Anmeldelse

Konstruktive hjælpesamtaler

Aldeles glimrende grundbog i vejledning

Fra et konstruktivistisk udgangspunkt tages læseren med rundt i såvel det teoretiske landskab som de praktiske virkeligheder, de professionelle hjælpesamtaler udspiller sig i.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den favner vidt og bredt, Cato Bjørndals ”Konstruktive hjælpesamtaler”,  der let vil kunne finde plads som grundbogen for studerende og professionelle i vejledningsfeltet.

Fakta:

Titel: Konstruktive hjælpesamtaler

Forfatter: Cato R.P. Bjørndal

Pris: 299,95

Sider: 209

Forlag: Forlaget Klim

Da undertegnede begyndte som uddannelsesvejleder på en folkeskole for 15 år siden, gav min nye chef mig Gunnel Lindhs ”Femmeren”. Og så var det ellers bare at gå i gang. Det gøres næppe med en enkelt bog længere, hvis man vil godt i gang med professionel vejledning. Men med ”Konstruktive hjælpesamtaler” får man på sin vis en tilsvarende grundbog i moderne udgave. Det er et godt sted at starte, hvad enten man er studerende eller ny i vejlederrollen – og også et godt sted at skimmelæse, skulle der en gang imellem gå hverdag og rutine i den i samtalerne.

Bogen er delt i to dele: en første del, der beskæftiger sig med vejlederens faglige fundament, og en anden del, der beskæftiger sig med vejlederens ”konstruktive drivkræfter”.

Forfatterens udgangspunkt er, at der ikke findes enkle svar på, hvordan man skaber gode hjælpesamtaler. Den gode samtale kan tage sig vidt forskelligt ud alt efter kontekst og situation. Men at man som vejleder (rådgiver, mentor, coach …) har ”tilegnet sig et repertoire af alternative handlemåder og besidder dømmekraft til at anvende dette repertoire ud fra varierende behov”.

Velkendte begreber som relationsdannelse, arbejdsalliance, empati, lytteevne, kompleksitet og positivitet gennemgås med vejlederens (i bogen konsekvent kaldet ”hjælperens”) perspektiv og med masser af referencer til aktuel forskning på området.

I anden del forfølges de mere konkrete metoder og redskaber, man kan benytte i samtalerne – eksempelvis perspektivudforskning, spørgsmål, struktur, visualisering og brug af ny teknologi.

Som mange grundbøger før dette kan man efter endt læsning sidde tilbage med masser af spørgsmål inden for de enkelte områder. Gruppevejledning, der i øjeblikket fylder meget i forskellige vejledningssammenhænge, gennemgås eksempelvis på kun 16 sider. Der er dog masser af henvisninger til mere relevant litteratur inden for alle områder, og det er jo en grundbogs præmis, at den ikke kan komme helt ud i alle hjørner. ”Konstruktive hjælpesamtaler” hjælper læseren rigtig godt på vej til et overblik over, hvad der ligger af teoretisk og praktisk viden inden for feltet, og at komme godt i gang med/videre med gode, konstruktive hjælpesamtaler.