Anmeldelse

Skolegang skal være relevant for alle
 - også højtbegavede

Bogen ”Høj begavelse og talent i grundskolen” inspirerer til, hvordan højtbegavede elever hjælpes og kommer til at trives

Publiceret Senest opdateret

 

Bogen ”Høj begavelse og talent i grundskolen” er skrevet i ønsket om at dele erfaringer og give eksempler på arbejdet med højtbegavede elever og elever med særlige forudsætninger og talenter. Bogen inspirerer til, hvordan de hjælpes og kommer til at trives.

Bogens mål er at bistå undervisere og skoler med praktisk vejledning i forhold til elever i den høje ende af intelligensskalaen. I bogen findes praktiske eksempler fra forskellige skoler, der har indarbejdet og imødekommet behovene hos højtbegavede og talentfulde elever. 

Højtbegavede elever med en IQ på 130 adskiller sig - ifølge bogens statement - lige så meget fra normalområdet, som en elev med en IQ på 70. En elev med IQ på 70 opfylder kravene til et specialtilbud og har ofte brug for megen støtte i hverdagen, mens en elev med en IQ på 130 ofte forventes at kunne indgå i en normal klasse uden særlig støtte.

Indledningsvis tager bogen udgangspunkt i folkeskoleloven §1 om folkeskolens formål. Bogen vil minde skolerne om, at de ikke må forsømme en gruppe elever, der på grund af deres høje intelligens kan have problemer med trivsel og selvværd, fordi skolen ikke udfordrer dem tilstrækkeligt.

 Bogens teoretiske udgangspunkt er Vygotskijs idé om zonen for nærmeste udvikling. Det handler om at tage udgangspunkt i elevens forudsætninger og udvikle dem på den baggrund. Læringen må ikke blive for let, for så bliver undervisningen kedelig, ej heller for svært, for så bliver eleven frustreret.

I Danmark er der ingen forskningsbaseret viden om andelen af begavede og talentfulde elever, der ikke får en optimal undervisning og udfordringer nok, men vi kender to grupper elever i folkeskolen: Én der keder sig og reagerer uhensigtsmæssigt på det. Og én, der resignerer og bliver apatisk, hvilket vækker mindre opmærksomhed. De meget intelligente er repræsenteret i begge lejre.

Undervisningsministeriet har derfor udviklet nogle redskaber til tidlig opsporing af elever med høj begavelse til brug på skolernes første klassetrin. Ideen er at identificere og hjælpe de højt begavede tidligt i deres skoleforløb.

Bogens forfattere har stor teoretisk viden og erfaring fra praksis med undervisningen af højtbegavede elever og særlige faglige talenter. Forfatterne giver praktiske råd og vejledning med gode eksempler på undervisningsaktiviteter og differentieringsmuligheder, der hjælper den elevtype i deres skolearbejde. I bogen findes der eksempler på, hvordan talentfulde og højtbegavede elever finder mening i undervisningen.

Fakta

Høj begavelse og talent i grundskolen

Forfattere: Søren Peter Dalby Andersen og Pernille Wulff.

269 sider

249,95 kroner

Klima Zirkus 

Søren Peter Dalby Andersen fortæller, at højtbegavede og talentfulde gerne fuldføre almindelige skoleopgaver hurtigere end deres klassekammerater. Derfor har han ofte suppleret undervisningen med ekstra kopierede opgaver, eller opfordret dem til at hjælpe deres kammerater.

En af elev foreslog, at læreren kunne hænge en snor op i klassen, hvorpå der hænger ekstra opgaver indenfor forskellige fagområder. Opgaverne kunne være opdelt i tre sværhedsgrader. På den måde er opgavesnoren en mulighed for, at alle eleverne kan vælge en opgave, der udfordrer dem. Opgavesnoren åbner for differentiering i undervisningen. Den kan bruges på alle klassetrin.

Projektbaseret læring er en pædagogisk tilgang, hvor elever arbejder med autentiske og komplekse problemer, der åbner mulighed for mange forskellige intellektuelle niveauer. Der er i bogen et eksempel på projektbaseret læring fra en børnehaveklasse i Hvidovre. Det faglige indhold var: ”Hvad et verdensmål”, og hvordan man formidler sin viden om dem på en spændende måde? Det handler også om, hvordan laver man en QR-kode?

Eleverne får her medindflydelse på indholdet af verdensmålene og på hvilke verdensmål, de personligt ønsker at fremme. Der er gode råd til, hvordan undervisningen kan gribes an. 

Bogen åbner også op for, hvordan man kan udvikle en lokal strategi, og hvordan forskellige skoler har implementeret opgaven og kvalificeret deres arbejde.

Sidst i bogen er der en præsentation af muligheder for fordybelse og steder, der tilbyder kurser og rådgivning af skoler og undervisere, der gerne vil gøre en indsats for at identificere og støtte talentfulde og højtbegavede elever. 

Bogen: ”Høj begavelse og talent i grundskolen” er godt bidrag til denne form for understøttende undervisning, der normalt ikke har været prioriteret højt på skolerne. Søren Peter Dalby Andersen og Pernille Wulff dokumenterer med deres bog, hvor vigtigt dette område er. Det er ikke alene, nogle særlige elever, der bliver udfordret, men undervisningsformerne og skolen som sådan.

Undervisning og skolegang skal være relevant for alle.