Anmeldelse:

Det hele på den halve plads

Bogens indhold favner bredt, hvilket både bliver en styrke og en svaghed. Metoderne og redskaber kan bruges direkte i en pædagogisk praksis, men den gaber over lidt for meget, når der skal være plads at skrive om forældresamarbejde og det at blive en ordblindevenlig skole på så få sider. Men brug den, hvis du mangler et hurtigt og reelt svar i din skolehverdag.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Ordblinde elever – metoder – redskaber og øvelser

Forfatter: Rikke Bundgaard

199 kroner

Fås også som e-bog til 169 kroner

104 sider

Forlag: Dalofo

”Ordblinde elever – metoder – redskaber og øvelser” er en udgivelse af Rikke Bundgaard, der som titlen siger har fokus rettet mod ordblinde elever.

I disse år bliver der udgivet en mængde materialer og bøger om ordblindhed og ordblinde elever, så et relevant spørgsmål at stille er; hvordan denne lille håndsrækning fra Dafolo adskiller sig fra andre bøger om samme emne – og i den forbindelse bliver ordet håndsrækning centralt, for det er nemlig en lille fin bog, som på et meget overordnet plan giver læseren en hjælpende hånd i en travl hverdag med mangeartede krav til en lærers formåen.

”Ordblinde elever – metoder – redskaber og øvelser” viser gennem konkrete idéer og metoder, hvordan en lærer i en pædagogisk praksis stilladserer de ordblinde elever, så de har mulighed for at kompensere for de vanskeligheder, der er forbundet med at være ordblind. Udgivelsens midterste kapitler bør derfor få en særlig opmærksomhed, fordi det beskæftiger sig med, hvordan man kan arbejde med læsetræning, læseforståelse, stavning og skriveprocessen. I disse kapitler tager forfatteren fat på emner under overskrifterne ”Strategier til svære ord”, ”Gentaget læsning 2 minutter”, ”Flydende læsning i praksis”, ”Træn de 120 ord”, ”VAKS-kursus”, ”Tjekkort til stavning” og ”At spotte kravene i en skriftlig opgave”.

Hvert kapitel er bygget op på den måde, at det introducerer problemstillingen og giver nogle konkrete råd eller anbefalinger, ofte er understøttet af forskellige kopiark med forskellige skabeloner, som læreren kan anvende for at understøtte eleven i den videre proces med at kompensere for sin ordblindhed.

Bogens indhold favner bredt, hvilket både bliver en styrke og en svaghed. Styrken er, at metoderne og redskaber er meget konkrete, så de direkte kan bruges i en pædagogisk praksis. Svagheden er, at bogen vil det hele, inklusiv forældresamarbejde og det at blive en ordblindevenlig skole, og det er der ikke plads til på de relativt få sider. Men læreren får en håndsrækning, så derfor lover bogen ikke mere end den kan holde. Brug den, hvis du netop mangler et hurtigt og reelt svar i din skolehverdag.

Powered by Labrador CMS