Tilde Kaufmann er lærerstuderende og ordblind. Hun føler sig helt på niveau med sine medstuderende, når hun har adgang til hjælpemidler som AppWriter og Nota.

Markant flere lærerstuderende har funktions­nedsættelser:
Tilde er en af dem

I 2010 havde Uddannelses- og Forskningsstyrelsen registreret 317 studerende med funktionsnedsættelse. Ti år senere var tallet steget til 1377.  Lærerstuderendes Landskreds kæmper for, at studerende med funktionsnedsættelser får hurtigere hjælp end tilfældet er i dag. 

Publiceret Senest opdateret

Da Tilde Kaufmann var i praktik som lærer, var noget af det første, hun sagde til sine elever, at hun er ordblind.

”Alle de ordblinde jublede. De kunne spejle sig i det. Skriver jeg en fejl på tavlen, så griner de ad mig. De har godt af at se, at Tilde også kan lave fejl”, siger Tilde Kaufmann, som læser på 4. årgang på læreruddannelsen på Absalon i Roskilde.

Tilde Kaufmann er langt fra den eneste lærerstuderende, som har en funktionsnedsættelse. Tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen viser, at antallet af lærerstuderende med funktionsnedsættelser på ti år er steget markant. I 2010 havde 317 studerende funktionsnedsættelser. Ti år efter var tallet steget til 1377. Det har ikke været muligt at få tal fra de seneste år.

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds Anneline Larsen understreger, at der over alt i samfundet og på tværs af alle de videregående uddannelser sker en stor stigning i antallet af mennesker med funktionsnedsættelser .

”Det vigtigste for os i Lærerstuderendes Landskreds er, at dem der går på læreruddannelsen har forudsætningerne og mulighederne for at blive dygtige lærere, og det mener vi ikke en funktionsnedsættelse bør stå i vejen for”, siger Anneline Larsen.

Hjælpemidler giver lighed

For Tilde Kaufmann har ordblindhed været en del af hendes opvækst. Både hendes forældre og hendes storebror er ordblinde.

”Det er genetisk. Derfor har det været svært at få hjælp derhjemme”, siger hun.

Hun har gennem sin skolegang og senere som lærerstuderende fået specialpædagogisk støtte, der skal sikre, at hun kan uddanne sig på lige fod med andre. Tilde Kaufmann har adgang til programmer som AppWriter, hvor hun får hjælp til at læse og skrive gennem en række funktioner som ordforslag, oplæsning og tale til tekst. Hun bruger også Nota, som er et bibliotek med bøger for mennesker med syns- og læsehandicap. Og hun har  studiestøttetimer, hvor hun får hjælp fra en underviser på læreruddannelse

”Nota er den største hjælp i hele verden. Her får jeg læst studiebøgerne op, og så kan jeg faktisk gøre noget andet samtidig”, siger hun.

Lærerstuderendes Landskreds kæmper for, at alle kan få adgang til eksempelvis Nota.

”Der er mange støttemuligheder, hvor vi bør se på, om man ikke kan give det kollektivt, i stedet for at hver enkelt skal søge. Det skaber nemlig unødvendigt bureaukrati”, lyder det fra Anneline Larsen.

Tilde Kaufman har ikke oplevet, at det var svært at få adgang til hjælpemidlerne på læreruddannelsen. Men folkeskolen.dk/lærerstuderende har talt med flere studerende, som har haft store udfordringer med at få specialpædagogisk støtte (SPS), når de har fået en diagnose – især når det er sket senere i livet.

Lærerstuderendes Landskreds er meget opmærksom på problematikken.

”Lige nu oplever mange studerende med funktionsnedsættelser lange ventetider for at få den rette hjælp. Det mener vi er for dårligt. Der er også flere, som har modtaget støtte på deres ungdomsuddannelse, som ikke automatisk får støtten med videre, når de starter på læreruddannelsen. Så skal de igennem en besværlig ansøgningsproces på ny. Det er jo helt tosset”, mener Anneline Larsen.

Tilde kan hjælpe ordblinde elever

Antallet af studerende, der får SPS-støtte på de videregående uddannelser er steget markant. I 2018 fik 10.065 specialpædagogisk støtte. Tallet var i 2022 steget til 18.663, viser tal fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

Tilde Kaufmann tager undervisningsfagene dansk, engelsk og historie. Hun føler, at hun er helt på niveau med sine medstuderende, når hun har adgang til hjælpemidlerne.

Hun føler faktisk, at hun har en fordel, når hun underviser, fordi hun i højere grad har forståelse for eleverne, der har funktionsnedsættelser.

Antal lærerstuderende med funktionsnedsættelser fra 2010 til 2020 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

”Jeg har lige haft et barselsvikariat i 5. klasse, hvor der var to ordblinde og to, som var lige på kanten. I stedet for at spørge mig, hvordan de skal stave til et ord, så spørger de, hvordan jeg husker, hvordan man staver til ordet. For når man er ordblind, er det en helt anden måde, man lærer at stave på, og den måde kender jeg”, siger Tilde Kaufman.

Tilde Kaufman blev først diagnosticeret i 6. klasse.

”Det var teknisk set sent. Jeg havde længe følt mig doven og dum. Da jeg fik den her diagnose, kunne jeg være mere i mig selv. Når lærerne vidste, jeg var ordblind, kunne de forklare tingene til mig på andre måder. Det bruger jeg også selv i dag”.

Hun vidste, hun skulle være lærer, da hun i gymnasiet mødte en lærer, der havde blik for, at alle ikke lærer på samme måde.

”Jeg tænkte bare, det er sådan en, jeg vil være. En lærer, der kan differentiere undervisningen og ved, at nogen har behov for at få forklaret det på en anden måde, end de fleste”.