Debat
2   11

Gratis alternativ til "Beregneren" fra Nordicmetrics

Jeg er bekymret for, om min kommune vil indføre Nordicmetrics "Beregneren", og har derfor skrevet en mail til dem, hvor jeg beskriver fordelene ved at bruge et af de gratis alternativer på testogprøver.dk. Står du som lærer i samme situation, er du velkommen til at låne fra mit skriv. Min kommune er en PLF-kommune, så jeg skriver selvfølgelig særligt om, hvilke fordele der er ved at bruge det gratis alternativ på testogprøver.dk ud fra et PLF-perspektiv

Kære XX Kommune

Jeg er lærer og læsevejleder på XX Skole, og jeg har hørt, at min Kommune overvejer at bruge Nordicmetrics ”Beregneren” til at hjælpe lærere i arbejdet med de nationale test. Dette er en personlig henvendelse fra mig.

Artiklen fortsætter under banneret

Min faglige baggrund for at skrive til jer er en Masteruddannelse i Læse- Skrivedidaktik fra Aarhus Universitet Campus Emdrup (det tidligere DPU). Her har jeg skrevet en opgave om de nationale test, og har været personlig i kontakt med en af ejerne af Nordicmetrics før han blev fyret som chefkonsulent for de nationale test i 2011. Under opgaveskrivningen har jeg modtaget vejledning i de tekniske sider af de nationale test fra professor Peter Allerup.

Ganske kort er denne besked, at Undervisningsministeriet nyligt har opstillet et velegnet og gratis dataværktøj til at analysere en klasses testresultater i de nationale test. Jeg beskriver dette værktøj og dets muligheder sidst i beskeden.

Det er min overbevisning, at det IKKE vil give bedre undervisning på skolerne i XX Kommune, at kommunen hyrer Nordicmetrics som rådgiver for skole og lærere i, hvordan de kan forstå og anvende testresultater i de nationale test. Det vil heller ikke være pengene værd, at lærere bliver undervist i at bruge ”Beregneren” fra Nordicmetrics til at analysere testresultater i de nationale test.

Som lærer og borger i XX Kommune er jeg ærgerlig over at se kommunale penge brugt på et produkt, der med stor sandsynlighed ikke vil give bedre undervisning på skolerne. Jeg ved ikke, hvor mange penge XX Kommune påregner at bruge på samarbejdet med Nordicmetrics, men jeg hørte fra Aalborg Kommune, at det koster temmelig mange penge. Aalborg Kommune havde brugt over 20.000 kroner på konsulentbistand fra Nordicmetrics i den indledende fase, og brugte yderligere et meget stort beløb på konsulentbistand under implementering af ”Beregneren”.

Nordicmetrics ”Beregneren” kræver god matematisk forståelse hos lærere

Det er Nordicmetrics forretningsmission at gøre lærere klogere på de nationale test: Men der er ikke ret mange lærere, der er tilstrækkeligt interesserede i matematik til at forstå de meget abstrakte matematiske principper bag de nationale test. Det er heller ikke ret mange lærere, der er tilstrækkeligt teknisk interesserede til at sætte pris på Nordicmetrics kurver og omsætning mellem percentilskala og logittal.

For mange lærere vil Nordicmetrics ”Beregneren” gøre de nationale test endnu mindre attraktive som testværktøj, og gøre det endnu mindre overskueligt at danne sig et overblik over resultaterne af de nationale test for en klasse.

Figur 1 - eksempel på matematiske modeller over et elevresultat opstillet ved hjælp af ”Beregneren”

 

Ovenstående figur har jeg hentet i Nordic Metrics notat ”Opsamling af erfaringer og overvejelser om fremtidig brug af de nationale test i Aalborg Kommune”.  Figuren viser, hvordan Nordicmetrics ”Beregneren” kan opstille et elevresultat i et diagram med farvede kurver, hvor man kan se en elevs resultat på forskellige skalaer.

For mange lærere er sådanne grafer og kurver kun til forvirring. Man skal være meget glad for statistik og tal for at sætte pris på den matematiske information i graferne. Endelig er det usikkert, om Nordicmetrics matematiske kurver afspejler rimelige forventninger til elevernes udvikling over tid.

Usikkerhed på elevniveau

Der er tydelige tegn på, at de nationale test er præget af stor usikkerhed på elevniveau, som kommer til udtryk i markante udsving i testresultater for samme elev ved to tætliggende testninger. Undervisningsministeriet påpeger i vejledningen til de nationale test, at det er vigtigt at tage denne usikkerhed om testresultatet med i betragtning, når man kigger på resultater fra enkeltelever i de nationale test.

Det ser ud til, at den avancerede testteori bag testene er velfunderet teoretisk, men at teorien kommer til kort i mødet med praksis, når testene skal udbredes til flere hundredetusind elever og deres lærere hvert år.

Nordicmetrics mener, at de kan løse disse problemer igennem bedre instruktion at lærerne i de nationale test, og igennem mere oplysning om testenes resultatskalaer. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at skolerne i XX skal lægge tid og penge til at forsøge at realisere Nordicmetrics ideer om, hvordan de nationale test kan blive brugbare i skolen.

Der har været flere kritiske evalueringer af de nationale test, og der er sket store udskiftninger i opgavebankerne i de nationale test. Noget af det, man har opdaget, efter 2011, hvor undervisningsministriet overtog testene er, at testene ikke helt fungerer som beskrevet. Det er fx meget tydeligt, at det adaptive princip i de nationale test har vanskeligheder ved at følge elevens niveau, uden at man skal implementere helt urimeligt vanskelige opgaver i testene.

Der har været flere eksempler i medierne på disse helt urimelige opgaver fx at forklare ordet inkommensurabel i 4. klasse eller denne opgave fra 2. klasse med en sværhedsgrad på 63 “Istanbul har en betragtelig befolkning af kurdere, der stammer fra det sydøstlige Tyrkiet. De anerkendes ikke officielt som minoritet, og man indsamler ikke data om, hvor mange de er. - Giv teksten en overskrift.

Et alternativ til ”Beregneren”, der er gratis og egnet som PLF-data.

Undervisningsministeriet foretager løbende udvikling af brugerfladen i de nationale test, og den nyeste tilføjelse handler om at gøre det mere tilgængeligt for lærerne at se elevernes progression. Det er et simpelt diagram, der giver lærerne overblik over, om elever i en klasse er gået frem eller tilbage siden sidste test.

De nationale tests egen oversigt deler eleverne i en klasse ind i blå og grønne felter. Elever, der er i det grønne felt, er gået frem siden sidste testning, og eleverne i det blå felt er gået tilbage. Denne fremstilling af resultater af de nationale test giver lærerne et fint overblik over hele klassens standpunkt og progression i et øjekast og kan danne baggrund for dialog om testene på skolerne. Det er et dejligt dokument at arbejde med som PLF-data, hvor man har brug for klare og forståelige data til PLF-møder om progression i de nationale test.

I ovenstående eksempel, er der en elev, der scorede jævn ved første testning, og senere på året scorer mangelfuld. Denne elev er værd at have fokus på. I det hele taget giver den grønne og blå oversigt over klassens resultat en klart og tydeligt overblik over klassens progression og standpunkt.

De nationale tests egen fremstilling af standpunkt og progression i de nationale test er tilgængeligt for skoler på hjemmesiden testogprøver.dk - sammen med alle øvrige tests, resultater, udskrifter og vejledninger i de nationale test. Det er nemt, tilgængeligt, smukt, praktisk, informativt og tilmed gratis for skoler at benytte.

Konklusion

Det ville være naturligt for skolerne i XX Kommune at udnytte hjemmesiden testogprøver.dk, som det første skridt mod at implementere de nationale test som data i PLF-samarbejdet. Der er ingen grund til at kigge langt efter dyre løsninger (som Nordicmetrics ”Beregneren”) når det, skolerne i XX Kommune har behov for er, at skolernes læsevejledere og matematikvejledere bliver klædt på til at udnytte de nyudviklede muligheder på de nationale tests hjemmeside testogprøver.dk.

 

Mange venlige hilsener

Marina Norling Jensen - lærer og læsevejleder


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ