Debat
0   117

Intet svar

Formandens besvarelse af mit læserbrev i Folkeskolen nummer 14, hvor jeg tilkendegav den formodning, at formand og næstformand supplerer DLF-lønnen, er desværre intet svar.

Til støtte for mit synspunkt henviste jeg til to formandsposter (dlf/a og Lærernes Pension), som altså viste sig ulønnede, men min udtrykte formodning gik jo på eksistensen af biindkomster i kølvandet af topposterne i DLF.

Artiklen fortsætter under banneret

Det forblev ubesvaret, og fordi jeg om politikere har lært, at når kortene lægges på bordet, så skal man sikre sig, at samtlige kort er synlige og med billedsiden opad, skal jeg - styrkeforholdet til trods - gentage spørgsmålet.

For god ordens skyld skal jeg understrege: Der er intet kriminelt ved biindkomster, jævnfør højesteretsdommere, og jeg antyder ikke, at DLF's topfolk som bestyrelsesmedlemmer i andre organisationer sidder med hænderne i skødet, men et medlem har omtalt DLF som en elitær sammenslutning med intern solidaritet. Synspunktet smerter og råber efter svar.

Sven Holme Jensen

Nakskov

Svar

Sidst fik du konkret svar på dine konkrete spørgsmål, men da hverken jeg eller andre i hovedstyrelsen har noget ønske om at spille med fordækte kort, får du hermed en oversigt over de foreningsrelaterede opgaver med videre, der udløser honorar til hovedstyrelsens medlemmer.

For formandsfunktionen i Lærernes Centralorganisation modtager jeg årligt 221.700 kroner, og som medlem af Lån & Spar Banks formandskab får jeg 75.000 kroner. I bankens repræsentantskab sidder tre DLF-repræsentanter, som hver får et årligt honorar på cirka 5.000 kroner. Foreningens næstformand er en af de udpegede.

dlf/a's delegeretmøde har valgt fem af hovedstyrelsens medlemmer - heriblandt næstformanden - som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt omkostningstillæg på cirka 10.500 kroner.

I Tjenestemændenes Låneforening er DLF repræsenteret i bestyrelsen af et nu tidligere hovedstyrelsesmedlem, som er indvalgt af låneforeningens repræsentantskab. Funktionen honoreres med cirka 30.000 kroner årligt. Repræsentantskabet har endvidere valgt DLF's næstformand som revisor i låneforeningen, hvilket udløser et honorar af samme størrelse.

Foreningen er også repræsenteret i bestyrelsen for Forbrugsforeningen af 1886 af et tidligere hovedstyrelsesmedlem, som er indvalgt af forbrugsforeningens repræsentantskab. Posten honoreres med cirka 35.000 kroner årligt.

Når foreningen er repræsenteret ved tidligere hovedstyrelsesmedlemmer, skyldes det, at hovedstyrelsens valgperiode ikke er sammenfaldende med valgperioderne i låneforeningen og i forbrugsforeningen. Udskiftning kan derfor først ske ved udløbet af valgperioderne i de to foreninger.

Øvrige funktioner med videre, der udøves af hovedstyrelsesmedlemmer på foreningens vegne, er alle ulønnede. Dog skal jeg for fuldstændighedens skyld nævne, at hovedstyrelsesmedlemmers foredrags- og instruktørvirksomhed ude i kredse med videre honoreres efter en internt fastsat takst på for tiden 500 kroner plus yderligere 350 kroner per times medvirken. Deltagelse i foreningens åbne kurser over en hel weekend honoreres med et fast beløb på 2.000 kroner.

Anni Herfort

formand for DLF


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ