on. 31. okt. 2012 kl. 06:45

Ekspert: Sådan er det gode digitale læremiddel

  • Leder for videncenteret Læremiddel.dk Thomas Illum har givet et bud på hvilke muligheder, det gode digitale læremiddel skal give i undervisningen.
    Leder for videncenteret Læremiddel.dk Thomas Illum har givet et bud på hvilke muligheder, det gode digitale læremiddel skal give i undervisningen.
Af: Henriette Baun

Er du usikker på, om de digitale læremidler, du bruger i undervisningen, er gode nok? Ph.d. og leder af videncenteret Læremiddel.dk Thomas Illum giver fire pejlemærker for, hvad det gode læremiddel skal kunne for at understøtte undervisningen bedst muligt.

Det optimale digitale læremiddel er helt overordnet et læremiddel, som gør en forskel i forhold til elevernes læring, fortæller Thomas Illum. Samtidig bør det også være et læremiddel, som hjælper læreren med at skabe en mere effektiv undervisning.

Selvom der er forskel på, hvad digitale læremidler skal kunne i de enkelte fag er der ifølge lederen af videncenteret Læremiddel.dk alligevel nogle pejlemærker for, hvordan det gode digitale læremiddel fungerer.

Disse pejlemærker kan være værd at hive frem, når man overvejer at inddrage et nyt digitalt læremiddel i undervisningen eller vil gå velkendte digitale læremidler efter i sømmene. 

Pejlemærke 1: Har det digitale læremiddel en vejledningsfunktion?
Ifølge Thomas Illum kan det gode digitale læremiddel ses som et  stillads, der understøtter elevernes læringsproces.

"Det er helt afgørende, at didaktiske digitale læremidler støtter undervisningsdifferentiering. Derfor er det godt, hvis det har en vejledningsfunktion i forhold til eleverne, som støtter op omkring deres læreproces", fortæller han.

Pejlemærke 2: Kan eleverne gå på opdagelse og eksperimentere med det digitale læremiddel?
Samtidig fremhæver Thomas Illum multimodaliteten i det digitale læremiddel. Multimodalitet betyder, at der er flere måder at arbejde på - for eksempel med tekst, film, billeder, lydfiler - i det digitale læremiddel, som kan aktivere elevernes læring.

"Det digitale læremiddel bør fungere som en resurse, der gør det interessant for eleverne at gå på opdagelse, eksperimentere og søge ny viden".

Pejlemærke 3: Kan det digitale læremiddel bruges i klassefællesskabet?
Hvis den enkelte elev gennem det digitale læremiddel bliver producenter, så understreger Thomas Illum, at det er vigtigt, at læremidlet i sidste ende kan bruges aktivt i klassefællesskabet.

"Hvis man for eksempel bruger et digitalt læremiddel i procesorienteret skrivning eller læsning, kan det være med til at understøtte, hvad det er eleverne har lavet individuelt, så det derefter kan bearbejdes i klassefællesskabet."

Pejlemærke 4: Kan eleverne sætte deres eget fingeraftryk?
Om et digitalt læremiddel fungerer optimalt i undervisningen afhænger også af en masse ydre faktorer, fortæller Thomas Illum. For eksempel har elevsammensætningen og den type lærer, man selv er, stor betydning.
Men en helt central ting i søgningen efter det optimale digitale læremiddel er, at computeren aldrig bør være anledning til at gøre børnene passive.

"Man ser med mange læringsspil, at eleverne paradoksalt nok bliver passive, selvom der er masser af spilaktivitet. Det er afgørende, at eleverne ikke kun møder digitale udfyldningsopgaver forklædt som spil, men derimod får mulighed for at arbejde kreativt med indholdet og sætte deres fingeraftryk på produktet".

folkeskolen@folkeskolen.dk

Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

Tilmeld dig her
on. 31. okt. 2012 kl. 07:56 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Læreren som didaktiker - ikke forlagene!
Pejlemærke nummer 1, som handler om at der bør være en vejledningsfunktion i materialet, forudsætter at den der har udviklet læremidlet (læremiddelforfatteren) har et indgående kendskab til målgruppens behov for vejledning: Hvad er det for spørgsmål e... Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 11:25 Elisa N.

Godt fokus
Dejligt, at der fokuseres på det gode digitale læremiddel, frem for at det ikke eksisterer. Jeg er meget enig.

Niels Jakob Pasgaard: At noget er didaktiseret behøver ikke betyde, at slagets gang er beskrevet minutiøst, og at læringsmålene er fastlåste. At eleverne ...

Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 11:31 Flemming Ast

Det er rigtige observationer - her er lidt flere
Kan det anvendes til ordblinde, afasi, analfabeter, synshæmmede og ADHD elever.

Det kaldes læsebriller for ordblinde.

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 11:47 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Vejledning uden mål
Thomas Illum beskriver det multi-modale - ikke det multi-modulære. Det multimodale består i anvendelse af forskellige medier i læremidlet.

Ifht. vejledningsfunktionen, så er en vejledning ikke meget værd, hvis den ikke har en idé om hvor den vejledte skal hen. Derfor k...

Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 12:02 Flemming Ast

Vejledning med mål men til elever med handikap
Det er jeg med på. Men handikapdelen er udeladt, som ikke nødvendigvis er en multi-modulær funktion. Tænk på Android Tale til Tekst som nu kommer på dansk. Det er et multi-modalt teknologisk læremiddel til f.eks. søgninger på Internettet, som indgår i... Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 12:56 Elisa N.

Differentierede mål
NJP: Ja, sæt multimodalt ind i stedet for og tilskriv det forkert bøjning. Min mening var den samme.

Mål og vej(ledning) er indbyrdes forbundne, og begge dele skal være beskrevet i en vejledning. Det kan godt lade sig gøre at beskrive et mål på flere niveauer (diff...

Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 13:11 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Differentiering ud fra målgruppen
Hej Elisa

Jeg er enig med dig i, at målene bør være differentierede, og dermed også i at vejledningen bør være differentieret. Målene må nemlig til enhver tid differentieres i forhold til den enkelte elevs forudsætninger.

Men er den enkelte lærer i...Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 20:10 Elisa N.

Læreren som tilrettelægger af sin egen undervisning
Hej Niels Jakob

Det lyder til, vi er helt enige. Læs evt. mit sidste afsnit her: http://www.folkeskolen.dk/517452/sk...

Men jeg tror, vi misforstår hinanden. I artiklen skriver Thomas Illum: "Derfor er det godt, hvis det har en vejledningsfunktion i forhold til eleverne, som stø...Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 21:56 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Jeg ved naturligvis ikke hvad Thomas Illum har ment med 'vejledningsfunktion'. Hvis han mener et kommunikationsværktøj eller lignende, og du mener det samme, er vi alle enige - så er det fint med et vejledningsværktøj i læremidlet - især hvis det skal anvend... Vis hele teksten

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 22:01 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Elisa
Men vi er ikke MEGET uenige - vi har jo begge fokus på, at ansvaret for undervisningen ligger hos underviseren :-)

Klag
on. 31. okt. 2012 kl. 22:46 Elisa N.

Hvad mener du, de skal indeholde? Tænker du blot gode it-læremidler som værende værktøjer uden indhold? Det ville umiddelbart betyde, at lærerne skulle skabe deres indhold selv ud fra ingenting.

Jeg mener, at de digitale læremidler også skal indeholde et didak...

Vis hele teksten

Klag
to. 1. nov. 2012 kl. 07:23 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Jeg mener læremidlerne skal indeholde det, som den enkelte lærer mener de skal indeholde. Så ja, det betyder at lærerne (nogle gange i samarbejde med eleverne) selv skal sammensætte deres indhold. Det betyder dog ikke at det behøver være ud af ingenting - der findes... Vis hele teksten

Klag
to. 1. nov. 2012 kl. 08:24 Elisa N.

Så synes jeg, vi skal spørge lærerne. Har de tid og overskud til at lave alt deres materiale selv (det tror jeg næppe), eller foretrækker de et fleksibelt indhold til fx det interaktive whiteboard, pc eller iPad, som de selv kan bearbejde og videreudvikle på ift. deres e... Vis hele teksten

Klag
to. 1. nov. 2012 kl. 09:40 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Lærerens opgave
Det er muligt at lærerne ikke har tid og overskud til at gøre det, som det vil sige at være lærer. Det er muligt, at de ikke kan nå at opstille læringsmål, at analysere deres målgruppe, at udvælge og skabe indhold, at vælge metoder, at vejlede og stø... Vis hele teksten

Klag
ma. 5. nov. 2012 kl. 16:15 Thomas Illum Hansen

Tak for debatten
Hej Elisa, Niels Jakob og Flemming
God og kvalificerende debat i har haft kørende. Hermed en præcisering af, hvad jeg mente. En vejledningsfunktion er andet og mere end et kommunikationsværktøj uden indhold. De pejlemærker, jeg blev spurgt om, vedrørte didaktiske læ...
Vis hele teksten

Klag
ma. 5. nov. 2012 kl. 17:25 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Selv tak :)
Hej Thomas

Tak fordi du ville uddybe dit standpunkt og kvalificere debatten yderligere.

For nu også at præcisere min argumentation, så har jeg intet imod stilladserende læremidler og vejledningsfunktioner - jeg er blot imod, at de bliver rigide og ufleksible, og ikke tager hø...Vis hele teksten

Klag
ti. 6. nov. 2012 kl. 14:10 Kristian Nøhr Jensen

Konsulent

Til Niels Jacob Pasgaard
Jeg er på en måde stolt over, at du ophøjer læreren til en person, der er kreativ og som har overskud til at se elevernes udvikling fra et didaktisk makroniveau til gulvplan, men sådan er min virkelighed ikke. Jeg vil gerne have hjælp til at planlægge, blive inspire... Vis hele teksten

Klag
ti. 6. nov. 2012 kl. 14:32 Niels Jakob Pasgaard

Lektor

Til Kristian
Hej Kristian

Naturligvis vil du gerne have hjælp til at planlægge undervisningen - som jeg også skriver i min seneste kommentar, må man som lærer ofte søge hjælp og inspiration til undervisningens indhold. Jeg tror dog, at den inspiration man kan få fra kolleg...

Vis hele teksten

Klag

Følg emner

Få nyheder om andre emner direkte i din indbakke. Opret Profil