DLF mener klart, at Landsrettens dom er forkert, så vi forventer, at den bliver ændret af Højesteret, siger konsulent i DLF Steen Dam

Pas på ved overflytning til anden skole

Lærere, der søger overflytning til anden skole i kommunen, skal passe gevaldigt på. En lærer har oplevet at blive fyret med 14 dages varsel, fordi hun havde søgt over på en anden skole i stedet for at søge overflyttelse. DLF vil have sagen i Højesteret.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En lærer fik stilling på en anden skole i kommunen. Hun havde 13 års anciennitet og skulle blot overflyttes, da hun jo allerede var ansat på en skole i kommunen. Men læreren fik af sin leder at vide, at hun skulle ansøge om afsked fra den skole, hun rejste fra. Det gjorde hun. Ved overflytningen fik hun et skema, hvor der var sat kryds ved "ansat med prøvetid". Hun skrev under. Kort tid efter overflyttelsen, blev læreren syg, og en måned derefter opsagde kommunen hende med 14 dages varsel med begrundelsen, at hun er prøveansat. DLF vandt sagen i byretten. Læreren fik fuldt medhold, og kommunen blev dømt til at betale løn for de seks måneders afskedigelsesvarsel, som hun var berettiget til. Men kommunen ankede, og i Landsretten tabte DLF. "Det er en principiel sag, som DLF vandt i Viborg Ret. Kommunen ankede dommen, og i Vestre Landsret tabte foreningen. Ved Landsretten trådte KL ind i sagen på kommunens side. Vi ser i flere sager, at KL prøver at rykke nogle grænsepæle. Det er meget tydeligt, og derfor skal lærerne passe på i overflyttelsessager", siger Steen Dam, der er konsulent i DLF. Han råder lærerne til at udforme deres ansøgning, så det klart fremgår, at de søger overflytning til en anden skole i kommunen. De bør ikke skrive, at de ansøger om at blive ansat i en stilling. DLF fraråder lærere at søge afsked fra den hidtidige skole i sådan en sag, og de må aldrig skrive under på et dokument, hvor der står, at de er ansat på prøve. Hvis man er tvivl om noget, skal man kontakte sin kreds. "Ved en overflytning mister man ikke sin anciennitet, men vi oplever, at nogle bliver lokket til at søge afsked, når de bliver overflyttet til et andet job i kommunen. DLF mener klart, at Landsrettens dom er forkert, så vi forventer, at den bliver ændret af Højesteret", siger Steen Dam. "Som overflyttet lærer har man ikke ny prøvetid. Man er jo allerede ansat i kommunen. Derfor er det en principiel sag. Det er tydeligt, at KL arbejder på, at domstolene skal anse lærere for at være ansat på den enkelte skole og ikke i kommunen, som det er nu. DLF ser lignende problemer opstå overalt i landet. Det tager vi som tegn på, at KL rådgiver kommunerne på en måde, som undergraver lærernes ansættelse ved kommunen". Steen Dam fortæller, at det jo ellers fremgår af folkeskoleloven, at lærernes arbejdsgiver er kommu-nalbestyrelsen. Men indtil Højesteret har talt, bør lærerne søge rådgivning hos kredsen, hvis de vil overflyttes til en anden skole