Generalforsamling i Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 11. juni 2021

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d 11. juni 2021 kl. 17 på Ramløse skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskaber 5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. evt. Valg, jf. § 8 7. Eventuelt Indkomne forslag skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hold øje med kredsens hjemmeside om eventuelle ændringer i arrangementet grundet Covid-19.

Start dato: 11. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 26. april 2021