Børn- og ungerådmand:
Lærere og elever bør kun gå i skole fire dage om ugen

Odense Kommune undersøger lige nu mulighederne for en fire dages arbejdsuge. Og børn– og ungerådmand Susanne Crawley Larsen mener, det også kan gælde lærere og elever i byens skoler.

Publiceret Senest opdateret

I går fulgte økonomiudvalget i Odense et stærkt ønske fra den radikale Susanne Crawley Larsen og besluttede at igangsætte en analyse og vurdering af muligheden for fire dages arbejdsuge for medarbejderne i kommunen.

”Det skal ikke kun være administrative medarbejdere. Vi skal også afsøge muligheden for dagplejere og lærere”, siger Susanne Crawley Larsen og er parat til at gå endnu videre og arbejde for, at også elever kan få en fire dages skoleuge.

Find metoder til at bevare lysten til at lære

”Det skal jo passe sammen”, siger hun. ”I Odense kan vi se, at jo ældre børn bliver, jo mindre fedt synes de det er at gå i skole. Man må begynde at arbejde på, om et skoleskema kunne se ud på en anden måde. Det kunne være en dag om ugen, hvor man havde onlineundervisning. En dag om ugen, hvor man har tid til måske at lave frivilligt arbejde eller til at passe et fritidsjob”.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen har fået iværksat en analyse og vurdering af mulighederne for en fire dages arbejdsuge i Odense - nu vil hun arbejde for, at også eleverne kan få en fire dages-uge..

Hun fortæller, at Odense Kommune endnu ikke har meldt ind, hvilket velfærdsområde byen ønsker at deltage i et frihedsforsøg med, men det er ikke sikkert, at det bliver skoleområdet. Alligevel mener hun, at tanken om et anderledes skema, som kunne indbefatte eksempelvis fire dages skoleuge, kan blive en realitet.

”Jeg vil starte med at tage en snak i Børn- og unge-udvalget. Her bliver man nok mødt med, at det ikke kan lade sig gøre. Men det kan det tit, når man begynder at tænke over det og snakke om det”, siger hun.

Her har de unge det godt

I det hele taget er hun optaget af at have fokus på et langsommere liv. I Odense har kommunen gennemført en undersøgelse af de unges liv, og resultaterne er på mange områder nedslående, fortæller Susanne Crawley Larsen.

Fire-dages-uge i Odense

På initiativ fra Susanne Crawley besluttede økonomidudvalget i Odense i går:

" at igangsætte en bred afdækning og analyse af, hvordan og med hvilke værktøjer det er muligt at i endnu højere grad at tilrettelægge en fleksibel arbejdsuge for alle medarbejderne i Odense Kommune - blandt andet ved hjælp af en fire dages arbejdsuge.

Analysen skal kortlægge de gevinster, der er forbundet med en mere fleksibel arbejdsform i både et arbejdsgiver- og arbejdstagerperspektiv, herunder i forhold til produktivitet og effektivitet samt muligheder for at skabe større trivsel, øget mental sundhed og balance mellem arbejde og familieliv.

Desuden skal analysen belyse øvrige afledte samfundsmæssige effekter – eksempelvis i forhold til rekruttering, fastholdelse, forbrug, klima og bosætning".

Se hele dagsordenpunktet

”Unge føler sig presset på alle fronter til at præstere - i skolen, på fritidsjob, til at rydde op på deres værelse De skal hele tiden præstere, men undersøgelsen viser også to ret dejlige ting: nemlig, at der er to steder, hvor de unge føler, de har det godt i dag. 1: I deres seng, hvor de spiser, har venner på besøg og sover og 2: Hos deres bedsteforældre”, siger hun og peger på, at det er med til at overbevise hende om, at skal unge mentale sundhed forbedres, så skal der skabes et langsommere liv for både børn og familier.

”Behøver man at gå i skole fem dage? Kunne det være nok med fire? Behøver man at møde kl. 8, når man er teenager? Tør vi spørge os selv, om barndommen har værdi i sig selv, og der faktisk ikke er så meget, man skal nå – andet end finde ud af, at blive et helt menneske og have gode venner, når man bliver ældre”, spørger Susanne Crawley.

”Jeg tror et langsommere liv er et svar på et bedre liv. Måske kan vi på den måde få de sidste 20 procent med. Jeg tror, at tid er nøglen. En anderledes tid, end vi har nu”.