Anmeldelse:

Jette Larsen, tysklærer på Erritsø Fællesskole, pd fremmedsprog
Jette Larsen, tysklærer på Erritsø Fællesskole, pd fremmedsprog

Momo macht mutig!

Momo 9 er her nu og endnu engang med Jacob Chammon og Lore Rørvig som forfatterne bag det farverige, alsidige og ikke mindst omfattende materiale til tysk i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Fakta:

Momo 9

Forfattere: Lore Rørvig, Jacob Chammon

Textbuch/Web: 353,60 kroner

136 sider

Arbeitsheft: 75,30 kroner

80 sider

Lehrerbuch/Web: 1.893,75 kroner

72 sider

Serie: Momo

Forlag: Alinea

Grundtanken bag Momo 9 er ikke anderledes i de foregående Momo-materialer, nemlig at elevens sprog hjælpes bedst på vej med en tydelig stilladsering. Dette sker bl.a. gennem brug af vendinger og chunks, og at der ofte anvendes Cooperative Learning-strukturer for at imødekomme megen mundtlighed i tyskundervisningen. Som noget særligt udmærker Momo 9 sig ved at italesætte Fehlerkultur - at det faktisk er helt i orden at begå fejl, når fremmedsprog læres. At det først og fremmest handler om at kunne og turde kommunikere på tysk, velvidende at fejl sniger sig ind. Det er dog ikke fejlene, der skal have mest opmærksomhed i fremmedsprogtilegnelsen. Det er kommunikationen, som er vigtigst - og dét lægges der op til i Momo.

Med kikkerten indstillet på mundtlighed og samtale og også med en rettethed mod mundtlig (og også skriftlig) prøve trænes eleverne. Dette sker for eksempel gennem opgavetyperne “Gespächsmuskeln trainieren” og “Fragenkatalog”, hvor de i sidstnævnte selv skal formulere spørgsmål til emnerne. For tanken i Momo 9 lader til at være, at i en samtale, skal der spørges, lyttes og svares. Derfor skal eleverne, når de arbejder med bogens fire temaer, selv opstille spørgsmål, som er værd at stille til netop dét tema. Se, dét er en rigtig god idé.

Et plus i Lehrerbuch er, at der ved gennemgangen af hvert kapitel, præciseres hvilke differentieringsmuligheder kapitlet lægger op til. Dette vil typisk være, at teksterne findes i en længere version på den omfattende webdel. En anden kvalitet i lærervejledningen er, at der ved hvert kapitel også tydeliggøres, hvilket grammatisk fokus, der er på spil f.eks. brugen af weil (ledsætning) eller brugen af um…zu (infinitiv) i afsnittet “Sprachlupe”. Dette hjælper, når der skal laves en rød tråd i det grammatiske arbejde og vel at mærke, hvor grammatikken ikke læres særskilt fra det øvrige, men i stedet fremstår som en integreret del af undervisningen.

Tematisk adskiller materialet sig ikke fra så mange andre udskolingsmaterialer. Det kredser om at være ung, at være anderledes, at rejse og om fremtiden. At der kun er fire temaer kan synes noget snævert; til gengæld er de yderst vedkommende og rent faktisk til at tale om for eleverne.

Når en elev kaster sig ud i tysk i udskoling kræver det mod - stort mod endda. Mod til til at fejle, mod til at prøve igen, mod til at tale videre, mod til at kommunikere sit budskab ud. Med Momo 9’s sprogstilladsering og de mange, mange muligheder for at skabe samtale er vi hjulpet i den rigtige retning. Momo macht einfach mutiger!

Powered by Labrador CMS