Gør karriere i at undervise

Karriere handler om at stige til vejrs for eksempel fagligt, ikke nødvendigvis om at få en fin titel

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er mange indianere og få høvdinge i undervisningssektoren. Alligevel er det en god idé som lærer at tænke i karrierebaner.

Det mener Martin Bayer, professor og leder af Roskilde Universitets (RUC) institut for kultur og identitet:

»Der er forskellige karriereveje. Én handler om at blive skoleleder, undervisningskonsulent eller noget andet med en titel. En anden drejer sig om lærerprofessionalisme. Ved at have fokus på de resultater, man opnår fagligt i lærerjobbet, og på at udvikle sin undervisning er man også karriereorienteret«, siger professoren.

Sagt på en anden måde: Det er fint at stræbe efter en stilling et højere trin oppe på den vertikale karrierestige, men karriere handler ikke nødvendigvis om det. Et andet ord for karriere er løbebane. Der kan derfor også være karriere i det, selv om man forbliver på samme stillingsmæssige niveau.

»Du opnår større tilfredshed med jobbet ved at satse på at blive bedre til det og på at gøre karriere i faget. Det er mange lærere og undervisere ikke opmærksomme på. Undersøgelser, som jeg har været med til at gennemføre blandt lærere, viser, at mange bliver ved med at bruge de samme måder at undervise på, når de har fundet noget, der fungerer. Den type lærere tænker ikke i karriere og skaber ikke udvikling«, siger Martin Bayer.

Hvad er det næste trin i min udvikling som lærer? Hvad skal jeg arbejde hen imod? De spørgsmål bør være vitale for alle lærere. Og de bør på skoleledelsens dagsorden.

»Det bør anerkendes og belønnes på lønkontoen, hvis lærere tænker sådan og dermed bliver bedre undervisere i bred forstand. Hvis ikke ledelsen er opmærksom på det, bør lærerne yde en indsats for, at den bliver det«, Siger RUC-professoren.

Skal den nyuddannede lærer, der netop er begyndt at undervise, tænke karriere?

»Nej«, siger Martin Bayer. »Det første år handler det for de fleste om at synke eller svømme. Altså om at overleve i jobbet. Der sker så mange nye ting, og der er så mange udfordringer, at der ikke er plads til at tænke karriere. Men når startvanskelighederne er overstået, bør den faglige udvikling prioriteres højt«.

Tre gode grunde til at tænke karriere:

. Lærergerningen, det at undervise, forudsætter, at man er orienteret mod at udvikle sig, og at man satser på at blive bedre til at bestride kernekompetencerne.

. Karrieretænkning er vejen til øget anerkendelse såvel hos skoleledelsen som i det omkringliggende samfund.

. Er du orienteret mod at blive bedre og lære noget, bliver du mere tilfreds med dit job.

»Det sidste fremgår tydeligt af vores undersøgelser. Der er arbejdsglæde i at have ambitioner for sin undervisning«, siger Martin Bayer, der i en årrække har fulgt en stor gruppe læreres og pædagogers professionslæring og karriereforløb. |