Anmeldelse

Motivation for læring
Motivation for læring

Motivationsstrategier

Som lærer får man med denne bog sat ord på vigtige sider af den pædagogiske proces og viden om, hvordan man bruger det i forhold til samtaler med kolleger og med elever.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I denne lille bog, opdelt i ti kapitler, forklares forskningsresultaterne omkring skoleelevers motivation. Der er nogle få cases, der illustrerer de forskellige motivationsfaktorer, og efter kapitlerne er der nogle diskussionsopgaver, der dels kan medvirke til forståelse af teorien, dels kan medvirke til afdækning af læserens egen holdning og rolle i motivationsprocesserne. På sidste side er en udmærket skematisk oversigt over, hvilke undervisningsformer der understøtter de forskellige motivationsfaktorer.

Fakta:

Titel: Motivation for læring

Forfatter: Einar M. Skaalvik, Sidsel Skaalvik

Pris: 275

Sider: 96

Serie: Undervisning og læring

Forlag: Dafolo

De forskellige motivationsfaktorer er mestringsforventning (forventer eleven at kunne klare en konkret opgave?), faglig selvvurdering (er eleven god til dette fag?), målorientering (hvorfor er denne opgave vigtig?), værdier (har dette for eksempel nytteværdi eller personlig værdi for eleven?), forsvar af selvværd (klares det, som andre forventer?) og sociale relationer (i forhold til både læreren og de øvrige elever). Der er desuden kapitler om attribution (selvforståelse og sammenhængsforståelse) og indre og ydre motivation.

De positive og i nogle tilfælde negative sider af hver enkelt motivationsfaktor beskrives, ligesom betydningen af den, og hvilke undervisningsformer og holdninger der fremmer den, gennemgås. Bogen egner sig fint til både færdiguddannede og lærerstuderende. Forfatterne beskriver også betydningen af de politiske beslutninger om skolen.

Bogen holder sig til eleven i skolesammenhæng, som selvfølgelig er læreres umiddelbare påvirknings- og virkefelt, men på mange skoler inddrager man med god grund også elevers hjemme- og fritidsliv (for eksempel SPU-modellen). Dette berøres ikke, hvilket også ville gøre bogen til et digert værk. Som lærer bliver man dog nysgerrig efter at vide, hvordan man kan hjælpe forældre til at understøtte de mest positive former for motivation.

Powered by Labrador CMS