsendelse af den endelige dagsorden. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Evt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen til kredsens mail 023@dlf.org Vi har brug for tilmelding hvad enten generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt. Fysisk - for at vurderer antal i forhold til begrænsninger ved evt. forsamlingsforbud. Virtuelt med email - for at kunne sende en indkaldelse til onlinemøde eller lignende. Tilmelding foregår ved at sende en email til 023@dlf.org med angivelse af navn og evt. arbejdsplads Mvh. Styrelsen i Herlev Lærerforening

Start dato: 17. marts 2021
Hjemmeside: http://www.herlevlaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 4. februar 2021