Anmeldelse:

Lille bog, stort indhold

På relativt få sider får læseren stof til eftertanke, og trods sit ringe omfang, skal man afsætte god tid, hvis man vil igennem bogen.Det er ikke en letlæst pamflet man får her. Men den er tiden værd.

Publiceret

'Musikdidaktik' er nyeste musiktitel i serien Lærerbiblioteket. Den henvender sig primært til studerende på læreruddannelsen og på konservatoriet.

Fakta:

Fakta:

Musikdidaktik - Mellem fag og didaktik

Forfatter: Finn Holst

300 kroner

Fås også som e-bog for 240 kroner

169 sider

Serie: Lærerbiblioteket

Hans Reitzels Forlag

Bogens indledning giver et overblik over de seks kapitler: 'Didaktik og musik', 'Den musikdidaktiske interaktion', 'Musikundervisningens hvordan', 'Musikundervisningens hvad', 'Musikundervisningens hvorfor' og, 'Musikundervisning som professionel praksis'. Fælles for kapitlerne er at de i slutningen alle indeholder en sammenfatning af hovedpunkter, og en boks med arbejds- og diskussionsspørgsmål til læseren. Disse spørgsmål kan være en hjælp til at huske hvad kapitlet gennemgik og til at danne udgangspunkt for relevante samtaler med sine medstuderende eller kolleger.

I indledningen opridser Finn Holst musikdidaktikkens historie i Danmark gennem de sidste 50 år. Han minder os om, at vi gik fra metodik og over til didaktik. Vi har siden Frede V. Nielsens 'Almen Musikdidaktik' arbejdet med en fænomenologisk og eksistentialistisk tænkning inden for faget. Sidenhen ramte målstyringen i 00'erne, og det er nu, som om vi står ved en skillevej. Målstyringen ebbede ud, og vi står i en situation, der ligner den vi stod i i 1970'erne. Forfatteren spørger, om vi skal vende tilbage til fortiden, eller om vi skal møde udfordringer og muligheder på en ny måde. I perspektivet af før og nu sætter han to ting i spil i bogen: for det første en udvikling af en dialogisk tænkning i musik og musikdidaktik og for det andet spørgsmålet om bedre muligheder for alle, for aktiv deltagelse i og glæde ved musikken.

Bogen handler om musikundervisningens hvad, hvordan og hvorfor. Hvert af de tre nøgleord har deres eget kapitel. Læserem kommer grundigt hele vejen rundt om fagets didaktik, med didaktiske modeller, der understøtter teksten og som man som underviser kan støtte sig til når man planlægger, udfører og evaluerer sin undervisning.

Trods sine kun 169 sider er det et stort værk man sidder med i hånden. Man kommer ud i alle afkroge af faget, og der er meget stof til eftertanke. Som musiklærer er det helt sikkert en god og meget brugbar bog. Men der er meget at tage ind. Har man tiden til at fordybe sig, tænke og reflektere, og ønsker man at gentænke sin musikundervisning og sine tanker om faget, så er bogen bestemt værd at læse. Den kan uden tvivl tages frem igen og igen. Og jeg vil vove at påstå, at den kan blive ved med at give stof til eftertanke og til arbejdet i klassen. Hver gang man tager den frem.

Powered by Labrador CMS